BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATION: “…Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity and honor...” (Proverbs 21:21, the Holy Bible).

                    -ooo-

    ENDORSEMENTS FOR IKE SENERES: On behalf of BATAS, or the Buklod ng mga Abogadong Tagapagtaguyod ng Adhikaing Sambayanan, and its sister-non government organization BATAS Party List (Bagong Alyansang Tagapagtaguyod ng Adhikaing Sambayanan) and the Alyansa ng Mananampalataya (Alliance of Believers), may I also endorse the appointment of Mr. Ramon “Ike” Seneres as commissioner of the Commission on Elections.

    BATAS, BATAS Party List and the Alyansa believe, as some 64 other organizations from the Philippines and abroad, that Mr. Seneres has the requisite experience, integrity and information technology-know-how to make him an effective Comelec commissioner.

                    -ooo-

    LACSON AND DISBELIEF IN THE COURTS: The continuing refusal of Sen. Panfilo Lacson to surface, and face the double murder charges against him in connection with the Dacer-Corbito killings, is one of the most serious indictments so far of the Philippine justice system, constituting a resounding rejection of judicial writs and processes coming from someone who is supposed to be a man of the law.

    What is happening to Lacson is also double-edged: on the one hand, it exemplifies disbelief on the justness and soundness of his exoneration by the Court of Appeals, and, on the other, it shows how Filipinos no longer rely on, and oftentimes reject, court decisions and orders on the perception that they were somehow the result of some manipulation, one way or the other.

    How I hope those who dispense justice in this country would heed the admonition of the Holy Bible in Amos 5:15: “…maintain justice in the courts…”, because injustice breeds curses from God which will afflict not only the corrupt but the entire nation as well.

                    -ooo-

    SWIFT JUSTICE IN PALAWAN: I must congratulate Puerto Princesa City Mayor Edward Hagedorn for his relentless efforts to solve the murder of Palawan broadcaster Dr. Gerry Ortega which, so far, have resulted in the surrender of a suspect who can now pinpoint the real brains behind the killing.

    Hagedorn just proved that if only authorities would put their hearts and their minds to solving problems and catching criminals, it can be done, and with dispatch yet. Mabuhay, Mayor Hagedorn.

                    -ooo-

    FALL GUYS? ROSALES MUST NAME NAMES: Police General Roberto Rosales must do something more than claiming that he and another police officer are being set up as “fall guys” in the government’s efforts to pin down the protectors from the Philippine National Police of a carnapping syndicate believed to be responsible for the recent murders of car dealers.

    First, why, of the many police generals in the PNP, should he and another officer be the ones to be singled out as the protectors of the syndicate? Second, why is he not naming the persons behind the supposed syndicates in the police and the Land Transportation Office that are allegedly seeking his ouster?

---

Ike Seneres sa Comelec; Lacson at katarungan


    INSPIRASYON SA BUHAY: “…Sinuman ang magsusumikap maging matuwid at hanapin ang pag-ibig ay makakasumpong ng buhay, kasaganaan at karangalan…” (Kawikaan 21:21, Bibliya).

                    -ooo-

    IKE SENERES PARA SA COMELEC COMMISSIONER: Sa ngalan ng BATAS o ang Buklod ng mga Abogadong Tagapagtaguyod ng Adhikaing Sambayanan, ng BATAS Party List (Bagong Alyansang Tagapagtaguyod ng Adhikaing Sambayanan) at ng Alyansa ng Mananampalataya, nais ko ding hingin ang pagluluklok kay G. Ramon “Ike” Seneres bilang commissioner ng Commission on Elections.

    Ang BATAS, BATAS Party List at ang Alyansa ay naniniwala, gaya na rin ng 64 na iba pang mga organisasyon sa Pilipinas at sa ibang bansa, na si G. Seneres ay mayroong sapat na karanasan, integridad at kakayahan sa information technology na magbibigay sa kanya ng kagalingan bilang isang Comelec commissioner.

                    -ooo-

    SI LACSON AT KATARUNGAN SA BANSA: Ang patuloy na pagtatago ni Sen. Panfilo Lacson at pag-iwas nitong harapin ang mga kasong pagpatay laban sa kanya ukol sa Dacer-Corbito murders ay isa sa mga pinakamatitinding sampal sa sistema ng katarungan sa Pilipinas, at tahasang pagtanggi sa mga proseso at kautusan ng mga hukuman na nagmumula pa mandin sa isang mataas na opisyal na gaya niya.

    Ang nangyayari kay Lacson ay may dalawang mukha: una, nagpapakita ito ng kawalan ng paniniwala sa katarungan at kahusayan ng pagkakapa-walang sala sa kanya ng Court of Appeals, at, pangalawa, ipinapakita din nito na hindi na naniniwala pa ang Pilipino sa mga desisyon at kautusan ng mga hukuman, batay sa pananaw na resulta lamang ang mga ito ng manipulasyon.

    Sana naman, ang mga tagapagtaguyod ng katarungan sa bansang ito ay sumunod sa sinasabi ng Bibliya sa Amos 5:15: “…panatiliin ang katarungan sa mga hukuman…”, sapagkat ang kawalan ng katarungan ay nagdadala ng sumpa ng Diyos sa buong bayan, hindi lamang sa mga korap at tiwali.

                    -ooo-

    KATARUNGAN SA PALAWAN: Kailangang batiin natin si Puerto Princesa City Mayor Edward Hagedorn sa kanyang pagsusumikap na lutasin ang pagpatay kay Palawan broadcaster Dr. Gerry Ortega, sapagkat sa ngayon, nagresulta na ito ng pagsuko ng isa pang suspek na maaaring makapagturo na sa utak sa pagpaslang.

    Pinatunayan ni Hagedorn na kung tututukan lamang ng mga autoridad ang pagbibigay solusyon sa mga problema at sa paghuli ng mga kriminal, magagawa pala ito ng mabilisan pa. Mabuhay, Mayor Hagedorn.

                    -ooo-

    FALL GUYS? ROSALES DAPAT MAGBUNYAG NG MGA PANGALAN: Dapat sikapin ni Police General Roberto Rosales na kumilos ng mas mahusay kaysa lamang sa pagsasabing “fall guys” lamang siya at ang isa pang opisyal ng pulisya sa mga akusasyong silang dalawa ang protektor ng isang sindikato sa pagnanakaw ng mga sasakyan na sinasabing pumatay sa dalawang car dealers noong nakaraang buwan.

    Una, bakit naman sa dinami-dami ng mga heneral sa PNP, siya at ang isa pang opisyal ang itinuturo bilang utak ng sindikato? Pangalawa, bakit ayaw niyang pangalanan agad ang mga taong nasa likod naman ng sindikato diumano sa pulisya at sa Land Transportation Office na nagsusumikap siyang patalsikin?