BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…maintain justice in the courts…” (Amos 5:15, the Holy Bible).

                    -ooo-

    WHAT IS SC’S REACTION TO MACALINTAL’S RAPS? Former President Arroyo’s lawyer, Romulo Macalintal, seems to be on the warpath against the Supreme Court: publicly, he is saying quite a mouthful against the tribunal and its justices on the issue of the Presidential Electoral Tribunal.

He reiterated, at the re-launched “Kapihan sa Maynila” at the Diamond Hotel Monday, January 10, 2011, that justices of the court should exercise their sense of “delicadeza” by not collecting approximately P100,000.00  a month as allowances for their membership in the tribunal, because that would constitute “double compensation” for them.

This is a serious charge against the court’s individual and collective integrity and I wonder how the tribunal will react.

                    -ooo-

    TIME MAGAZINE: WHY ARE MENTALLY ILL ARMED? Time Magazine, in its online issue for January 10, 2011, raised the question: why are the mentally ill still bearing arms, in reference to Jared Lee Loughner, a 22 year old who shot and killed seven and injured several others, including a US congresswoman, in Arizona last January 8, 2011.

The argument by the author, Nathan Thornburg, was that the mentally ill should not be allowed to buy guns in the first place. Fine, but the real issue is: how come more and more people are becoming mentally ill and confused in their minds?

                -ooo-

WHY ARE PEOPLE BECOMING MENTALLY ILL? I know many theories---scientific and otherwise---would be advanced to answer this question, but let me tell you that madness and confusion of the mind are curses from God, prophesied in the Holy Bible, particularly in its Book of Deuteronomy, chapter 28, verses 15 and 28.

These verses say: if you do not listen to God and do not obey His commands, His curses will come, and among these curses are madness and confusion of mind. Since many people nowadays no longer listen to God and no longer obey Him, madness and confusion of mind afflict them, compelling them to do insane acts.

                -ooo-

ANOTHER LOOK AT ROXAS’ APPOINTMENT IN PNOY’S CABINET: Manila businessman Johnson Tan, owner of a nationwide chain of stores dealing with carpentry tools, reacted to our item here about a US-based Filipino lawyer, Dan I. Amosin, extolling former Sen. Mar Roxas being an asset to President Aquino.

His reaction, sent through the e-group where we both belong and written in capitals in Filipino, follows: “DEAR CLASMATE BATAS: WALA NAMANG AGAINST TAYO KAY MAR ROXAS, AT LALUNG LALO NA KAY PANGULONG PINOY, KAYA LANG SA MATA NANG TAO, AT MATA NG DIYOS, DI MAGANDA ANG NATALO KA NA SA HALALANG NASIONAL, TAPUS ILALAGAY KA PA SA PUWESTONG MATAAS.

“NAGSALITA NA ANG TAO NOONG NAKARAANG HALALAN AT SINABI NG BALOTA NA SI PINOY LANG ANG GUSTO NG TAO. ANO YAN BUY ONE TAKE ONE?  ITAAS NATIN ANG ATING ETIKETA PARA NAMAN DI NAKAKAHIYA. MARAMI PANG MATALINO AT MAGALING NA TAO SA PILIPINAS…JOHNSON”

-ooo-

    REACTIONS? FREE ADVICE? Call me at 0917 984 24 68 or 0922 833 43 96, or email me at batasmauricio@yahoo.com.


----

Arroyo lawyer, kinastigo ang SC sa “delicadeza”


    INSPIRASYON SA BUHAY: “…panatiliin ninyo ang katarungan sa mga hukuman…” (Amos 5:15, Bibliya).

                    -ooo-

    ANO ANG TUGON NG SC SA MGA AKUSASYON NI MACALINTAL? Ang abogado ng dating Pangulong Arroyo, si Atty. Romulo Macalintal, ay tila nakikipag-giyera laban sa Korte Suprema: sa publiko, maraming siyang sinasabi laban sa hukuman at sa mga mahistrado nito ukol sa isyu ng Presidential Electoral Tribunal.

Inulit niya, sa muling paglulunsad ng “Kapihan sa Maynila” sa Diamond Hotel noong Enero 10, 2011, na dapat magkaroon diumano ng “delicadeza” ang mga justices sa pamamagitan ng hindi pagkuha ng kanilang mga buwanang allowances mula sa PET sa halagang P100,000.00, sapagkat “double compensation” ito sa kanila.

Ito ay seryosong akusasyon laban sa integridad ng hukuman at sa mga justices nito, na kailangang tugunan ng buong korte.

                    -ooo-

    TIME MAGAZINE: BAKIT MAY ARMAS ANG MGA MAY SAKIT SA ISIP? Naglabas ng tanong ang Time Magazine sa kanyang online issue noong Enero 10, 2011: bakit ba nakakapag-armas pa ang mga may sakit sa isip, gaya ni Jared Lee Lougner, ang bumaril at nakapatay sa pitong tao at nakapinsala sa iba pa, kasama ang isang US congresswoman, sa Arizona noong Lunes. Maganda ito, pero ang tunay na tanong, para sa akin, ay ito naman: bakit dumarami ang may sakit  at kalituhan sa isip?

                -ooo-

BAKIT DUMARAMI ANG MAY SAKIT SA ISIP? Maraming kasagutan ang siguradong lilitaw sa tanong na ito, galing sa siyensiya at kung saan-saan pa, pero sa ganang akin, ang pagkasira at kalituhan ng isip ay mga sumpa ng Diyos na ipinangako sa Bibliya, lalo na sa Aklat ng Deuteronomio, kapitulo 28, bersikulo 15 at 28.

Ayon sa mga bersikulong ito: kung hindi na tayo makikinig sa tinig ng Diyos at hindi na tayo susunod sa Kanyang mga utos, padadalhan tayo ng Diyos ng mga sumpa at kabilang dito ang pagkasira at kalituhan ng isip. Dahil marami na ang tumalikod sa Diyos, nagiging halos baliw na sila, at hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa.

                -ooo-

ISA PANG REAKSIYON SA ROXAS APPOINTMENT: May reaksiyon ang negosyante mula sa Maynila na si Johnson Tan, may-ari ng mga tindahan sa buong bansa na nagbebenta ng carpentry tools, sa inilabas nating pahayag ni Atty. Dan I. Amosin ukol sa papel ni dating Sen. Mar Roxas sa gobyernong Aquino:

“DEAR CLASMATE BATAS: WALA NAMANG AGAINST TAYO KAY MAR ROXAS, AT LALUNG LALO NA KAY PANGULONG PINOY, KAYA LANG SA MATA NANG TAO, AT MATA NG DIYOS, DI MAGANDA ANG NATALO KA NA SA HALALANG NASIONAL, TAPUS ILALAGAY KA PA SA PUWESTONG MATAAS.

“NAGSALITA NA ANG TAO NOONG NAKARAANG HALALAN AT SINABI NG BALOTA NA SI PINOY LANG ANG GUSTO NG TAO. ANO YAN BUY ONE, TAKE ONE?  ITAAS NATIN ANG ATING ETIKETA PARA NAMAN DI NAKAKAHIYA. MARAMI PANG MATALINO AT MAGALING NA TAO SA PILIPINAS…JOHNSON”

-ooo-

    REAKSIYON? LIBRENG PAYO? Tawag sa 0917 984 24 68 o 0922 833 43 96, o mag-email sa batasmauricio@yahoo.com.