BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE INSPIRATIONS: “…For this is the message you heard from the beginning: We should love one another...” (1 John 3:11, the Holy Bible).

                    -ooo-

    BATAS INTERNET TV TO AIR PBA SECOND CONFERENCE GAMES: God is good, and God is great, all the time, and we at BATAS INTERNET TV have been blessed one more time with the accuracy of these accolades and praises to God, as He allowed us to sign a contract to air the Second Conference games of the Philippine Basketball Association (PBA) starting February 18, 2011.

    This blessing from God means that Filipinos everywhere, from the Philippines to any part of the world where there is Internet connection, can now watch their favorite PBA players and PBA teams from their laptops and personal computers and other Internet-based broadcast media.

                    -ooo-

    WATCHING PBA AT BATAS TV FOR FREE: What is more, watching the PBA games will be free of charge---meaning that, our overseas Filipino workers (OFWs) and other Filipino migrants abroad can simply log on to BATAS INTERNET TV by accessing or going to www.batasmedia.com, and then, once at the site, clicking the blinking PBA logo which says “Click Here to Watch PBA Online”.

They do not have to pay anything to watch the PBA games. So, we wish to invite everyone from everywhere---share this good news with Filipinos and foreigners alike! Watch PBA’s Second Conference starting February 18, 2011, and every week thereafter, by simply logging on to our website, www.batasmedia.com, for free.

                    -ooo-

    AIRING PBA GAMES GOD’S GIFT TO BATAS TV: Airing the PBA games is a God-given gift to BATAS INTERNET TV through PBA’s top officials led by Commissioner Chito  Salud and licensing manager Rhose Montreal (see the contract signing between BATAS INTERNET TV officials and Ms. Montreal at www.batasmedia.com).

    Surely, we thank God, in the name of Jesus, for this opportunity to air through the Internet the PBA’s Second Conference, because we view this as a second fulfillment of our station’s tagline and motto, “from the Philippines, to the world, for the glory of God and service to mankind…”, the first being the continuous preaching of the Word of God in the different programs in the station.

    And we thank PBA for the trust and confidence given to BATAS INTERNET TV, as this will surely bring good cheer and entertainment among the millions of OFWs and Filipino migrants whose lives were touched, and continue to be touched, by basketball and PBA. Maraming salamat po, PBA, salamat sa Diyos, sa ngalan ni Jesus.

                    -ooo-

    “VIDEO ON DEMAND” MULLED: BATAS INTERNET TV is also going to provide a viewing service known as “video on demand”. According to our technical staff, this “video on demand” will allow anyone, from the Philippines or from abroad, to watch replays of the games, at any time they like watching it, and wherever they maybe.

    All one has to do, if he is interested in the replays of the games, is to click the portion of www.batasmedia.com which is displaying the icon “video on demand”. So, happy watching.


---


BATAS TV, ipapalabas ang PBA games


INSPIRASYON SA BUHAY: “…Sapagkat ito ang kalatas na narinig ninyo mula sa umpisa pa lamang: Mahalin natin ang bawat isa…” (1 Juan 3:11, Bibliya).

                    -ooo-

    BATAS INTERNET TV,  IPAPALABAS ANG PBA SECOND CONFERENCE GAMES: Mabuti ang Diyos sa lahat ng pagkakataon, at kami sa BATAS INTERNET TV ay nabiyayaang makita minsan pa ang katotohanan ng  papuring ito sa Panginoon, sapagkat pinayagan Niyang magkaroon kami ng kasunduan upang maipalabas ang Second Conference games ng Philippine Basketbal Association (PBA) umpisa sa Pebrero 18, 2011.

    Ang pagpapalang ito mula sa Diyos ay magbibigay-kakayahan sa lahat ng mga Pilipino sa lahat ng dako, mula sa Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Internet connection, upang mapanood ang mga paborito nilang PBA players at kinapapanabikang PBA teams mula sa kanilang mga laptops o personal computers at iba pang Internet-based broadcast media.

                    -ooo-

    PANONOOD NG PBA SA BATAS TV, LIBRE: Ganundin, libre ang panonood ng PBA games sa BATAS INTERNET TV. Ang ibig sabihin nito, ang mga overseas Filipino workers (OFWs) at iba pang mga Filipino migrants na nasa abroad ay kailangan lamang magbukas ng Internet at mag-log on sa www.batasmedia.com, at, pag nandoon na sila sa site, iklik lamang ang nagbi-blink na PBA logo na nagsasabing “Click Here to Watch PBA Online”.

Wala silang babayarang anuman upang mapanood ang PBA games. Kaya naman, inaanyayahan natin ang lahat sa lahat ng panig ng mundo---ibalita ito sa mga kaibigan at kakilala, ke Pilipino man o banyaga. Panoorin ng libre ang PBA Second Conference umpisa sa Pebrero 18, 2011, sa pamamagitan ng pagbubukas ng aming website, www.batasmedia.com.

                    -ooo-

    PBA GAMES, REGALO NG DIYOS SA BATAS TV: Ang pagpapalabas ng PBA games ay isang regalong mula sa Diyos para sa BATAS INTERNET TV, sa pamamagitan ng matataas na opisyales ng PBA sa pangunguna ni Commissioner Chito Salud at licensing manager Rhose Montreal (panoorin po ang video ng aming contract signing sa www.batasmedia.com).

    Tunay nga, nagpapasalamat kami sa Diyos, sa ngalan ni Jesus, sa karangalang ipalabas sa pamamagitan ng Internet ang Second Conference games ng PBA, sapagkat itinuturing naming ito ay isang kaganapan ng aming motto, “mula sa Pilipinas, para sa mundo, para sa kaluwalhatian ng Diyos at paglilingkod sa tao…” na nauna ng isinasakatuparan sa pamamagitan ng pangangaral ng Bibliya sa mga programa doon.
 
    At nagpapasalamat kami ng lubos sa PBA sa tiwalang ibinigay nito sa BATAS INTERNET TV, sapagkat alam naming ito ay magbibigay-saya at magpapagaang sa buhay ng milyon nating mga kababayang OFWs at Filipino migrants na ang mga buhay ay naging bahagi na ang PBA. Maraming salamat po, PBA, salamat sa Diyos, sa ngalan ni Jesus.


                    -ooo-

    “VIDEO ON DEMAND”: Maglalagay din ang BATAS INTERNET TV ng kaparaanan upang ang mga replays ng PBA games ay muling mapapanood ng sinumang interesado, saan man siya nandodoon sa Pilipinas o sa ibang bansa, sa pamamagitan ng sistemang tinatawag na “video on demand”.

    Ang dapat lamang gawin, kung interesadong mapanood ang replay, ay i-klik ang bahagi ng www.batasmedia.com kung saan naka-display ang mga salitang “video on demand” at mapapanood na nila ito. Maligayang panonood!