PAPI 15th  annual fete opens; tips on Spratly row


BY ATTY. BATAS MAURICIO


LIFE’S INSPIRATIONS: “The Lord will keep you from all harm---he will watch over your life; the Lord will watch over your coming and going both now and forevermore...” (Psalm 121:7-8, the Holy Bible).

-ooo-

PAPI 15TH ANNUAL FETE OPENS: I wish to congratulate the Publishers Association of the Philippines Inc., or PAPI, on its 15th annual gathering which started June 23, 2011, at the Makati Sports Club in Makati City. I also wish to thank its officers for asking me to give a brief talk about “spirituality and press freedom” during the second day of the gathering.

Allow me to reprint here the announcement made by PAPI Secretary General Johnny Nunez and President Juan P. Dayang about the affair: “The 2011 Midyear Media Conference and Executive Session of the Publishers Association of the Philippines, Inc. (PAPI) opens Thursday (June 23) at the Ayala Hall of the Makati Sports Club in Makati City.

“Some 200 mediamen, including publishers, broadcasters, editors, provincial press clubs, presidents and members, columnists, commentators, public information and corporate communication executives, journalist and writers from the academe, college editors, book authors, visiting Filipino journalists working abroad are expected to attend  this year’s 15th annual PAPI nationwide gathering.

“The general membership meeting and election of officers of the newly-reactivated Federation of Provincial Press Clubs of the Philippines whose participants are also delegates of PAPI event is scheduled to take the place prior to the formal opening ceremonies of the two-day conference.

“Among the speakers of the midyear media event are Supreme Court Chief Justice  Renato C. Corona, Presidential Communications for Development and Strategic Planning Secretary Ricky Carandang, former University of the Philippines President Dr. Francisco A. Nemenzo Jr., and Department of Foreign Affairs Undersecretary Rafael Seguis.

“KBP-NCR Chairman Rey Langit, National Press Club President Jerry Yap, columnist Belinda Olivares Cunanan, Carmen Pedrosa, lawyer-columnist Melanio `Batas’ Mauricio Jr., Yes Magazine Editor Jo-Ann Q. Maglipon, and Albay Gov. Joey S. Salceda, will also speak on various topics.

“A cocktail reception will follow the opening ceremonies on Thursday, June 23.The event will culminate with a fellowship dinner and award-giving rites in the evening of June 24 after a whole-day business session.”

-ooo-

WAYS TO DEAL WITH THE SPRATLY DISPUTE: Here’s a suggestion as to what the Philippines can do on the Spratly Islands dispute, written for the e-group of the UP Sigma Rho Fraternity by Bishop Bert Mercado: “1. Lease one of the Spratly Islands to the US for 100 years, with extension, to be used as their refueling station, beach for R & R, and even a base similar to Cam Ranh Bay Base or Subic Naval Base. The US presence in the South China Sea is a deterrent to Chinese bullying.

“2. Sign oil exploration contracts with one or two US oil-rigging companies. 3. File cases of Chinese violations of Philippine sovereignty before the International Court of Justice, and related international bodies. 4. Seek the support not only of ASEAN, but also of Japan and Korea which has navigational and security interests in the area. 5. If the Chinese intrude, we fire the first shot!!!”


---


PAPI 15th  annual fete; mga tip sa Spratly rowINSPIRASYON SA BUHAY: “Ipagsasanggalang ka ng Diyos laban sa anumang pinsala---babantayan Niya ang iyong buhay; kakalingain ng Diyos ang lahat ng iyong gagawin, ngayon at magpakailanman…” (Mga Awit 121:7-8, Bibliya).

-ooo-

PAPI 15TH ANNUAL FETE, TULOY NA: Binabati ko ang Publishers Association of the Philippines, Inc., o PAPI, sa kanyang ika-labinlimang taunang pagtitipon na nag-umpisa noong Junio 23, 2011, sa Makati Sports Club sa Makati City. Nais ko ding pasalamatan ang pamunuan nito sa pagbibigay pagkakataon sa akin upang magsalita ukol sa “kalayaan sa pamamahayag at espirituwalidad” sa pangalawang araw ng pagtitipon.

Naririto po ang kalatas na inilabas ng PAPI sa pamamagitan ng kanyang Secretary General Johnny Nunez at Pangulong Juan P. Dayang ukol sa pagtitipon: “Gaganapin sa Huwebes (Junio 23) sa Ayala Hall ng Makati Sports Club sa Makati City ang 2011 Midyear Media Conference and Executive Session ng Publishers Association of the Philippines, Inc.

“Higit sa 200 mediamen, kasama ang mga publishers, broadcasters, editors, provincial press clubs, mga pangulo at mga kasapi, kolumnista, komentarista, public information at corporate communication executives, manunulat at mamamahayag mula sa akademiya, college editors, book authors at mga Filipino mediamen na nasa abroad, ang inaasahang dadalo sa pagtitipon.

“Ang pangkalahatang pagpupulong ng mga kasapi, at ang eleksiyon ng mga opisyales ng pinatatag na Federation of Provincial Press Clubs of the Philippines (na ang mga kasapi ay delegado din sa pagtitipon ng PAPI), ay nakatakda ding ganapin, bago pa man ang pormal na pagbubukas ng pagpupulong. 

“Ang mga magsasalita sa taunang gawaing ito ng PAPI ay sina Supreme Court Chief Justice  Renato C. Corona, Presidential Communications for Development and Strategic Planning Secretary Ricky Carandang, former University of the Philippines President Dr. Francisco A. Nemenzo Jr., at Department of Foreign Affairs Undersecretary Rafael Seguis.

“Si KBP-NCR Chairman Rey Langit, National Press Club President Jerry Yap, columnist Belinda Olivares Cunanan, Carmen Pedrosa, lawyer-columnist Melanio `Batas’ Mauricio Jr., Yes Magazine Editor Jo-Ann Q. Maglipon, at Albay Gov. Joey S. Salceda, ay magbibigay din ng kanilang mga pananaw.

“Isang cocktail reception ang gaganapin matapos ang pagbubukas ng pagpupulong, habang magkakaroon naman ng isang fellowship dinner at award-giving rites sa gabi ng Junio 24, matapos ang buong araw na sesyon.”

-ooo-

MGA PAGKILOS SA SPRATLY DISPUTE: Naririto ang ilang suhestiyon sa kung ano ang maaaring magawa ng Pilipinas sa Spratly Islands issue, galing sa e-group ng UP Sigma Rho Fraternity na isinulat ni Bishop Bert Mercado: “1. Paupahan natin ang isa sa mga isla sa Spratly Islands sa US sa loob ng 100 taon at higit pa, upang magamit ng mga Amerikano bilang refueling station, beach para sa R & R, at base gaya ng Cam Ranh Bay Base o Subic Naval Base. Ang presensiya ng US sa South China Sea ay pipigil sa pagkilos ng China.

“2. Magkaroon tayo ng oil exploration contracts sa isa o dalawang US oil-rigging companies. 3. Sampahan ng kaso ang China sa mga paglabag nito sa soberanya ng Pilipinas sa International Court of Justice at iba pang mga pandaigdigang ahensiya. 4. Hingin natin ang suporta di lamang ng ASEAN, kundi ng Japan at Korea, batay sa kanilang sariling interest sa lugar. 5. Kung papasok ang mga Chinese, mauna na tayong magpaputok sa kanila.”