New Rotary President coming to RP


BY ATTY. BATAS MAURICIO


LIFE’S INSPIRATIONS: “…For to me, to live is Christ and to die is gain…” (Philippians 1:21, the Holy Bible).

-ooo-

NEXT ROTARY INTERNATIONAL PREXY, WIFE, COMING TO RP: Sakuki Tanaka, the president of Rotary International for Rotary Year of 2012-2013, and his wife, Kyoko, are arriving in the Philippines on Monday, 22 August 2011, to grace the 25th anniversary of the Rotary Community Corps (RCC), a Rotary-organized association whose members come from the poor and the marginalized. 

The concept of an RCC was introduced in 1986 in the Philippines by Mat Caparas, the first Filipino president of RI, and was adopted two years later as a worldwide program of RI, aimed at improving the quality of life in villages, neighborhoods and communities. From the first RCC established in the Philippines, the program has since grown to over 7,000 RCCs all over the world. 

Tanaka and Kyoko will grace the four-day RCC bandwagon from August 23 to 26, 2011, which will go from Bulacan to Manila to Iloilo, conducting seminars and doing site visits to existing RCCs. For additional queries, contact Past District Governor and RI Philippine chair Chit Lijauco at 0917-886-6181 or at chitlij@yahoo.com. 

-ooo-

CONG. PEPING ON DRAGON BOAT ROW: Former Tarlac Rep. Jose “Peping” Cojuangco Jr. sent me this text message early Friday (August 19, 2011) regarding the controversy generated by the victory garnered in Tampa, Florida, USA of the Philippine Dragon Boat Federation (PDBF): “What is happening is really so sad.

“We have some athletes that won some minor events which their leaders through media have made people believe they won medals equivalent to the Olympic medals. Media through the PR hired by the same people have done such a terrific job that they convinced a great majority of the Filipino people, including the Philippine President himself. 

“Now, many are taking advantage of the publicity by showering this group of minor winners with millions. The sad thing is these millions will end up in the hands of the PDBF leaders whom their own members are asking where all the money they have been collecting in the past have been going.

-ooo-

“DRAGON BOAT ROW A BLOW TO PHILIPPINE SPORTS”: “And inspite of the PDBF members’ demand to be shown the books, their leader have refused. So again, some crooks will get richer because we Filipinos continue to allow ourselves to be hoodwinked by our unscrupulous media. 

“Another sad result of all this is the athletes who remained loyal to the rules of the International Olympic Committee and the Philippine Olympic Committee will receive nothing but have to suffer and watch while the rebel athletes and their crooked leaders receive all the accolades and the money. 

“Nothing could be worse than the lesson that our athletes learned in this affair.  To top it all, the decent, hardworking sports leaders are now made to look like stupid officials who have done nothing for sports.”


---Bagong Rotary President darating sa RP


INSPIRASYON SA BUHAY: “… Sapagkat para sa akin, ang mabuhay ay para kay Kristo, at ang kamatayan ay kapakinabangan…” (Filipos 1:21, Bibliya).

-ooo-

BAGONG ROTARY INTERNATIONAL PREXY, ASAWA, DARATING SA RP: Darating sa Pilipinas sa Lunes, Agosto 22, 2011, si Sakuki Tanaka, ang magiging pangulo ng Rotary International (RI) para sa Rotary Year 2012-2013, kasama ang kanyang may-bahay na si Kyoko, upang dumalo sa ika-25 taong pagdiriwang ng Rotary Community Corps (RCC), isang samahan ng mga mahihirap na ang Rotary ang nagtatag.

Ang konsepto ng isang RCC ay inumpisahan sa Pilipinas noong 1986 ni Mat Caparas, ang kauna-unahang Pilipino na naging pangulo ng RI, at itinaguyod bilang isang pandaigdigang programa ng Rotary na ang layon ay itaas ang antas ng buhay ng mga maliliit. Mula sa unang RCC sa Pilipinas, ngayon ay mayroon ng 7,000 RCCs sa buong mundo.

Sasama si Tanaka at Kyoko sa isang RCC bandwagon na magtutungo sa Bulacan, Manila at Iloilo mula Agosto 23-26, 2011 upang magsagawa ng mga seminar at pagbisita sa mga RCCs. Para sa dagdag na impormasyon, maaari pong makipag-ugnayan kay Past District Governor Chit Lijauco, RI Philippine chair, sa 0917 886 6181 o sa chitlij@yahoo.com. 

-ooo-

CONG. PEPING, SA ISYU NG DRAGON BOAT: Naririto po ang text message sa akin noong Biyernes (Agosto 19, 2011) mula kay dating Tarlac Rep. Jose “Peping” Cojuangco Jr. ukol sa gusot sa naging panalo ng Philippine Dragon Boat Federation sa Tampa, Florida, USA: “Tunay na nakakalungkot ang mga pangyayari.

“Mayroon tayong mga atleta na nanalo sa mga maliliit lamang na paligsahan, pero nakuhang ipakita ng kanilang mga lider sa pamamagitan ng media na tila ba nanalo na sila ng mga medalya mula sa Olympics. Naging matindi ang pagkilos ng media, sa pamamagitan ng mga binayarang PR, kaya naman nakumbinsi nila ang maraming mga Pilipino, kasama na ang Pangulo ng Pilipinas mismo.

“Kaya naman sa ngayon, marami na ang sumasawsaw sa publisidad sa isyu, sa pamamagitan ng pagbibigay sa grupong ito ng milyones. Ang nakakalungkot lamang, ang milyones na ito ay babagsak din sa kamay ng mga lider ng PDBF na nauna ng tinatanong ng kanilang mga miyembro ukol sa kung ano na ang nangyari o saan napunta ang mga pondong nakolekta nila noong mga nakaraan.

-ooo-

“DRAGON BOAT ROW, TINIK SA PALAKASAN”: “At, sa kabila ng pagsusumikap ng mga kasapi ng PDBF na maipakita sa kanila ang mga record, ang kanilang mga lider ay nagpapatuloy sa pagtanggi. Kaya naman, ang ilang mga tiwali ay yayaman ulit sapagkat tayong mga Pilipino ay nagpapatuloy na magoyo ng mga tiwaling media.

“Isa pang nakakalungkot na resulta ng lahat ng ito: ang mga atletang naging tapat sa mga alintuntunin ng International Olympic Committee at ng Philippine Olympic Committee ay walang matatanggap at bagkus ay magpapatuloy na lamang sa pagdurusa at pananahimik habang ang mga rebeldeng atleta at ang kanilang mga tiwaling lider ang siyang makakakopo ng papuri at salapi.

“Wala ng hihigit pa ang kasamaan kaysa sa aral na ibinigay sa mga atleta natin ng kaganapang ito. Higit sa lahat, ang mga disente at nagsusumikap na magtrabahong mga lider sa palakasan ay nagmukha pang estupidong opisyales na walang nagawa para sa palakasan.”