Local Gov’t Code is anti-poor


BY ATTY. BATAS MAURICIO


LIFE’S INSPIRATIONS: “…`For the Son of Man came to seek and to save the lost…’ ” (Luke 19:10, the Holy Bible).
-ooo-

AGRI FUND MESS PLUNDER RAPS FILED IN HASTE: The biggest proof that the plunder case filed by the Ombudsman in connection with the P728 million agriculture fund mess is defective and done in haste is the admission by the Ombudsman itself that it is still investigating two senators and a host of other congressmen and local government officials who allegedly received part of the fund in 2004.

If the Ombudsman is still investigating, why did it file a case already against former Agriculture Secretary Cito Lorenzo and Undersecretary Jocelyn Bolante? Why did not the Ombudsman wait for the full investigation to be finished so that all those guilty in misappropriating the farmers’ fund could all be charged at the same time?

It would appear Ombudsman Merceditas Gutierrez and her subordinates just really wanted to show-off, and therefore gain points from senators who will act as judges in her impeachment complaint in the Senate. This is another solid ground which should be used to kick her out of office.

-ooo-

LOCAL GOV’T CODE MUST BE JUNKED: Urban poor groups should work urgently to repeal parts of the Local Government Code of 1991 (Republic Act 7061) which a former senator from Mindanao authored, and which give mayors and other city and municipal officials the right to demolish homes of the poor in their localities even without court orders.

The poor must ask their district and party-list congressmen in the House of Representatives to overhaul the senator’s handiwork which is evidently anti-poor and pro-rich, and which is now being used as an instrument of vengeance against political opponents, so that Filipinos who live in shanties could be treated more humanely and with more dignity and respect.

As it is, Republic Act 7061 is now being dangled by almost all the mayors of Metro Manila and everywhere else in the Philippines to convert as their own supporters informal settlers and other marginalized groups who voted for the mayors’ opponents in previous elections.

-ooo-

POWER AND MIGHT TO THOSE WHO BELIEVE IN JESUS: What characterizes people who believe in Jesus as God and Savior? Power and might, according to Mark 16:17 to 18 of the Holy Bible.

“And these signs will accompany those who believe: In my name they will drive out demons; they will speak in new tongues; they will pick up snakes with their hands; and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all; they will place their hands on sick people, and they will get well,” Jesus exclaimed.

Jesus is able to give that power because, as He said in Matthew 28:18, “All authority in heaven and on earth has been given to me...” He also promised that “…surely I am with you always, to the very end of the age…” in Matthew 28:20.

---

Local Gov’t Code, kontra mahirap


INSPIRASYON SA BUHAY: “…`Sapagkat ang Anak ng Tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga nawawala…’ ” (Lucas 19:10, Bibliya).
-ooo-

KASONG PLUNDER SA AGRI FUND MESS MINADALI LAMANG: Ang pinakamatinding katibayan na depektibo at minadali lamang ang plunder case ng Ombudsman ukol sa P728 million agricultural fund mess  ay ang pag-amin mismo ng Ombudsman na sa ngayon ay nag-iimbestiga pa ito ng dalawang senador at marami pang kongresista at opisyales ng pamahalaang lokal na tumanggap umano ng pera mula sa pondo noong 2004.

Kung nag-iimbestiga pa lamang ang Ombudsman, bakit kaya nagsampa na ito agad ng kaso laban kina dating Agriculture Secretary Cito Lorenzo at Undersecretary Jocelyn Bolante? Bakit hindi na lamang hinintay ng Ombudsman na matapos ang buong imbestigasyon nito upang ang lahat ng sangkot sa pandarambong ng pondo ng mga magsasaka ay sama-sama ng mademanda?

Lumilitaw na nais lamang ni Ombudsman Merceditas Gutierrez at ng kanyang mga alipores na magpakitang-gilas, upang makapagpa-pogi sa mga senador na tatayong hukom sa kanyang impeacment complaint sa Senado. Isa naman itong matibay na batayan upang sipain na nga siya sa puwesto.

-ooo-

LOCAL GOV’T CODE, DAPAT IBASURA: Dapat ipabalewala ng mga urban poor groups ang maraming bahagi ng Local Government Code of 1991 (Republic Act 7061) na iniakda ng isang dating senador mula sa Mindanao at nagbibigay ng kapangyarihan sa mga mayors at ibang mga opisyales ng lungsod at bayan na gumiba ng mga bahay ng mga mahihirap  sa kanilang lugar kahit walang utos ng hukuman.

Dapat hingin ng mahihirap sa kanilang mga kongresista sa distrito o sa party-list groups na retokehin ang gawa ng dating senador, sapagkat kita ang pagiging kontra-mahirap nito at pagkiling sa mayayaman, lalo na at nagagamit din ito bilang instrumento ng paghihiganti laban sa mga kalaban sa politika, upang ang mga Pilipinong nakatira lang sa barong-barong ay mabigyang-respeto naman.

Sa ngayon, ipinananakot ng mga alkalde sa Metro Manila at iba pang lugar ang Republic Act 7061 upang mapuwersa ang mga bumoto sa kanilang mga kalaban noong mga nakaraang eleksiyon na itong mga mayors na ito na ang kanilang susuporthan.

-ooo-

KAPANGYARIHAN AT KALAKASAN SA MGA NANINIWALA KAY JESUS: Ano ang katangian ng mga taong naniniwala kay Jesus bilang Diyos at Tagapagligtas? Sila ay may kapangyarihan at kalakasan, ayon sa Marcos 16:17-18 ng Banal na Bibliya.

“At ang mga tandang ito ang makikita sa mga nananampalataya: Sa aking pangalan, magpapalayas sila ng mga demonyo; magsasalita sila sa iba’t ibang bagong mga wika; pupulot sila ng mga ahas sa kanilang mga kamay; at kung makakainom sila ng nakakamatay na lason, hindi sila mapipinsala ni katiting man; itataas nila ang kanilang mga kamay sa mga may-sakit, at gagaling ang mga ito,” ayon kay Jesus.

May kakayahan si Jesus na magbigay ng ganitong mga kapangyarihan sapagkat, ayon na rin sa Kanya sa Mateo 28:18, “Ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa ay ibinigay na sa akin…” Ipinangako din Niya na “…ako ay makakasama ninyo lagi, hanggang sa wakas ng panahon…” sa Mateo 28:20.