BY ATTY. BATAS MAURICIO


LIFE’S INSPIRATIONS: “…this is the reason the Gospel was preached even to those who are now dead, so that they might be judged according to human standards in regard to the body, but live according to God in regard to the spirit…” (1 Peter 4:6, the Holy Bible).

                    -ooo-

    IS THERE A “REYES DIARY”? Now that former AFP Chief of Staff Angelo Reyes has been finally laid to rest at the Libingan ng mga Bayani, people are interested to know whether there is truth to circulated stories that, while he lived, he kept a secret diary detailing his experiences, transactions and thoughts, especially during the Arroyo administration.

Is there such a diary? Where is it? Who is keeping it? What are the things recorded in its pages? Will the Reyes family come forward and tell the people the truth about this?

                -ooo-

    “ROTARY GOT TALENT” REELS ON: Rotarians are not only good at providing “service above self” to the poor and the marginalized, they also have lots of talent, and this is what Rotary International District 3810, through the Rotary Club of Manila Circle under Global President Rolly Pagaspas, wants to showcase, in a competition called “Rotary Got Talent”, on February 25, 2011.

    The competition will be one of the highlights of “Rotary Week in the Philippines”, a yearly week-long celebrations commemorating what Rotarians do in the country to pursue Rotary’s motto, “service above self”. District 3810 Gov. Tranquil Salvador III fully supports the activity.

    As of today, there are now 33 clubs under District 3810 (Manila, Pasay City, Cavite and Occidental Mindoro) co-hosting the competition, with 23 Rotarians confirming their participation as contestants. For inquiries, interested parties can email Pagaspas at rolly.pagaspas@yahoo.com, or call him at 09237160861.

                    -ooo-

    QUESTIONS FOR MWSS AND WATER CONCESSIONAIRES: Officers of the Metropolitan Waterworks and Sewerage System  (MWSS) and water concessionaires Maynilad Water Services and Manila Water Corporation should respond to accusations that billions of pesos collected by them to put up sanitary and sewer pipe connections in Metro Manila are being pocketed by them and are not being used at all.

    Right now, there are groups circulating mimeographed papers asking President Aquino, who has made “righteous governance” as his battle cry, to investigate the MWSS and the concessionaires which allegedly pay their officers millions in salaries and allowances and earn billions of pesos as incomes even if their projects are not being pursued.

    These groups are urging MWSS to be more transparent in its dealings with the concessionaires, and the concessionaires themselves to refund to their clients some P1 billion collected by them to repair or improve Wawa Dam, Laiban Dam, Sumag River Dam and Angat Dam, since no repair or improvement has happened.

                    -ooo-

    WAIT FOR SC DECISION FIRST: The call to file cases against the special prosecutors of the Office of the Ombudsman who proceeded with their plea bargaining agreement with Maj. Gen. Carlos Garcia is well-taken, but this should wait for the final decision of the Supreme Court which will ultimately decide whether the plea bargain is legal or not.

---


May “Reyes Diary” nga ba?INSPIRASYON SA BUHAY: “…ito ang dahilan kung bakit ang Evangelio ay ipinangangaral maging sa mga patay na, upang mahatulan sila ayon sa kanilang ginawa sa laman, subalit mabubuhay silang kasama ang Diyos sa kanilang mga espiritu…” (1 Pedro 4:6, Bibliya).

                    -ooo-

    MAYROON NGA BANG “REYES DIARY”? Ngayong nailibing na si dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes sa Libingan ng mga Bayani, nais ng sambayanang malaman kung totoo ba ang mga kumakalat na balita na, noong nabubuhay pa siya, may diary siyang ginawa niyang talaan ng kanyang mga karanasan, transaksiyon at mga pananaw, lalo na sa panahon ng administrasyong Arroyo.

Mayroon nga bang ganitong diary? Nasaan na ito? Sino ang nagtatago nito? Ano ang mga nakasulat sa mga pahina nito? Puwede bang liwanagin ng pamilya Reyes ito at ipahayag sa bayan ang katotohanan sa isyung ito?

                -ooo-

    “ROTARY GOT TALENT”, UUMPISAHAN NA: Ang mga Rotarians ay di lamang mahusay sa “paglilingkod ng higit sa sarili” sa mga mahihirap, mayroon din silang talento, at ito ang nais ilantad ng Rotary International District 3810, sa pamamagitan ng Rotary Club of Manila Circle na pinamumunuan ni Global President Rolly Pagaspas, sa isang kompetisyong tinatawag na “Rotary Got Talent” sa Pebrero 25, 2011.

    Ang kompetisyong ito ay isa sa mga itatampok sa “Rotary Week in the Philippines”, ang taunang selebrasyon na nagpapakita ng kung ano ang ginagawa ng mga Pilipinong Rotarians upang isulong ang Rotary motto, “paglilingkod ng higit sa sarili”. Sinusuportahan ito ni District 3810 Gov. Tranquil Salvador III.

    Sa ngayon, 33 clubs na sa ilalim ng District 3810 (Manila, Pasay City, Cavite at Occidental Mindoro) ang nagtataguyod ng kompetisyon, at mayroon na ring 23 Rotarians ang kasali. Para sa mga tanong, maaari po ninyong padalhan ng email si Pagaspas sa rolly.pagaspas@yahoo.com, o tawagan siya sa 09237160861.

                    -ooo-

    TANONG PARA SA MWSS AT WATER CONCESSIONAIRES: Ang mga opisyales ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS) at ng water concessionaires na Maynilad Water Services at Manila Water Corporation ay kailangang sumagot sa mga akusasyong ang bilyong pisong kinolekta nila upang gumawa ng sanitary at sewer pipe connections sa Metro Manila ay ibinulsa lamang nila at di ginamit.

    Sa ngayon kasi, mayroong mga nagpapakalat ng mga papel na humihiling sa Pangulong Auino na imbestigahan, batay sa kanyang “matuwid na pamamahala”, ang MWSS at ang mga concessionaires na nagbabayad ng milyong mga sahod sa kanilang mga opisyales subalit hindi naman nagagawa ang mga ipinangako nilang proyekto.

    Ang mga grupong ito ay humiling sa MWSS na maging mas transparent sa kanyang mga transaksiyon sa mga concessionaires, at sa mga concessionaires naman ay magsoli ng diumanoy ay nakolekta nilang higit sa P1 bilyon upang ayusin ang Wawa Dam, Laiban Dam, Sumag River Dam at Angat Dam dahil wala naman daw nagawang pagsasaayos sa mga ito.

                    -ooo-

    HINTAYIN MUNA ANG DESISYON NG SC: Ang panawagang dapat sampahan ng kaso ang mga special prosecutors sa Office of the Ombudsman sa isyu ng plea bargaining agreement kay Maj. Gen. Carlos Garcia ay mahusay, subalit dapat muna itong maghintay ng pinal na desisyon ng Korte Suprema dahil ito ang ultimong magdedesisyon kung ayon ba sa batas o hindi ang nasabing Garcia deal.