“Rotarians to partner with communities worldwide”

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…He who did not spare his own Son, but gave him up for us all—how will he not also, along with him, graciously give us all things?” (Romans 8:32, the Holy Bible). 

-ooo-

NEW ROTARY INT’L PRESIDENT JOINS RP FETE: It was an overflow crowd of Rotarians from six of 10 Rotary International (RI) districts from the Philippines that greeted RI President Elect Sakuji Tanaka and his wife, Kyoko, last Tuesday, August 23, 2011,during the 25th anniversary celebrations commemorating the establishment of  “Rotary Community Corps”, a Philippine-grown Rotary organization composed of the poor and the needy.

Tanaka, who is going to be the president of RI for Rotary Year 2012-2013, expressed elation that so many Filipino Rotarians attended the one-day Rotary Community Corps seminar held at the Ballroom of the Hotel Intercontinental in Makati, and shared the vision of helping the poor through an organization composed of, and led by, the poor and the needy themselves.

Tanaka said the Rotary Community Corps, an original creation of Filipino Rotarians at the time that RI, in 1986, was led by a Filipino president, Mat Caparas, will continue to be utilized as a vessel by which Rotary’s “service above self” will be extended worldwide.

-ooo-

FILIPINO RI PRESIDENT CAPARAS, FOUNDER OF RCCs: Caparas, in a speech read for him by his son, Rotary Past President George Caparas during the seminar at the Intercontinental, said the formation of RCCs during his term as RI president followed the concept of “adopt a barrio”, a program of the Philippine government whereby civic-minded Filipinos went to villages and poured generous assistance to barrio folks.

The former RI president, who continues to discharge his duties and responsibilities as a Rotarian even when he is now well-advanced in years, said the establishment of RCCs by Rotarians starting during his presidency, is considered by him as the “shining achievement” of his term.

As of now, from the first RCC established in Sampaloc, Manila in 1986 (an RCC which still exists up to now), there are now about 7,000 RCCs worldwide, connecting with the world’s poor and marginalized and extending help to them which governments could no longer give.

-ooo-

ROTARIANS URGED TO PARTNER WITH COMMUNITIES WORLDWIDE: Tanaka in his own speech told Filipino Rotarians that RCCs is a wonderful way for the members of far-flung communities to avail of Rotary’s service, and, at the same time, do something to help their fellowmen without being shackled by the usual requirements of being a Rotary member.

He said forming RCCs worldwide is an effective way of making Rotary stronger in more areas and geographical locations, because Rotarians who are steeped in “service above self” can partner with almost all members of a community and assure that projects and programs for the poor are made available to those who need them.

In a response to Tanaka’s speech, District Gov. Rafael acknowledged the “approachability” of the incoming Rotary International President which, he said, will generate more goodwill for Rotarians that will enable them to become more effective in public service.


---


“Rotarians, dapat makipag-partner sa mga komunidad”

INSPIRASYON SA BUHAY: “…Siya na hindi nangiming ibigay ang Kanyang Anak para sa ating lahat---papaanong hindi din niya ibibigay, kasama ng Kanyang Anak, ang lahat ng pagpapala sa atin?” (Roma 8:32, Bibliya).

-ooo-

BAGONG ROTARY INT’L PRESIDENT, NAKIPAGDIWANG SA FILIPINO ROTARIANS: Sobrang dami ng mga Rotarians mula sa anim sa sampung Rotary International (RI) districts sa Pilipinas ang humarap kay RI President Elect Sakuji Tanaka at sa kanyang may-bahay na si Kyoko, noong Martes, Agosto 23, 2011, sa pagdiriwang ng ika-25 anibersaryo ng pagkakatatag ng “Rotary Community Corps” (RCCs), isang organisasyon ng Rotary na sa Pilipinas nag-umpisa, at binubuo ng mga mahihirap.

Nagpahayag ng kasiyahan si Tanaka, na siyang magiging pangulo ng  RI sa Rotary Year 2012-2012, sa napakaraming mga Filipino Rotarians na dumalo sa isang araw na seminar ukol sa RCCs na ginanap sa Ballroom ng Hotel Intercontinental sa Makati, at nagpahayag ng pakikiisa sa pagtulong sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng isang organisasyong binubuo at pinamamahalaan ng mga mahihirap mismo.

Ayon kay Tanaka, ang Rotary Community Corps (na unang itinatag ng mga Filipino Rotarians sa panahong ang RI, noong 1986, ay pinamumunuan ng isang presidenteng Pilipino, si Mat Caparas) ay patuloy na gagamitin bilang daluyan ng “paglilingkod ng higit sa sarili” ng Rotary, sa buong mundo.

-ooo-

FILIPINO RI PRESIDENT CAPARAS, TAGAPAGTATAG NG RCCs: Sa talumpating binasa ng kanyang anak na si Rotary Past President George Caparas, sinabi naman ni dating RI President Mat Caparas na ang pagtatatag ng RCCs noong 1986, habang siya ang pangulo ng buong RI, ay ibinatay sa “adopt a barrio program” ng gobyernong Pilipino, kung saan ang mga Pilipinong matulungin ay nagdadala ng mga tulong sa mga naninirahan sa malalayong lugar.

Ayon sa dating pangulo ng RI, na bagamat matanda na ay patuloy pa din sa pagganap sa kanyang mga tungkulin bilang isang Rotarian, ang pagtatatag ng RCCs ng mga Rotarians noong siya pa ang pangulo ay maituturing na siyang “maningning na tagumpay” ng kanyang panguluhan.

Sa ngayon, mula sa unang RCC na naitatag sa Sampaloc, Manila noong 1986 (ang RCC na ito ay buhay pa hanggang ngayon), kumalat na ito at ay mayroon ng 7,000 RCCs sa lahat ng sulok ng daigdig, na siya ngayong namamahala sa pagbibigay ng tulong sa mga mahihirap na hindi na maibigay ng mga pamahalaan.

-ooo-

MGA ROTARIANS, HINILING NA MAKIPAG-PARTNER SA MGA KOMUNIDAD: Sa kanyang talumpati, sinabi din ni Tanaka na ang RCCs ay isang magandang paraan upang matanggap ng mga kababayan nating nasa malalayong mga lugar ang tulong mula sa Rotary at, ganundin, upang ang mga may kakayahang tumulong ay makapagbigay din ng tulong ng hindi na sila kailangang sumailalim sa mga kondisyones ng pagiging Rotarian.

Ayon sa kanya, ang pagkakaroon ng RCCs sa buong mundo ay isa ding epektibong paraan upang mapalakas lalo ang Rotary sa mas maraming lugar, sapagkat ang mga Rotarians na nasanay na sa pagbibigay ng “paglilingkod ng higit sa sarili” ay maaaring makatambal ng mga tao sa mga komunidad upang masiguradong ang mga proyekto para sa mga mahihirap ay maisasakatuparan.

Bilang tugon sa talumpati ni Tanaka, sinabi naman ni District Gov. Rafael Garcia na ang pagiging “madaling lapitan” ni Tanaka ay magbibigay ng lakas sa mga Rotarian upang lalo nilang mapagbuti at mapag-ibayo ang paglilingkod sa ibang tao.