BY ATTY. BATAS MAURICIO


LIFE’S INSPIRATIONS: “This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it; for then you will make your way prosperous, and then you will have success…” (Joshua 1:8, the Holy Bible).

                    -ooo-

    THREATS TO OUST JPE AS SENATE PRESIDENT UNFORTUNATE: Threats to oust Juan Ponce Enrile as Senate President, whether carried out or not, are unfortunate for President Aquino and the people around him: those threats picture the President and his political associates as power-greedy politicians who will stop at nothing just to gain control, power and privilege for themselves.

                    -ooo-

    FAITH THAT READS THE BIBLE AND OBEY GOD’S WORD: The picture of Roman Catholic members braving the rains to celebrate “Sinulog” at the Sto. Nino Cathedral in Cebu City is an awesome proof of faith. Now, if that awesome faith can only be used to entice the faithful to read the Bible and obey God’s Word, a better life can come upon every Filipino, as the Biblical passage here assures.

                -ooo-

    ENRILE OUSTER A SHOW OF LP CONTROL: What is more pathetic in the ouster moves against Enrile is that, he has proved himself very cooperative in the legislative agenda of President Aquino, and so there is really no compelling reason why he should be replaced as Senate president, other than the need to show that the two chambers of the legislature are in the firm grip of the Liberal Party, Aquino’s party, of course.

                    -ooo-

    CAYETANO UNFAIR VS. CHAIRMAN BRILLANTES: The criticisms of Sen. Alan Peter Cayetano against Chairman Sixto Brillantes Jr. of the Commission on Elections are highly malicious and below the belt, and do not represent fair comment.

For if we are to believe the senator, no lawyer, especially the good ones, should be appointed anymore to any position in government, for, certainly, they would have acted as counsel for clients who dealt with the government in the past.

This demeans the lawyer and all of mankind, because Cayetano’s accusations presume that the lawyer---and man in general---cannot rise above his self-interests. This is too unkind, unless Cayetano is talking from experience, of course.

                -ooo-

CONSULT EX DOH EXECS, LET’S DOH IT: I wonder if it is below the Department of Health’s leadership today to consult former secretaries of the department to assist them in firming up campaign slogans to highlight its directions under President Aquino’s “universal access to health” program.

Why put up a contest to come up with a slogan on the health program and give away precious government money, when, all that the DOH has to do is ask help from those who have been there before who proved to be greatly effective in their jobs, like former Secretary and former Sen. Juan Flavier?

                -ooo-

REACTIONS? FREE ADVICE? Call me at 0917 984 24 68 or 0922 833 43 96, or email me at batasmauricio@yahoo.com.

---

Enrile, Cayetano, pananampalataya ng mga Pinoy
 

INSPIRASYON SA BUHAY: “Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon, at sa ganun, giginhawa ka at magtatagumpay…” (Josue 1:8, Bibliya).

                    -ooo-

    BANTANG PAGPAPATALSIK KAY ENRILE, NAKAKALUNGKOT: Ang mga bantang patatalsikin si Juan Ponce Enrile bilang Senate President, ke itinuloy man o hindi, ay nakakalungkot para sa Pangulong Aquino at sa mga nakapaligid sa kanya: ang mga bantang ito ay isinasalarawan ang Presidente at ang kanyang mga kaalyado sa politika bilang mga sakim na politiko na pursigidong agawin ang kapangyarihan para sa kanilang sarili lamang.

                    -ooo-

    PANANAMPALATAYA AT PAGBABASA NG BIBLIYA: Ang larawang nagpapakita ng mga Romano Katoliko na di-alintana ang ulan upang ipagdiwang ang “Sinulog” sa Cebu City ay malaking patunay ng matinding pananampalataya. Kung ang pananampalatayang ito ay magagamit lamang sana upang makumbinsi ang marami na magbasa ng Bibliya at sumunod sa mga utos ng Diyos, magiging mas maganda ang buhay nating lahat.

                -ooo-

    PAGPAPATALSIK KAY ENRILE, PAGPAPAKITA NG PUWERSA: Ang mas nakakapanlumo sa mga pagkilos laban kay Enrile ay ito: napatunayan na niya na nakikipagtulungan naman siya ng lubos upang makamit ang mga direksiyon ng Pangulong Aquino sa Senado, kaya walang rason upang siya ay patalsikin pa, maliban na lamang siyempre sa pagnanais na makapagyabang na ang Kamara at Senado ay hawak ng Liberal Party, ang partido ni Aquino.

                    -ooo-

    CAYETANO, MALISYOSO SA BANAT VS. CHAIRMAN BRILLANTES: Ang mga banat ni Sen. Alan Peter Cayetano laban kay Chairman Sixto Brillantes Jr. ng Commission on Elections ay sobrang malisyoso, below the belt, at hindi parehas.

Kasi kung paniniwalaan natin ang senador, wala ng abogado, lalo na yung magagaling, ang pupuwedeng manombrahan sa anumang posisyon sa gobyerno, kasi siguradong marami silang mga kliyente na may mga transaksiyon sa gobyerno sa mga nakalipas na panahon.

Itong akusasyong ito ay nakaka-alis ng puri ng abogado at ng buong sangkatauhan, sapagkat itinuturing ng sinabi ni Cayetano na ang mga abogado---at ang mga tao---ay hindi makakapagsantabi ng kanilang mga personal na interest. Sobrang masama naman ito, puwera na lamang kung ito ang gawain ni Cayetano.

                -ooo-

KUNSULTAHIN, EX DOH EXECS, LET’S DOH IT: Hindi ba kaya ng kasalukuyang liderato ng Department of Health na kumunsulta muna sa mga nauna ng mga kalihim ng departamento upang mahingan ang mga ito ng tulong sa pagpapalabas ng campaign slogan para sa “universal access to health” ng Pangulong Aquino?

Bakit kailangang magpa-contest pa para lamang magkaroon ng slogan ang DOH, daan upang mamigay pa ito ng pera sa tao, samantalang pupuwede namang humingi na lamang ito ng tulong mula sa mga nagiging matagumpay sa kanilang gawain noon, gaya ni dating Secretary at dating Sen. Juan Flavier?

                -ooo-

REAKSIYON? LIBRENG PAYO? Tumawag po sa 0917 984 24 68 o 0922 833 43 96, o mag-email sa batasmauricio@yahoo.com.