Janine Gutierrez: new showbiz star 


BY ATTY. BATAS MAURICIOLIFE’S INSPIRATIONS: “…And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him…” (Colossians 3:17, the Holy Bible).

-ooo-

JANINE GUTIERREZ, A NEW STAR IN PHL SHOW BUSINESS: It seems that our entertainment industry got a new star in the person of 21-year old Ms. Janine Gutierrez, the eldest daughter of movie stars Ramon Christopher “Monching” Gutierrez and Lotlot De Leon, who is venturing into show business even if she already finished Bachelor of Science in European Studies at the Ateneo de Manila University just last March. 

Minutes after she sang a song at Channel 7’s “Party Pilipinas” last Sunday, June 26, 2011, Janine immediately stormed her way as a trend leader in the social networking site, Twitter. As a virtual unknown before her TV appearance, Janine’s huge showing as a Twitter trend leader took everyone by surprise.

Some noted her refreshing beauty, while others extolled her pedigree (Janine is a granddaughter of Pilita Corrales, Asia’s Queen of Songs, Eddie Gutierrez, a movie icon in the 1960s, Christopher De Leon, a multi-awarded actor, and Nora Aunor, the first superstar in Philippine movies), and some talked about her having both beauty and brains.

Well, as far as I am concerned, Janine represents some kind of a beautiful new beginning among the country’s young entertainers---she is the only one who finished a college course first before venturing into the entertainment industry. This should signal a change for the better not only in the caliber of our entertainers, but in the level of Philippine entertainment itself.

-ooo-

BATTLE FOR THE PEOPLE’S HEARTS AND MINDS NOW IN INTERNET: “Can we defend this in Twitter, Facebook or in some other networking sites?” This is now the question among government officials out to justify what they have done, in much the same way that officials in past eras were won’t to ask “can we defend this in Plaza Miranda?”

The heated three-hour exchange in Twitter between Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte and Zambales Rep. Mitos Magsaysay last Saturday showed that the battle for the hearts and minds of the public has now shifted from traditional platforms like the Plaza Miranda of old, and the traditional media (newspapers, radio and TV), to the Internet. 

And I believe this is going to be the direction of things to come, as events in the Middle East have also shown in just about a month or so ago---the future of governments and of political leaders will be decided by on-line exchanges and debates. Woe unto those who are still un-initiated in the new mode of on-line communications!

-ooo-

MORE BIBLICAL RULES FOR DAILY CONDUCT: Here are more rules of daily conduct, given by God to the prophet Moses and which now appear under Leviticus 19:15-18 of the Holy Bible: “ ‘Do not pervert justice; do not show partiality to the poor or favoritism to the great, but judge your neighbor fairly.

“ ‘Do not go about spreading slander among your people. Do not do anything that endangers your neighbor’s life. I am the LORD… Do not seek revenge or bear a grudge against anyone among your people, but love your neighbor as yourself. I am the LORD…”


---


Janine Gutierrez: bagong showbiz star

 
INSPIRASYON SA BUHAY: “…At anuman ang ginagawa mo, sa salita man o sa gawa, gawin mo ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Jesus, kasabay ng pagpasalamat sa Diyos Ama sa ngalan ni Jesus…” (Colosas 3:17, Bibliya).

-ooo-

JANINE GUTIERREZ, BAGONG BITUWIN SA SHOWBIZ: Mukhang may bago ng bida sa entertainment industry sa ngayon, sa katauhan ng 21 anyos na si Ms. Janine Gutierrez, ang unang anak ng mga artistang sina Ramon Christopher “Monching” Gutierrez at Lotlot De Leon at, pumapasok si Janine sa showbiz bagamat gradweyt na siya sa kursong Bachelor of Science in European Studies sa Ateneo De Manila University noong Marso.

Ilang minuto lamang matapos siyang umawit sa “Party Pilipinas” ng Channel 7 noong Linggo, Junio 26, 2011, parang rumaragasang bagyong nanguna sa trending si Janine sa social networking site na Twitter. Bagamat hindi pa siya kilala bago siya lumabas sa nasabing palatuntunan, kamangha-mangha ang pangunguna ni Janine sa Twitter.

May mga nagkomento sa kanyang dalisay na kagandahan, samantalang ang iba naman ay kumilala sa kanyang mga ninuno (si Janine ay apo nina Pilita Corrales, Asia’s Queen of Songs, Eddie Gutierrez, sikat na aktor noong 1960s, Christopher De Leon, premyadong aktor, at Nora Aunor, ang unang superstar ng Pilipinas). Ang iba naman ay nagulat sa kanyang ganda at talino.

Sa ganang akin, kinakatawan ni Janine ang isang magandang simula sa hanay ng mga batang entertainers sa bansa---siya lang kasi ang entertainer na nakatapos ng kurso sa kolehiyo bago siya pumasok sa showbiz. Nagbabadya ito ng pagdating ng mas de kalibreng mga taga showbiz, at maging ng Philippine entertainment mismo.

-ooo-

LABANAN SA PAGSUYO SA PUBLIKO, NASA INTERNET NA: “Madedepensahan ba natin ito sa Twitter, Facebook o iba pang networking sites?” Ito na ngayon ang tanong ng maraming opisyales ng gobyerno na nagnanais ipagtanggol ang mga ginawa nila, gaya ng ginawang pagtatanggol noon ng mga opisyales noong nakaraang mga panahon na nagtanong din: “madedepensahan ba natin ito sa Plaza Miranda”? 

Ipinakita ang katotohanang ito ng naging palitan ng patutsada nina Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte at Zambales Rep. Mitos Magsaysay sa social networking site na Twitter, noong Sabado. Ibinibadya lamang nito na ang labanan upang suyuin ang isip at puso ng publiko ay wala na sa tradisyunal na media (gaya ng Plaza Miranda, diyaryo, radyo at TV), kundi nasa Internet na.

At naniniwala akong ito ang direksiyon sa hinaharap---na ipinakita na ng mga kaganapan sa Gitnang Silangan halos ilang buwan lamang ang nakakaraan. Ang kapalaran ng mga gobyerno at mga politiko ay nasa kamay na ng mga banatan sa Internet. Kawawa naman ang hindi pa nakakaalam ng pamamaraang ito.

-ooo-

DAGDAG NA ALITUNTUNIN SA BUHAY: Naririto pa po ang ilang mga alituntunin sa pang-araw-araw na buhay, na ibinigay ng Diyos sa Propetang si Moses, at nakasulat na ngayon sa Levitico 19:15-18 ng Bibliya: “…`Huwag mong babalasubasin ang katarungan; huwag kang magpapakita ng pagkiling sa mahihirap o sa mayayaman man, subalit patawan mo ang iyong kapwa ng katarungan…’

“ `Huwag kang magkakalat ng paninira sa sambayanan. Huwag mong gagawin ang anumang magdudulot ng panganib sa iyong kapwa. Ako ang Diyos… Huwag kang gaganti o magdadala ng hinanakit laban kaninuman. Sa halip, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ako ang Diyos…”