BY ATTY. BATAS MAURICIO


LIFE INSPIRATIONS: “…Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends…” (John 15:13, the Holy Bible).

                    -ooo-

    HOW “LABAN” CAME ABOUT: Now that we have seen that the “people power” that toppled the Marcos authoritarian rule in 1986 actually originated from a political party named “Laban”, we will see how “Laban” came about, as recounted from the book of former Tarlac Rep. Jose “Peping” Cojuangco Jr., “Laban His Story”, that was launched last Friday, February 25, 2011.

    In a nutshell, it appears that “Laban” had to be put up by Peping to enable Sen. Beningo Aquino Jr., then detained, to run in the 1978 Interim Batasang Pambansa elections with a party, because Ninoy’s supposed political organization, the Liberal Party, already called for a boycott of the electoral exercise.

    Here is that part of the book, written by Peping himself: “Contradictions are what propel history to action, I thought. There were those who advocated a boycott of the Batasang Pambansa elections and the pros who wanted to participate…We sat through a series of scenarios…

                    -ooo-

    PROS AND CONS RE 1978 BATASAN ELECTIONS: “Don Chino Roces was for participation, ‘we have to participate, win or lose. It’s our chance to make noise’. So we needed a political party…We consulted Ninoy Aquino in prison and told him our participation could turn the election into a Vox Populi. Ninoy said: ‘I would like to hear the voice of the people, the power of the people…’

    “We began our political strategizing in the library of Soc Rodrigo’s home in New Manila… Soon enough Soc’s library wasn’t big enough…We moved to the living room where Senator Lorenzo Tanada suggested the name SAPAK for Samahan Para sa Kalayaan. Charito Planas pointed out the sexual connotation of that acronym so the idea was scrapped.

    “Someone mentioned LABAN, and a light bulb lit up in everyone’s head. That was it. LABAN. It was what the opposition was gunning for, a FIGHT against the dictatorship… But LABAN was an acronym. What would it mean?

                    -ooo-

    “LABAN: LAKAS NG BAYAN”: “Ideas and word plays were thrown around…Soc Rodrigo, Alfonso Policarpio and Anding Roces pored over Soc’s collection of Tagalog dictionaries for the appropriate phrase. Policarpio came up with the phrase Lakas ng Bayan with the acronym Laban.

    “That was it! The three immediately got back to us and broached the name. We unanimously agreed to use the word Lakas. It meant strength. It meant power in the hands of the people. LABAN. LAKAS NG BAYAN.

    “Having chosen the name, the executive committee deliberated on its 21 candidates for the Batasan. It was a tough job, making sure that all sectors were represented.”


---


‘Laban”, isinilang ng 1978 Batasan polls


INSPIRASYON SA BUHAY: “…Wala ng hihigit pa sa pagmamahal na ito: ang pag-aalay ng buhay para sa mga kaibigan…” (Juan 15:13, Bibliya).

                    -ooo-

    PAANONG ISINILANG ANG “LABAN”: Ngayong nakita na natin kahapon na ang “people power” na nagpatalsik sa rehimeng Marcos noong 1986 ay nag-ugat mula sa isang partidong ang pangalan ay “Laban”, tingnan naman natin kung papaanong isinilang ang “Laban”, ayon sa “Laban His Story”, ang aklat ni dating Tarlac Rep. Jose “Peping” Cojuangco Jr. na inilunsad noong Biyernes, Pebrero 25, 2011.

    Sa kabuuan, lumilitaw na ang “Laban” ay itinatag ni Peping upang makatakbo ang noon ay detinidong si Sen. Benigno Aquino Jr. sa 1978 Interim Batasang Pambansa elections sa ilalim ng isang partido, sapagkat ang partido noon ni Ninoy, ang Liberal Party, ay ayaw lumahok sa nasabing halalan.

    Naririto ang bahaging ito ng libro, na sinulat mismo ni Peping: “Ang mga pagtutunggali at pagkakaiba ay siyang nagpapakilos sa kasaysayan. Mayroong mga ayaw lumahok sa halalan sa Batasan, at ang mga nagnanais namang sumama… Matagal naming tinalakay ang bagay na ito…

                    -ooo-

    PABOR AT DISGUSTO SA 1978 BATASAN ELECTIONS: “Nais ni Don Chino Roces na lumahok, `kailangan nating sumama, talo o panalo. Pagkakataon na natin ito upang makapag-ingay.’ Kaya kinailangan namin ang isang partido politikal. Kinonsulta namin si Ninoy sa kulungan at sinabihan namin siyang baka magamit lamang ang eleksiyon. Sagot ni Ninoy: “gusto kong madinig ang tinig ng sambayanan, ang kapangyarihan ng bayan…”

    “Nag-umpisa kaming magsagawa ng mga plano sa politika sa silid aklatan sa bahay ni Soc Rodrigo sa New Manila…Ng lumaon, di  na kami kasya sa silid…Lumipat kami sa sala, kung saan ipinanukala ni Sen. Lorenzo Tanada ang pangalang SAPAK para sa Samahan Para sa Kalayaan. Tumutol si Charito Planas, dahil may bahid malisya ang pangalan.

    “May nagbanggit ng LABAN, at tila baga may ilaw na sumindi sa aming mga ulo. Iyon na yon. LABAN. Ito ang nais ng oposisyon, ang LABAN sa diktadurya… Pero ang LABAN ay nangangailangan ng kahulugan.

                    -ooo-

    “LABAN: LAKAS NG BAYAN”: “Pinag-isipan ng lahat ang salitang ito…Tinungo naman nina Soc Rodrigo, Alfonso Policarpio at Anding Roces ang mga diksiyonaryo ni Soc para sa tamang kahulugan ng LABAN. Iminungkahi ni Policarpio ang mga katagang “Lakas ng Bayan”, o LABAN.

    “Iyon na yun! Bumalik ang tatlo sa amin at inilabas ang kanilang mungkahi. Lahat kami ay sumang-ayon sa paggamit ng salitang Lakas. Nangangahulugan ito ng kalakasan. Nangangahulugan ito ng kapangyarihan sa kamay ng sambayanan. LABAN. LAKAS NG BAYAN.

    “Noong makapili na kami ng pangalan, pinag-aralan naman ng executive committee ang 21 kandidato nito para sa Batasan. Hindi naging madali ang gawaing ito, sapagkat kailangang siguraduhing kasama ang lahat ng sektor.”