BY ATTY. BATAS MAURICIO


LIFE’S INSPIRATIONS: “Train the child in the way he should go, and when he grows old he will never depart from it…” (Proverbs 22:6, the Holy Bible).

                    -ooo-

    VIZCONDE MUST NAME THE JUSTICES: Lauro Vizconde and his lawyer, Ferdinand Topacio, owe it to God and to the Filipino people to name the three Supreme Court justices who allegedly tipped them off that Associate Justice Antonio Carpio worked to convince his colleagues to favor Hubert Webb and his companions with an acquittal in the Vizconde rape-slay.

    If there was really a tip given by the three justices, this should be made known to the Filipino people to give way to an impartial investigation. If the tip was just a hoax, and Vizconde merely tried to cow the high court into favoring his motion for reconsideration, he must be penalized for purveying an untruth.

                    -ooo-

    POVERTY THAT BREEDS CRIMES IS GOD’S CURSE: Ilocos Norte. Rep. Imelda Marcos may have hit the nail in the head when she said, in trying to explain the brutal murder of car dealer Emerson Lozano, that poverty prompted the killing, her point being that the murderers committed the heinous crime in search of money or other economic benefit to alleviate their poor condition.

    She maybe right, but the real question is: why is there poverty that prompts Filipinos to be bestial and brutal in the first place? Many will immediately try to point to the plunderous years of the Marcos rule as the reason, but even that, assuming it to be true, raises yet another question: why was there plunder during those years?

    The real reason is this: poverty is a curse from God, which is visited upon a nation that no longer listens to His Word and which no longer obeys His commands. This is what the Bible, in its Deuteronomy 28:15-68, is saying.

    In fighting poverty and lawlessness, therefore, the first order of priority is to bring back our people to God, by making them listen to Him once more (through daily reading of, and meditating on,  the Bible) and obeying everything that we read from the Book.

                    -ooo-

    CBCP FEAR GROUNDLESS: Even as of now, among many Filipinos, there is no longer any sanctity of the marriage to speak of, what with many marriage-less relationships and many marriages immediately breaking up as soon as they are contracted, so the fear of the Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) about a proposed law disregarding this sanctity is at best illusory.
    What the CBCP should aspire for, if it wants to preserve the sanctity of marriage, is to ensure that young boys and girls who will soon grow up to be husbands and wives are, from their youth, already trained to value and respect marriage from the point of view of the Bible. Thus trained, they will not even attempt to do anything later that would break the marriage.

                    -ooo-
    BANK INDUSTRY REVAMP EYED: Senate President Juan Ponce Enrile and Senate Majority Leader Vicente Sotto III should really do something to revamp the banking system in the country, especially with their observation that banks are literally fleecing our countrymen by paying very minimal interests on their deposits and yet earning millions when they lend those deposits to others.

-ooo-

REACTIONS? FREE ADVICE? Call me at 0917 984 24 68 or 0922 833 43 96, or email me at batasmauricio@yahoo.com.


---

Repaso sa bank industry, sinisilip


    INSPIRASYON SA BUHAY: “Ituro mo sa bata ang landas na dapat niyang tahakin, at hindi na siya hihiwalay dito kahit na siya ay tumanda na rin…” (Kawikaan 22:6, Bibliya).

                    -ooo-

    VIZCONDE, DAPAT IBUNYAG ANG MGA JUSTICES: Tungkulin sa Diyos at sa sambayan nina Lauro Vizconde at ng abogado niyang si Ferdinand Topacio na ilabas ang pangalan ng tatlong Supreme Court justices na diumano ay nagsabing kumilos si Associate Justice Antonio Carpio upang mapawalang sala ng hukuman sina Hubert Webb at ang kanyang mga kasama sa Vizconde rape-slay case.

    Kung totoong nagbigay ng tip ang tatlong justices, kailangang malaman ito ng sambayanan upang mabigyang-daan ang isang imbestigasyon. Kung ang tip ay kalokohan lamang at sinabi lamang ni Vizconde upang katigan ng Korte Suprema ang kanyang mosyon laban kina Webb, parusa ang dapat niyang tanggapin dahil dito.

                    -ooo-

    KAHIRAPAN AT KRIMEN, SUMPA NG DIYOS: May punto si Ilocos Norte Rep. Imelda Marcos sa pagsasabing ang brutal na pagpatay kay car dealer Emerson Lozano ay nag-ugat sa kahirapan---ang punto niya, ginawa ng mga salarin ang krimeng ito sapagkat hanapbuhay lamang ito sa kanila, at naghahanap lamang sila ng pera o iba pang biyaya upang maibsan ang kanilang kahirapan.

    Maaaring tama siya, pero ang tunay na tanong ay ito: bakit naman may kahirapan na nagbubunsod sa mga Pilipinong maging brutal na kriminal? Marami ang magsasabing ito ay dahil sa pandarambong na naganap noong panahon ng mga Marcoses, pero ipagpalagay ng tama nga ito, may isa pang tanong din: bakit may pandarambong?

    Ang tunay na dahilan: ang kahirapan at kaguluhan ay mga sumpa mula sa Diyos, na ibinibigay sa mga tao at bayang hindi na nakikinig sa Kanyang Salita at hindi na sumusunod sa Kanyang mga utos. Ito ang sinasabi ng Bibliya, sa kanyang Deuteronomio 28:15-68.

    Sa paglaban sa kahirapan at kaguluhan, ang unang dapat gawin ay ibalik ang sambayanan sa Diyos, sa pamamagitan ng pag-akay sa kanilang magbasa ng Bibliya, at pagsunod nila sa mga utos ng Diyos mula sa Bibliya.

                    -ooo-

    TAKOT NG CBCP SA BATAS SA KASAL WALANG BATAYAN: Kahit ngayon, wala na ang kasagraduhan ng kasal sa maraming Pilipino, lalo na at marami sa kanila ang hindi kasal bagamat nagsasama, at maraming mga mag-asawa ang naghihiwalay na kahit kakakasal-kasal pa lamang, kaya walang batayan ang takot ng Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) laban sa isang panukalang batas na kumakatig sa pagbabalewala ng kasal.
    Ang dapat ambisyunan ng CBCP, kung nais nitong mapanatili ang kasagraduhan ng kasal, ay ang paninigurong ang mga batang lalaki at babae na magiging mga esposo at esposa paglaki nila ay natuturuan na, habang bata pa sila, na igalang ang kasal mula sa pananaw ng Bibliya. Kapag naturuan sila ng mga aral sa Bibliya, ni hindi nila iisiping labagin ang kanilang kasal paglaki nila.

                    -ooo-
    BANK INDUSTRY REVAMP, DAPAT PURSIGIHIN: Kailangang kumilos talaga sina Senate President Juan Ponce Enrile at Senate Majority Leader Vicente Sotto III upang marepaso ang banking system sa bansa, lalo na at bantad na ang katotohanang bagamat maliliit lang ibinabayad na interest sa mga deposito ng sambayanan, kumikita naman ng milyones ang mga bangko mula sa mga depositong ito matapos nilang ipahiram ito sa iba.

-ooo-

REAKSIYON? LIBRENG PAYO? Tumawag po sa 0917 984 24 68 o 0922 833 43 96, o mag-email sa batasmauricio@yahoo.com.