BY ATTY. BATAS MAURICIO

EXCELLENT CHOICES FOR COMELEC CHAIR: Lawyer Sixto Brillantes could be an excellent choice as the next chairman of the Commission on Elections (Comelec), with his vast experience as an election lawyer since the early 1970s making him a walking encyclopedia of sorts on elections.

Commissioner Rene Sarmiento, now the most senior Comelec official and an appointee of President Corazon Aquino to the 1987 Constitutional Commission, is another excellent choice for chairman of the poll body, with his untainted and independent performance as a commissioner. President Aquino will not go wrong in appointing anyone of these two as head of the poll body.

                -ooo-

    LTO MUST BE MORE CAREFUL IN ISSUING LICENSES: The death of seven members of the Festijo family on January 02, 2011 in a gruesome accident at the STAR Tollways in Batangas is just one in a series of road accidents that should compel the Land Transportation Office (LTO) to enforce sterner rules in issuing licenses to drivers of passenger vehicles.

Right now, anyone in the Philippines who can drive, even with unchecked backgrounds, can get professional drivers’ licenses and then become drivers of taxis, passenger jeepneys and buses, risking the lives and limbs of passengers who are helplessly left at the mercy of rude, reckless and, oftentimes, mentally-deranged, drivers.

                -ooo-

ASSUMPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY: The fourth “Glorious Mystery” in the Holy Rosary of the Roman Catholic Christians is the assumption of the Blessed Virgin Mary, which deals with the taking up into heaven of Mary, body and soul.
    Even among Christians though, this is a controversial issue, with many of the so-called believers outside of the Catholic faith insisting that the assumption of Mary into heaven did not happen.
    But the teachings of Roman Catholic Christians point to the occurrence of the event, and Catholic popes and leaders from the 3rd century on actually cite many portions of the Bible to justify this belief.
                    -ooo-
    MARY WENT UP TO HEAVEN, BODY AND SOUL: In Wikipedia, an item on the assumption of Mary contains this explanation: “All these passages – John 14:3, Isaiah 60:13, Luke 1:28, Song of Songs 8:5, 1st Corinthians 15:21-26, Psalms 132:8, Psalms 45:9-17, Song of Songs 3:6, 4:8, 6:9, Genesis 3:15, and Revelation 12:1-2 – are drawn upon as Scriptural support of the Assumption both in that original document, and today by Catholic apologists.”

    The prevailing thought is that these Biblical references show that Jesus would not have allowed His own mother to have died and her flesh to have degenerated to dust, and that considering Mary’s role in giving birth to the “seed”  (Jesus) that will crush Satan, it is believed that the fate of Jesus in ascending to heaven body and soul is the same fate that happened to Mary.

                    -ooo-

    REACTIONS? FREE ADVICE? Call 097 984 24 68 or 0922 833 43 96, or send email at batasmauricio@yahoo.com.


---

Magagaling na kandidato para Comelec chair


    MAHUHUSAY NA KANDIDATO BILANG COMELEC CHAIR: Magiging magandang hepe ng Commission on Elections (Comelec) si Atty. Sixto Brillantes, dahil na rin sa kanyang mahusay at malawak na karanasan bilang election lawyer mula pa noong dekada ’70, kung saan para na rin siyang isang encyclopedia kung halalan din lamang ang pag-uusapan.

Si Commissioner Rene Sarmiento, ang pinaka-senior Comelec official sa ngayon at ginawang commissioner ng Pangulong Corazon Aquino sa 1987 Constitutional Commission, ay isa pa ding magiging mahusay na chairman dahil na rin sa kanyang malinis at independiyenteng trabaho sa Comelec. Hindi magkakamali si Pangulong Aquino kung nonombrahan niya ang sinuman sa mga ito.

                -ooo-

    LTO, DAPAT MAGING MAINGAT SA MGA LISENSIYA: Ang nakakakilabot na kamatayan ng pitong miyembro ng Pamilya Festijo noong Enero 02, 2011 sa isang aksidente sa STAR Tollways sa Batangas ay isa na namang dahilan upang maghigpit dapat ang Land Transportation Office (LTO) sa pagbibigay ng mga lisensiya sa mga drivers ng mga pampasaherong sasakyan.

Sa ngayon kasi, sinuman sa Pilipinas na nakakapagmaneho, bagamat hindi maliwanag ang mga pinagdaanang karanasan, ay makakakuha na ng professional drivers’ license at makakapagmaneho na ng mga pampasehong taxi, jeep at bus, bagamat ibinibingit nila sa kamatayan at pinsala ang mga pasahero sa pamamagitan ng kanilang madalas ay masamang ugali, pagpapabaya at, minsan, pagka-sira ulo pa.

                -ooo-

PAGTAAS SA LANGIT NG BIRHENG MARIA: Ang ika-apat na “Misteryo sa Luwalhati” sa Banal na Rosaryo ng mga Kristiyanong Romano Katoliko ay ang tinatawag na “Pagtaas sa Langit ng Birheng Maria”, na tumatalakay sa pagdala sa langit ni Maria ng buong katawan at kaluluwa.
    Pero kahit na sa maraming mga Kristiyano mismo, ito ay isang kontrobersiyal na isyu, na kung saan marami sa mga mananampalataya sa labas ng Simbahang Katoliko ay nagsasabing hindi naganap ang pagtaas ni Maria sa langit, ng katawan at kaluluwa.
    Magkaganunman, ang turo ng mga Kristiyanong Romano Katoliko mula pa sa ika-tatlong siglo ay tumutukoy na sa kaganapan ng paniniwalang ito, at ang mga turong ito ay nakabatay din sa maraming bahagi ng Bibliya.
                    -ooo-

    MARIA, UMAKYAT SA LANGIT, KATAWAN AT KALULUWA: Sa Wikipedia, ganito ang sinasabi nito ukol sa bagay na ito: “Ang lahat ng mga bahaging ito ng Bibliya—Juan 14:3, Isaias 60:13, Awit ng mga Awit 8:5, 1 Corinto 15:21-26, Awit 132:8, Awit 45:9-17, Awit ng mga Awit 3:6, 4:8, 6:9, Genesis 3:15 at Pahayag 12:1-2---ay ginagamit na mga batayan sa isyu ng Pagtataas sa Langit.”

    Ang paniniwala sa ngayon ng Simbahang Katoliko ay nagsasabing ang mga bahaging ito ng Bibliya ay nagpapakitang hindi pumayag si Jesus na mamatay ang Kanyang sariling ina at ang kanyang laman ay maging alikabok na muli, lalo na’t may ginampanang papel si Maria sa pagsisilang sa “bunga” (si Jesus) na gagapi kay Satanas.

                    -ooo-

    REAKSIYON? LIBRENG PAYO? Tumawag sa 097 984 24 68 o 0922 833 43 96, o mag-email sa batasmauricio@yahoo.com.