BY ATTY. BATAS MAURICIO


2011 PALARONG PAMBANSA SHOWCASING RIZAL’S HEROISM, TOO: It is now all systems go for the hosting of the 2011 Palarong Pambansa by Dapitan City in Zamboanga del Norte, and from the looks of it, not only sports and athletics will be highlighted during the games, but the heroism of the Philippines’ National Hero, Dr. Jose Rizal, as well.

    In an interview, former Zamboanga del Norte Rep. Romeo G. Jalosjos said the Palaro in Dapitan will also kick-off the passage of a law that would declare 2011 as “Jose Rizal Renaissance Year”, during which all schools across the country will hold  activities that will focus on the heroism of Rizal, who lived in the city for four years as an exile, on orders of Spanish authorities in the 19th century.

    Jalosjos is spearheading the holding of the national games in Dapitan City, assuring everyone that, first, some P500 million will be raised to complete sports facilities which will be used by participating athletes and, second, that the games will be the best attended sports event in 2011, showing Mindanao as a peaceful, and not a war, zone.

“The key: We will make it happen. From zero we will have the funds,” Jalosjos added.

                    -ooo-

BIRTH OF JESUS IN THE MANGER: Easily one of the most fondly-remembered events in the Bible is now immortalized as the third Joyful Mystery in the Roman Catholic Christians’ Holy Rosary, and this is the birth of Jesus Christ.

Mainly because the event augurs good tidings and happy cheers as it ushers in gift-giving and camaraderie among believers worldwide, the birth of Jesus Christ has become one of the cornerstones of the Catholic Christians’ faith as it heralds the great love of God for man.

But completely different from this present-day happy scenario is the account of the birth of Christ that is found in Luke 2:1 to 20, and in Matthew 1:18 to 25 of the Bible, both of which paint a very humble yet solemn and dignified occasion, befitting the Son of God.

                -ooo-

NO ROOM FOR THE BIRTH OF JESUS: This story starts with a census participated in by Joseph, the man who was pledged to marry Mary, the Virgin Mother of Christ. During the census, Mary gave birth to Jesus in a manger, because there was no room for them in the inn.

The birth of Jesus was announced by an angel of the Lord to the shepherds who were watching their flocks at night. The angel said that the Savior, Jesus Christ the Lord, had been born. Just then, a great company of heavenly host appeared with the angel, saying “Glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom His favor rests.”
The shepherds then left their flocks, looked for the baby wrapped in clothes in a manger and, when they found him, started telling everyone about him, glorifying and praising God.

---

Dapitan 2011 Palaro: itatampok din si Rizal

    2011 PALARONG PAMBANSA, MAGTATAMPOK DIN NG KABAYARIHAN NI RIZAL: Tuloy na tuloy na ang pagdaraos ng 2011 Palarong Pambansa sa Dapitan City sa Zamboanga del Norte, at malamang, hindi lamang palakasan at husay ng mga atleta ang itatampok habang nagaganap ang tunggalian kundi pati na ang kabayanihan ng Pambansang Bayani ng Pilipinas, si Dr. Jose Rizal.

    Sa isang panayam, ipinaliwanag ni dating Zamboanga del Norte Rep. Romeo G. Jalosjos na ang Palaro sa Dapitan ay gagamitin din upang maisa-batas  ang deklarasyon ng 2011 bilang “Jose Rizal Renaissance Year”, kung saan ang lahat ng mga paaralan sa bansa ay kikilos upang matutukan ang mga mabubuting ginawa ni Rizal sa loob ng apat na taong pagtira niya sa Dapitan, sa utos ng mga Kastila noong ika-19 na siglo.

    Pinangungunahan ni Jalosjos ang pagdaraos ng Palarong Pambansa sa Dapitan City, kung saan nagbigay kasiguraduhan na rin siya na, una, ang kailangang P500 milyon ay malilikom upang kumpletuhin na ang mga sports facilities sa lugar, at, pangalawa, na ang Palaro ay dudumugin ng tao sa 2011, at ipapakita nitong mapayapa ang Mindanao at hindi lugar ng giyera.

“Ang susi: Sisiguraduhin naming magaganap ang lahat. Mula sa wala, dadating ang mga pondo,” dagdag pa ni Jalosjos.

                    -ooo-

ANG PAGSILANG NI JESUS SA SABSABAN: Isa sa mga pinakapaborito at  natatandaang bahagi ng Bibliya na sa ngayon ay kasama na bilang ikatlong Misteryo sa Tuwa sa Banal na Rosaryo ng mga Romano Katoliko ay ang pagsilang ni Jesus.

Sapagkat ang pangyayaring ito ay nagdadala ng kaligayahan at kasiyahan sa lahat dahil sa pagbibigayan sa isa’t-isa ng mga mananampalataya sa buong mundo,  ang kapanganakan ni Jesus ay naging isa sa mga haligi ng pananampalatayang Romano Katoliko sapagkat itinatampok nito ang labis na pagmamahal ng Diyos sa tao.

Ang kuwentong ito ng kapanganakan ni Kristo ay makikita natin sa Lucas 2:1 hanggang 20, at Mateo 1:18 hanggang 25 ng Bibliya, na kung saan isang mapagpakumbaba ngunit sagradong larawan ang ipinakikita.

                -ooo-

WALANG LUGAR NA PAGSISILANGAN KAY JESUS: Sa umpisa, mababasa natin ang isang pagpapatalang nilahukan ni Joseph, ang lalaking ipinagkasundong ipakakasal kay Maria, ang Birheng Ina ni Jesus. Habang nagaganap ang talaang ito, isinilang ni Maria si Jesus sa sabsaban sapagkat wala silang matutuluyang iba.

Ang pagsilang ni Jesus ay isiniwalat ng isang anghel ng Diyos sa mga pastol na noon ay nagbabantay ng kanilang mga tupa. Kasabay nito ay lumabas ang isang malaking grupo ng mga anghel sa kalangitan, na sabay sabay na nagsabi “Luwalhati sa Diyos sa kaitasan, at kapayapaan sa mga taong kinalulugdan Niya.”

Noon din ay iniwan ng mga pastol ang kanilang mga alagang hayop at hinanap ang batang nakabalot sa damit sa isang sabsaban, at, noong Siya ay nakita nila, ikinuwento nila ito ito sa lahat, kasabay ng kanilang pagpupuri sa Diyos.

-ooo-

BATAS INTERNET TV, BATAS INTERNET RADIO: Please watch BATAS INTERNET TV through the website www.batasmedia.com. We are on the air 24 hours a day, seven days a week.