Resignation ni Merci, pag-amin ng sala

BY ATTY. BATAS MAURICIO

INSPIRASYON SA BUHAY: “Alam kong nabubuhay ang aking tagapagligtas, at sa wakas ng panahon siya ay tatayo sa mundo.” (Job 19:25, Bibliya).

-ooo-

PAGBIBITIW NI MERCI, PAG-AMIN NG KASALANAN: “Di ka puwedeng lumaban sa City Hall”. Ito ang nagsasalarawan sa naging pagbibitiw ni Ombudsman Merceditas Gutierrez. Ibig sabihin, walang sinuman ang maaaring lumaban sa mga nasa kapangyarihan at, dahil matagal din siyang nasa poder sa pangangalaga ni Gloria Arroyo, alam ni Merci ang katotohanan ng salitang ito.

Pero, ipagpatawad ang sasabihin kong ito: hindi kapayapaan ang dala ng pagbibitiw ni Merci. Sa totoo lang, magdudulot lamang ito ng mas marami pang problema. Ang pagbibitiw, gaya ng pagtakas sa harap ng maseselang mga akusasyon, ay ituturing lamang na pag-amin. Ang mga nagnais na “pugutan ng ulo” si Merci ay nagnanais naman ng kanyang dugo ngayon, upang maipakulong na siya.

-ooo-

PAGSASARA NG MGA CHRISTIAN SCHOOLS LABAG SA KONSTITUSYON: May reaksiyon si Bishop Bert Mercado ng San Manuel, Tarlac sa kolum na “Mindanao Christian Schools, ipinasasara”: “BATAS at lahat ng iba pang abogadong Kristiyano, pakitulungan lamang ang mga Christian schools na ito, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Kung abogado lamang ako, ipagtatanggol ko sila ng libre. Ang mga opisyales ng DepEd ay lumalabag sa Saligang Batas ng 1987 ukol sa edukasyon mula sa relihiyon.

 “Sa tingin ko ay dapat papanagutin ang DepEd Secretary para sa paglabag na ito, at banat sa Konstitusyon ng Pilipinas, lalo na ng prinsipyong dapat ay hiwalay ang simbahan sa estado…

“Isasara ba  ng DepEd ang mga madrasah schools na ginagamit bilang sanayan ng mga lokal na terorista, at ang mga paaralan ng mga Saksi ni Hoba na nagtuturo sakanilang mga mag-aaral na huwag sumaludo sa bandila, huwag sumama sa militar at pulisya, at huwag magbayad ng buwis sapagkat diumano ang gobyernong Pilipino ay bahagi ng isang pandaigdigang gobyerno sa ilalim ng Anti-Kristo

 “Puwebe ba, tigilan niyo nga kami! Dapat malaman ng Pangulo ito, at kumilos ayon sa Saligang Batas. Ang numero unong gawain ng Pangulo ay ipatupad at proteksiyunan ang Saligang Batas. Kumampanya ako para kay Noynoy Aquino, at magpapatuloy ako sa pagsuporta sa kanya anuman ang dumating…”

-ooo-

KAPANGYARIHANG MAGPAGALIN, MULA SA PANINIWALA KAY JESUS: Maaari bang magkaroon ng kapangyarihang magpagaling ang isang naniniwala sa Diyos? O di kaya naman, ang kapangyarihan bang magpagaling ay sasakamay ng mga hindi naniniwala sa Diyos? Ang sagot ay, oo, ang naniniwala sa Diyos ay maaaring magkaroon ng kapangyarihan sa pagpapagaling, buhat sa Espiritu Santo.

“Ang kaanyuan ng Espiritu ay ibinibigay para sa ikagagaling ng marami. Sa isa, nabibigyan siya ng Espiritu ng kagalingan, sa iba naman ay ang espiritu ng kaalaman, na ibinibigay din ng nasabing Espiritu, samantalang sa iba naman ay ibinibigay ang kapangyarihang magpagaling,” ayon sa 1 Corinto 12:7-9 ng Bibliya.

Sa Marcos 16:16, 18, sinabi din ni Jesus mismo na ang kapangyarihan sa pagpapagaling ng iba ay ibinibigay sa mga nananampalata sa Kanya at binautismuhan. “Sinuman ang naniniwala at binautismuhan… ay magtataas ng kamay sa mga may sakit, at gagaling ang mga ito…” Kung nais nating makapag-pagaling ng iba, kailangan nating maniwala kay Jesus at mabinyagan sa Kanyang pangalan.