Questions for PAGCOR re Lu Chu Ben

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…Don’t be afraid; you are worth more than many sparrows...” (Luke 12:6-7, the Holy Bible).

-ooo-

QUESTIONS FOR PAGCOR RE: LU CHU BEN: The question that officials of the Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) should answer now is this: if they already knew that Singaporean Lu Chu Ben is the leader of a foreign gambling syndicate victimizing casinos worldwide, how come PAGCOR still allowed him to play in its own casinos here in the Philippines and run away with some P160 million in fraudulent winnings?

And if PAGCOR closed circuit TV cameras were focused on Lu Chu Ben and his cohorts while they were in the act of cheating PAGCOR in millions of pesos, how come PAGCOR officials did not do anything to stop him, but still allowed Lu Chu Ben to gamble and thereafter take away  PAGCOR money to the tune of P160 million?

-ooo-

LU CHU BEN COMMITTED PLUNDER: Does Lu Chu Ben have any connections with current PAGCOR officials? Or is Lu Chu Ben strongly “connected” with anyone here in the Philippines, so that while he was virtually allowed to steal millions of pesos in government money, he still managed to go scott-free?

From the point of view of the law on plunder, it would seem that what Lu Chu Ben did, with the apparent conspiracy of PAGCOR officials who are government functionaries, could constitute the heinous crime of plunder.

-ooo-

PAGCOR TRIED TO HIDE LU CHU BEN’S CASE? Whatever maybe the answers to the foregoing questions, one thing is clear now: while current PAGCOR officials are crucifying their predecessors, filing plunder cases against them left and right for perceived anomalies and wrongdoings, it would appear that they themselves are guilty of the same crime, whether by incompetence or by deliberate design.

If I am to believe some PAGCOR insiders, the present top officials of PAGCOR even tried to put a lid---to hide, as it were---Lu Chu Ben’s caper from being disclosed to the public and to media, so as not to jeopardize their supposed crusade against the likes of Efraim Genuino and his colleagues who run PAGCOR during the term of Gloria Arroyo.

-ooo-

PAGCOR OFFICIALS PROFITTED FROM LU CHU BEN? Not only has the Lu Chu Ben episode diminished the credibility of PAGCOR Chairman Cristino “Bong” Naguiat Jr. and of his legal team---for how can Naguiat now pursue his predecessors when he is now himself open to charges of plunder? It has also raised concerns that if there is any graft and corruption in the agency, it would seem that it is continuing unabated now.

The murmurings inside PAGCOR is that, despite his reputation as a casino-swindler, Lu Chu Ben managed to go in and out of its casinos because of his well-oiled connections in the agency. Would it be hard to believe then that these “connections” also profited from the P160 million that Lu Chu Ben took away from PAGCOR?

-ooo-

DISHONEST GAIN: Perhaps, it is now time to remind Bong Naguiat of this standard that public officials must observe: they should be able men who fear God, and trustworthy men who hate dishonest gain, as Jethro told Moses in Exodus 18:21 of the Holy Bible.

---Tanong sa PAGCOR sa Lu Chu Ben caseINSPIRASYON SA BUHAY: “…Huwag kayong matatakot; mas mahalaga kayo sa maraming mga ibon…” (Lucas 12:6-7, Bibliya).

-ooo-

MGA TANONG SA PAGCOR RE: LU CHU BEN: Ang tanong na dapat sagutin ng mga opisyales ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sa (PAGCOR) ngayon ay ito: kung alam na nila na itong si Lu Chu Ben ng Singapore ay lider ng isang sindikatong bumibiktima ng mga casino sa buong mundo, bakit naman pinayagan pa siya ng PAGCOR na magsugal sa mga casino sa Pilipinas at tuloy ay nakapagnakaw ng P160 milyon bilang dinayang panalo?

At kung nakikita sa mga closed circuit TV cameras ng PAGCOR na nakatutok kay Lu Chu Ben at sa kaniyang mga kasama samantalang nandaraya sila sa mga casino, bakit di kumilos ang kanyang mga opisyales upang pigilan ang pandaraya, at, sa halip ay pinahintulutan pa nila sina Lu Chu Ben na makatangay ng halagang P160 milyon?

-ooo-

LU CHU BEN, NAKAGAWA NG PLUNDER: May koneksiyon ba si Lu Chu Ben sa mga kasalukuyang opisyales ng PAGCOR? O malakas talaga ang kapit ni Lu Chu Ben sa mga nasa Pilipinas kaya kahit nakapagnakaw na siya ng milyong pisong pondo ng gobyerno, nakalabas pa din siya ng bansa ng ganun-ganun lamang?

Sa mata ng batas ng pandarambong, lumilitaw na ang ginawa ni Lu Chu Ben, na maliwanag na may pakikipagsabwatan ng ilang PAGCOR officials, na mga opisyales ng gobyerno din, ay plunder, na isang karumal-dumal na krimen.

-ooo-

PAGCOR, TINANGKANG ITAGO ANG LU CHU BEN CASE? Anuman ang magiging sagot sa mga tanong na ito, isang bagay ang maliwanag: bagamat pinupukpok ng kasalukuyang PAGCOR officials ang mga dating opisyales ng ahensiya ng kabi-kabilang plunder cases, nakikitang sila mismo ay guilty sa kaparehong karumal-dumal na krimen, dahil sa kawalan ng kakayahang pansarili, o dahil sa ginawa din nila ang mga krimeng ito mismo.

Kung paniniwalaan ko ang mga taga-PAGCOR, itinago ng mga opisyales ngayon ng PAGCOR ang kaso ni Lu Chu Ben mula sa publiko at sa media, upang hindi masira ang kanilang banat kina Efraim Genuino at sa mga kasama nitong nagpatakbo ng PAGCOR noong panahon ni Gloria Arroyo.

-ooo-

PAGCOR OFFICIALS, NAKINABANG KAY LU CHU BEN? Hindi na lamang binawasan ng kaso ni Lu Chu Ben ang kredibilidad ni PAGCOR Chairman Cristino”Bong” Naguiat Jr. at ng kanyang legal team---kasi, papaano naman ipagpapatuloy ni Bong ang pag-uusig kina Genuino gayong tila ganun din ang ginagawa niya? Lumilitaw na kung may katiwalian nga sa PAGCOR, nagpapatuloy pa pala ito ngayon.

Ang usap-usapan sa PAGCOR ay ito: bagamat kilala sa paggiging casino-swindler ni Lu Chu Ben, nakuha niyang maglabas-masok sa mga casino sa bansa dahil  konektado siya sa mga malalaking tao sa ahensiya. Mahirap bang paniwalaan, kung ganun, na ang mga malalaking taong ito ay kumita din sa P160 milyon na nakuha ni Lu Chu Ben sa PAGCOR?

-ooo-

MASAMANG GANANSIYA: Marahil, panahon na upang ipaalala kay Bong Naguiat ang panuntunang ito na dapat sinusunod ng mga opisyales sa gobyerno: dapat ay may kakayahan sila at may takot sa Diyos, at mga taong mapagkakatiwalaan na galit sa masamang ganansiya, gaya ng sinabi ni Jetro kay Moses sa Exodo 18:21 ng Bibliya.