Economic plans for ARMM, Part II


BY ATTY. BATAS MAURICIO


LIFE’S INSPIRATIONS: “Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty…” (Psalm 91:1, the Holy Bible).

-ooo-

MORE GROUPS TO QUESTION LEGALITY OF ARMM POLL POSTPONEMENT: It is not only the Partido Demokratikong Pilipino (PDP) that will question before the Supreme Court the constitutionality of the law postponing the August 2011 elections at the Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) once President Aquino signs it. 

Former President Arroyo’s party, Lakas-Kampi, and LABAN (or Lakas ng Bayan, the party of former Sen. Benigno S. Aquino Jr. in the 1984 Batasang Pambansa elections), are also poised to file separate petitions before the high tribunal to have the postponement law nullified. 

Then, there are individual politicians who are also itching to test the legality of the law. I have been told that the Catholic Church and other big groups allied with it will also file cases against the legal measure. It would seem everyone wants to “kill” the law, as it were.

-ooo-
ECONOMIC PLANS FOR ARMM, PART II: Many people are convinced the postponement law must have to be “killed”, really, because postponing the August 2011 elections for ARMM will mean greater  harm for the region and its people, in terms of economic plans and projects that would have to be shelved if new regional leaders are not chosen by the people themselves.

Aside from the plan to convert lands in ARMM as long grain rice fields where long grain rice---the staple food in Muslim countries worldwide---could be grown and harvested and later bartered and exchanged for oil, there is also a plan, envisioned by the Pex Mangudadatu-Tingting Cojuangco tandem, for first class rubber trees to be grown, cultured and developed in Basilan Province and then similarly bartered worldwide.

According to a plan by former Tarlac Rep. Jose “Peping” Cojuangco Jr., rubber from Basilan rubber trees could fetch a handsome price, and the entire industry could in fact put an end to the debilitating poverty of people in the ARMM, which could in turn lead to a conversion of the members of the Abu Sayaf and other separatist groups as responsible and peace-loving citizens of the Republic.

-ooo-

BOOM FOR SEAWEEDS AND SUGAR INDUSTRIES EYED: There is also the plan being pursued by Cong. Peping to fully develop the seaweeds industry in Tawi-tawi by the establishment of factories that would process seaweeds in the province so that it could be sold as a finished product around the world later.

Then, Cong. Peping plans to duplicate efforts in Tarlac which made sugar a prime dollar earner for the province, through the development of thousand of hectares of land in the ARMM region which have remained idle and unproductive for quite some time now, for sugar cane planting.

People close to the former lawmaker and his wife Tingting could only hope and pray that the couple will continue being interested in the full development of Mindanao and ARMM, despite the efforts of discredited politicians to control the region for themselves, evidently in preparation for future political forays.


---


Planong pang-ekonomiya sa ARMM, Part IIINSPIRASYON SA BUHAY: “… Sinuman ang nananahan sa pagkalinga ng Kataas-taasan ay makakasumpong ng kapahingahan sa anino ng Makapangyarihang Diyos…” (Mga Awit 91:1, Bibliya).

-ooo-

MAS MARAMING GRUPO ANG KUKUWESTIYON SA ARMM POLL POSTPONEMENT: Hindi lamang ang Partido Demokratikong Pilipino (PDP) ang kukuwestiyon sa Korte Suprema sa legalidad ng batas na nagpapaliban sa halalan sa Agosto 2011 sa Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) sa sandaling lagdaan na ito ng Pangulong Aquino.

Ang partido ng dating Pangulong Arroyo, ang Lakas-Kampi, at ang LABAN (o Lakas ng Bayan, ang partido ng dating Sen. Benigno S. Aquino Jr. sa halalan sa Batasang Pambansa noong 1984), ay nakahanda na ding magsampa ng kanilang mga  kaso sa mataas na tribuna upang balewalain ang nasabing batas sa pagpapaliban ng halalan sa ARMM.

Tapos, mayroon ding mga politikong sa sarili nila ay nagkukumahog na upang kuwestiyunin ang batas. May nagsabi din sa akin na ang Simbahang Katoliko at ang iba pang mga malalaking grupong kaalyado nito ay magsasampa din ng kaso laban dito. Tila yata lahat na ay gustong kumilos upang “patayin” ang batas na ito.

-ooo-
PLANONG PANG-EKONOMIYA PARA SA ARMM, PART II: Maraming mga tao nga ang kumbinsidong dapat talagang “patayin” ang postponement law, sapagkat ang pagpapaliban ng halalan sa ARMM ay mangangahulugan ng malaking pinsala sa rehiyon, batay sa maibabasurang mga programang pang-ekonomiya kung hindi makakapamili ang mga residente ng ARMM ng kanilang mga bagong lider sa pamamagitan ng halalan.

Maliban sa naunang plano sa paggamit ng mga lupa sa ARMM upang mapagtaniman ang mga ito ng long grain rice---na siyang pangunahing pagkain ng mga bansang Muslim sa buong mundo---at magagamit natin, sa pamamagitan ng barter, upang makakuha ng langis, may plano din ang Pex Mangudadatu-Tingting Cojuangco team para sa pagpapalago ng rubber trees sa Basilan upang makalakal din ito sa daigdig.

Batay sa panukala ni dating Tarlac Rep. Jose “Peping” Cojuangco Jr., maganda ang kikitain ng pagkalakal sa rubber mula sa mga rubber trees ng Basilan, at maaaring maging mitsa ito ng katapuan ng kahirapan sa ARMM, at daan upang mabago at maging mga mahuhusay na bahagi ng lipunan ang mga kasapi ng Abu Sayaf at ng iba pang mga rebeldeng grupo sa rehiyon.

-ooo-

PAGPAPAUNLAD SA SEAWEEDS AT SUGAR INDUSTRIES, IKINASA: Nandidiyan din ang plano ni Cong. Peping upang lubusang maitaguyod ang seaweeds industry sa Tawi-tawi, sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga factories sa lalawigan na gagawa ng mga produktong galing sa seaweeds na ipagbibili sa buong mundo.

Ganundin, plano ni Cong. Peping na gayahin ang mga pagkilos sa Tarlac na nagtampok sa asukal bilang pangunahing pinagkakakitaan ng dolyar sa lalawigan, sa pamamagitan ng pagsasaayos ng libong mga hektaryang lupa sa ARMM na noon pa man ay bakante at di ginagamit, para sa pagtatanim ng tubo.

Ang mga taong malalapit kay Cong. Peping at sa maybahay nitong si Tingting ay umaasa at nanalanging magpapatuloy nawa ang naisin ng mag-asawa na tumulong sa pagpapaunlad ng ARMM at buong Mindanao, sa kabila ng mga pagkilos ng mga talunang politiko na kontrolin ang rehiyon para sa kanilang sariling interest, bilang paghahanda sa mga susunod na eleksiyon.