Crab mentality hits Palaro 2011


BY ATTY. BATAS MAURICIO


LIFE’S INSPIRATIONS: “… Therefore he is able to save completely those who come to God through him, because he always lives to intercede for them…” (Hebrews 7:25, the Holy Bible).

-ooo-

DAYS OF RECKONING FOR GLORIA: Quezon Rep. Danilo Suarez maybe correct in saying that the plunder charges which former Solicitor General Frank Chavez filed against Gloria Arroyo was merely a response to President Aquino’s “not so subtle” order against the former president, but, being a lawyer himself, Suarez knows that Chavez’ complaint has ample basis.

I mean, with Gloria’s signatures allowing the use of hundreds of millions of funds belonging to overseas Filipino workers (OFWs) for purposes other than for the benefit of the OFWs, plunder, at worst, or technical malversation, at best, was committed by her and her minions.

So Suarez and all Gloria supporters should now prepare themselves for a fierce legal battle to defend her and her officials, for, as Chavez accurately pointed out, “the day of reckoning has come.” This should also serve as a reminder against those in power---days of reckoning for past misdeeds will surely come, so that it is better to do good while in office.

-ooo-

CRAB MENTALITY HITS PALARO 2011: Crab mentality, that dreaded negative character attributed to many of our countrymen who are often envious of the success of others, seems to be gripping Zamboanga del Norte nowadays in relation to the staging in Dapitan City of Palarong Pambansa 2011.

Latest reports from Mindanao tell us that some politicians and some mediamen who are known detractors of former Rep. Romeo G. Jalosjos, the chairman of Palaro’s executive committee, have been trying to scare Mindanaoans with media claims that the Palaro is not pushing through in Dapitan.

The same reports indicate that some media personalities in the area are even saying they are willing to die if Palaro pushes through! Well, residents are praying God will not listen to these detractors, since all preparations are now complete for the games, with delegates from Region 3 already in town for it.

-ooo-

DIVORCING HUSBAND OR WIFE IS ADULTERY: With permissiveness having found its way in many parts of the world, including the Philippines, for a long time now, men separating from their wives and wives separating from their husbands, have become a common occurrence. Yet, for those who believe, God does not allow such separation or divorce.

“Anyone who divorces his wife and marries another woman commits adultery against her,” the Lord Jesus said in Mark 10:11 of the Bible, adding that “… if she divorces her husband and marries another man, she commits adultery…” (Mark 10:12).

Jesus said that while Moses permitted a man to write a certificate of divorce against his wife, it was only because men’s hearts were hardened. “But at the beginning of creation, God made them male and female… Therefore, what God has joined together, let man not separate…”  Jesus said (Mark 10:5, 6 and 9).


---


Crab mentality sa Palaro 2011INSPIRASYON SA BUHAY: “… Dahil diyan, nagagawa Niyang iligtas ng lubusan ang lahat ng dumudulog sa Diyos sa pamamagitan Niya, sapagkat nabubuhay Siya magpakailanman upang tulungan sila…” (Hebreo 7:25, Bibliya).

-ooo-

ARAW NG PAGTUTUOS PARA KAY GLORIA: Maaaring tama si Quezon Rep. Danilo Suarez sa pagsasabing ang kasong plunder na inihain ni dating Solicitor General Frank Chavez laban kay Gloria Arroyo ay sanhi lamang ng utos ng Pangulong Aquino laban kay Gloria, pero, bilang abogado, alam ni Suarez na ang demanda ni Chavez ay mayroon ding batayan.

Ibig kong sabihin, sa pamamagitan ng pirma ni Gloria, daang-milyong pisong pondo ng mga overseas Filipino workers (OFWs) ang ginamit para sa mga bagay na hindi naman para sa ikabubuti ng mga OFWs, kaya mayroon ngang plunder o technical malversation dito.

Kaya ngayon, ang dapat gawin ni Suarez at lahat ng supporters ni Gloria ay maghanda para sa isang bakbakang legal upang maipagtanggol siya, dahil sabi nga ni Chavez, “dumating na ang araw ng pagtutuos”. Dapat magsilbi din itong paalaala sa mga nasa kapangyarihan---siguradong darating ang araw ng pagtutuos, kaya makabubuting maging mahusay sila sa pagganap ng tungkulin.

-ooo-

CRAB MENTALITY, SAKAL ANG PALARO 2011: Tila nasasakal na ng crab mentality---ang pagiging mainggitin ng marami sa ating mga kababayan sa mga nagtatagumpay nilang kapwa---ang Zamboanga del Norte sa ngayon, kaugnay sa gagawing Palarong Pambansa 2011 sa Dapitan City.

Ayon sa mga pinakahuling ulat mula sa Mindanao, may mga politiko at mga mediamen na kilalang kritiko ni dating Rep. Romeo G. Jalosjos, ang chairman ng executive committee ng Palaro, ang tila ba nananakot sa mga Mindanaoans sa pamamagitan ng pagsasabing hindi matutuloy ang Palaro sa Dapitan.

Ayon sa mga ulat na ito, mayroon pa ngang ilang media personalities ang nagsasabing payag silang mamatay na kung matutuloy ang Palaro! Well, nananalangin ang mga residente sa Zamboanga na hindi sila pakikinggan ng Diyos, dahil kumpleto ang paghahanda sa Palaro at ang mga delegado ng Region 3 ay dumating na doon.

-ooo-

PAKIKIPAGHIWALAY SA ASAWA AY PANGANGALUNYA: Sa maluwag na moralidad na nakikita ngayon sa buong mundo, kasama na ang Pilipinas, nagiging ordinaryo na lamang ng pakikipaghihiwalay ng lalaki sa asawa, at ng babae sa asawa. Kaya lamang, para sa mga mananampalataya, hindi pinapayagan ng Diyos ang ganitong paghihiwalay o diborsiyo.

“Sinuman ang makikipaghiwalay sa kanyang asawang babae at magpapakasal sa ibang babae ay gumaganap ng pangangalunya,” ayon sa Panginoong Jesus sa Marcos 10:11 ng Bibliya, kasabay ng pagsasabing “… kung ang babae naman ang makikipaghiwalay sa kanyang asawang lalaki at magpapakasal pa siya sa ibang lalaki, siya man ay nangangalunya din…” (Marcos 10:12).

Sinabi ni Jesus na bagamat pumayag si Moses sa paghihiwalay ng mag-asawa, ito ay dahil lamang sa katigasan na ng ulo ng mga tao noon. “Pero sa umpisa pa lamang ng paglalalang, ginawa sila ng Diyos na lalaki at babae… dahil diyan, kung ano ang pinagsama ng Diyos, huwag paghihiwalayin ng tao…” dagdag pa ni Jesus (Marcos 10:5, 6 at 9).