BY ATTY. BATAS MAURICIO


LIFE’S INSPIRATION: “Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God…” (Romans 13:1-2, the Holy Bible).

                    -ooo-

    `PANAGBENGA 2011’ SIGNS ON: The annual flower festival in Baguio City called “Panagbenga” will officially start February 1, 2011, and will last until March 6, 2011, a dispatch from the Baguio Flower Festival Foundation Inc., coursed through veteran Ilocano newsman Larry Madarang, said.

    Those interested to see Baguio City and its beautiful and breathtaking flowers all a-bloom, in this annual event that has made Baguio famous the world over, must know that for more than 30 days this year, they can go up to the Philippines’ summer capital and enjoy themselves with flowers and the city’s hospitality.

                    -ooo-

    CALOOCAN RELEASES RPT SHARE OF BARANGAYS: Our informants at the Caloocan City Hall told us that the city’s barangay captains and their constituents are now having a belated celebration of Christmas 2010 or, perhaps, are having an advanced celebration of Christmas 2011.

This is because City Hall apparently now found it in its heart to release to the city’s barangays their share from the real property tax collections dating from around 2005 or so---obviously as an aftermath of the case filed by Grace Park, Caloocan City barangay captain Jerrboy Mauricio, a nephew of mine, against the city’s Liga ng mga Barangay President, Ricojudge “RJ” Echeverri, a son of the city mayor, before the Ombudsman.

The fund releases should now push barangay projects that have been put on hold because of lack of funds, and should be a stark reminder to City Hall authorities that it does not pay withholding funds which the law earmarked for the barangays.

                -ooo-

BOMBING PART OF DESTABILIZATION PLOT: Abu Sayaf’s handiwork or not, the bombing of a passenger bus in Makati City this week seems to indicate that there is an on-going effort to destabilize the Aquino government and picture it as an inept and ineffective administration not worthy of the people’s support.

It would seem the objective in the bombing, and in all the other heinous crimes occurring in the country in succession with an almost deadly precision prior to it, is to take away the continuing high trust rating President Aquino is enjoying at the moment.

                -ooo-

GREATEST IRONY OF ALL: The question is this: why would someone attempt to diminish the trust of the people in the President? To make it easier to remove him from office?

If this is the objective, then it is going to be the greatest irony of all, because if he is successfully removed, that is actually allowed under the 1987 Constitution which was enacted during the time of the President’s mother, President Corazon Aquino, by virtue of the so-called “people power” provisions, which allows the people and their organizations to meddle with a presidency and replace it with another one.

-ooo-

REACTIONS? FREE ADVICE? Call me at 0917 984 24 68 or 0922 833 43 96, or email me at batasmauricio@yahoo.com.

---

Kabalintunaan sa 1987 Constitution

INSPIRASYON SA BUHAY: “Ang lahat ay dapat magpasakop sa mga namamahala, sapagkat walang pamamahala na hindi ang Diyos ang nagtatag. Ang mga umiiral na namamahala ay itinatag ng Diyos…” (Roma 13:1-2, Bibliya).

                    -ooo-

    `PANAGBENGA 2011’ UUMPISAHAN NA: Ang “Panagbenga” o taunang pagdiriwang para sa mga bulaklak sa Baguio City ay opisyal ng uumpisahan sa Pebrero 1, 2011 at magtatagal hanggang Marso 6, 2011, ayon sa isang ulat mula sa Baguio Flower Festival Foundation Inc. na ipinadala naman sa atin ng beteranong mamamahayag na si Larry Madarang.

    Ang mga nagnanais makita ang Baguio City at ang mga naggagandahan at makapigil-hiningang mga bulaklak nito sa taunang pagdiriwang na nagtatampok na sa Baguio sa buong mundo, ay may pagkakataong gawin ito sa susunod na tatlumpong araw.

                    -ooo-

    CALOOCAN, IBINIGAY NA RPT SHARE NG MGA BARANGAY: Ayon sa ating mga impormante sa Caloocan City Hall, nagkakaroon ng delayed Christmas 2010 celebration, o, advanced Christmas 2011 celebrations marahil, ang mga kapitan ng barangay at ang kanilang mga nasasakupan sa lungsod.

Ito ay dahil sa ibinibigay na ng City Hall ang bahagi ng mga barangay mula sa real property tax collections sa lungsod mula pa noong 2005---dulot tiyak ng kasong isinampa ni Grace Park, Caloocan City barangay captain Jerrboy Mauricio, isa sa aking mga pamangkin, laban sa pangulo ng Liga ng mga Barangay sa lungsod, si Ricojudge “RJ” Echeverri, anak ang alkalde, sa Ombudsman.

Ang pagpapalabas ng mga pondong ito ay dapat ng magsulong ng mga proyekto ng mga barangay na napigilan dahil sa kawalan ng pondo, at magsilbing pagpapa-alaala sa mga nasa City Hall na hindi tamang iniipit ang mga perang inilaan ng batas para sa mga barangay.

                -ooo-

BOMBA SA MAKATI, BAHAGI NG DESTABILIZATION PLOT: Ke gawa man ng Abu Sayaf o hindi, ang pambobomba ng isang pampasaherong bus sa Makati City ay nagbabadya na may isinusulong na pangyuyogyog o destabilization plot laban sa gobyernong Aquino upang maipakitang ito ay mahina at di epektibo at hindi karapat-dapat sa suporta ng tao.

Lumilitaw na ang layunin sa pambobomba, at sa lahat ng mga karumal-dumal na krimen na sunod-sunod na nagaganap, ay alisin ang pananatili ng mataas na trust rating na tinatamasa ng Pangulong Aquino sa kasalukuyan

                -ooo-

MALAKING KABALINTUNAAN: Ang tanong ay ito: bakit may nagnanais na alisin o di kaya ay pababain man lamang ang tiwala ng sambayanan sa Pangulo? Para mas madali ang pagpapatalsik sa kanya sa tungkulin?

Kung ito ang nga ang layunin, ito ay may bahid ng kabalintunaan, sapagkat pag siya ay napatalsik, ito ay mangyayari sa ilalim ng Saligang Batas ng 1987 na naitatag noong panahon ng kanyang ina, si Pangulong Corazon Aquino, kung saan batay sa mga “people power” provisions nito, pinapayagan sa pakikialam ang sambayanan at ng kanilang mga organisasyon sa pamahalaan, kasama na ang panguluhan, at palitan ito ng iba.

-ooo-

REAKSIYON? LIBRENG PAYO? Tumawag po sa 0917 984 24 68 o 0922 833 43 96, o
mag-email sa batasmauricio@yahoo.com.