Ochoa on the way out as ES?


BY ATTY. BATAS MAURICIO

 LIFE’S INSPIRATIONS: “Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word…” (Ephesians 5:25-26, the Holy Bible).

                    -ooo-

    OCHOA ON THE WAY OUT AS ES? It is not an overload of responsibilities alright, but the designation of Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. as chief of the revived Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC) signals his impending removal as Malacanang’s “little president”, whether the Office of the President or Ochoa care to admit it or not.

    Overseeing crime prevention and prosecution in the country, at a time when the incidence of crimes is peaking beyond the ordinary, is a very demanding and rigorous work which requires focus and dedication. Ochoa, as anti-crime czar and as little president at the same time, will simply become ineffective in both pursuits.

    It will not therefore be long after he takes on the PAOCC job that an announcement will be made stripping Ochoa of his position as executive secretary to allow him to devote his time to his new job, and a replacement is named to succeed him. At this point, I am almost certain who the replacement is going to be, and I am in fact willing to bet on this now.

                    -ooo-

    BATAS INTERNET TV NEW SKED: May I take this opportunity to inform all interested parties, both here and abroad, about the new schedule of programs which BATAS INTERNET TV started implementing since June 16, 2011, through the Internet website www.batasmedia.com. Here is the new schedule:

      4 A.M. to 4:30 A.M.-Holy Rosary; 4:30 A.M. to5:00 A.M.-Invocation: Our Father, Philippine National Anthem, The Bible, Jesus, Eschatology; 5 A.M. to 5:30 A.M.-Ligaligin Natin; 5:30 A.M. to 6 A.M.--Sports Round-Up; 6 A.M. to 6:30 A.M.-Kakampi Mo Ang Batas GV AM;
     
      6:30 A.M. to7:30 A.M.-The Gospel Hour; 7:30 A.M. to 8:15 A.M.-Batas ng Diyos; 8:15 A.M. to 9 A.M.-Juvy De Guzman Presents Let’s Talk On the Air ; 9 A.M. to 10 A.M.-Health & Travel @ Serbisyo Publiko; 10 A.M. to 10:30 A.M.- Kakampi Mo Ang Batas  DYKA;
     
      10:30 A.M. to 11:15 A.M.-The Better Globe Power; 11:15 A.M. to 12 noon-Kakampi Mo Ang Batas DYMS; 12 noon to 12:45 P.M.-Huntahan Ron and Aga; 12:45 P.M. to 1:15 P.M.-Birador ng Bayan; 1:15 P.M. to 2 P.M.-Ang Kamatooran; 2:00 P.M. to 3:00 P.M.-Kilatis Panday Lipunan; 3 P.M.-Devotion to the Divine Mercy;
     
      3 P.M. to 4 P.M.-Baletodo; 4  P.M. to 4:30 P.M.-Ang Kapangyarihan ng Panalangin;  4:30 P.M. to 5:30 P.M.-Anak ng Diyos; 5:30 P.M. to 6:00 P.M-Lifestyle at Iba Pa; 6 P.M. to 6:30 P.M.-ARBA; 6:30 P.M. to 7 P.M.-Balitang Patas 7 P.M to 8:00 P.M.-Grabe Ang Ating Diyos; 8 P.M. to 8:30 P.M.-Holy Rosary.
     
---
   
Ochoa, papaalis na bilang ES?


      INSPIRASYON SA BUHAY: “Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyo-inyong mga asawa, katulad ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan, kung saan ibinigay Niya ang Kanyang buhay upang maging ganap ang kanyang kabanalan, nililinis Niya ito sa pamamagitan ng tubig at Salita…” (Efeso 5:25-26, Bibliya).

                    -ooo-

    OCHOA,  PAPAALIS NA BILANG ES? Hindi nga sobrang trabahong maituturing ang pagkakanombra ni Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. bilang hepe ng pinalakas na Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC), pero tila nangangahulugan ito ng kanyang paglisan bilang “little president” ng Malacanang, ke aminin man ito o hindi ng Office of the President o ni Ochoa mismo.

    Matinding trabaho ang pamumuno sa paglaban at pag-usig sa krimen sa bansa, sa panahong lumalala ang kriminalidad, at nangangailangan ito ng masusing pagtutok. Dahil dito, hindi magiging epektibo si Ochoa kung sabay niyang hahawakan ang pagiging anti-crime czar at pagiging little president.

    Sa aking tingin, bagamat kaluluklok lang ni Ochoa bilang hepe ng PAOCC, hindi magtatagal at magkakaroon na ng anunsiyo na nag-aalis sa kanya bilang executive secretary upang makapag-concentrate siya sa bago niyang trabaho, kasabay ng pagtatalaga ng kanyang magiging kahalili. Sa puntong ito, halos nakakasigurado na ako kung sino ang kahaliling ito, at, sa tingin ko, maaari ko ng pustahan ito.

                    -ooo-

    BAGONG SCHEDULE SA BATAS INTERNET TV: Sa pagkakataong ito, nais ko pong ipabatid sa lahat ng interesadong partido, sa Pilipinas at sa ibang bansa, na mayroon ng bagong schedule ng mga programa sa BATAS INTERNET TV mula pa noong Junio 16, 2011, na mapapanood sa Internet website www.batasmedia.com. Naririto po ang bagong schedule na ito:

      4 A.M. to 4:30 A.M.-Holy Rosary; 4:30 A.M. to5:00 A.M.-Invocation: Our Father, Philippine National Anthem, The Bible, Jesus, Eschatology; 5 A.M. to 5:30 A.M.-Ligaligin Natin; 5:30 A.M. to 6 A.M.--Sports Round-Up; 6 A.M. to 6:30 A.M.-Kakampi Mo Ang Batas GV AM;
     
      6:30 A.M. to7:30 A.M.-The Gospel Hour; 7:30 A.M. to 8:15 A.M.-Batas ng Diyos; 8:15 A.M. to 9 A.M.-Juvy De Guzman Presents Let’s Talk On the Air ; 9 A.M. to 10 A.M.-Health & Travel @ Serbisyo Publiko; 10 A.M. to 10:30 A.M.- Kakampi Mo Ang Batas  DYKA;
     
      10:30 A.M. to 11:15 A.M.-The Better Globe Power; 11:15 A.M. to 12 noon-Kakampi Mo Ang Batas DYMS; 12 noon to 12:45 P.M.-Huntahan Ron and Aga; 12:45 P.M. to 1:15 P.M.-Birador ng Bayan; 1:15 P.M. to 2 P.M.-Ang Kamatooran; 2:00 P.M. to 3:00 P.M.-Kilatis Panday Lipunan; 3 P.M.-Devotion to the Divine Mercy;
     
      3 P.M. to 4 P.M.-Baletodo; 4  P.M. to 4:30 P.M.-Ang Kapangyarihan ng Panalangin;  4:30 P.M. to 5:30 P.M.-Anak ng Diyos; 5:30 P.M. to 6:00 P.M-Lifestyle at Iba Pa; 6 P.M. to 6:30 P.M.-ARBA; 6:30 P.M. to 7 P.M.-Balitang Patas 7 P.M to 8:00 P.M.-Grabe Ang Ating Diyos; 8 P.M. to 8:30 P.M.-Holy Rosary.