Questions for BOC chief Alvarez


BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “Therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing...” (1 Thessalonians 5:11, the Holy Bible).

-ooo-

QUESTIONS FOR BOC CHIEF ALVAREZ: Again, I am giving way to reactions to what we have written in this column, to show our gratitude to people who not only read our articles, but who take time out to react and write their own thoughts.

From lawyer-newsman-radio announcer Berteni “Toto” Causing, in relation to our item that the smuggling cases which Customs Commissioner Angelito Alvarez filed were all a farce: “Atty. Batas, can Lito Alvarez include Air 21 and FedEx as among those that shall be investigated for smuggling? 

“Lito Alvarez, along with former Customs chiefs Bert Lina and Guillermo Parayno, is a part owner of Air 21 and Fedex. Remember that Lynard Bigcas shipped his stolen motorbikes and vehicles by means of dismantling these into pieces and placing them in Balikbayan Boxes and sending them here through Air 21 and Fedex…” Any reaction, Commissioner Alvarez?

-ooo-

GOV’T SUBSIDIZING TUITION FEES IN PRIVATE SCHOOLS? From journalist Rod Kapunan, regarding our item on “profit participation” allowances of officials of state colleges and universities and of the Commission on Higher Education (CHED): “You should look into the anomalous law that provided tuition fee assistance to poor students enrolled in private schools. 

“If parents of those poor students do not have the money, then they better enroll their children in public schools where the money could be made of better use and shared by all who could not afford to send their children to private schools. 

“If private schools fear that their enrolment will dwindle because of the high cost of their tuition, that problem is of their own making. They should even be encouraged to close down their business, but never for the government to subsidize businesses exempted from paying income and real estate taxes. 

“In fact, the government has been subsidizing the tuition fees of students in private colleges and universities by more than billion pesos already, and that's unfair, much that it does not even have the funds to build more schools; make repairs of the old and dilapidated public school buildings; provide books, chairs, laboratory equipment and instruments for those studying in public school. The law is not just criminal, but downright crazy!” 

-ooo-

DOING THINGS FOR GOD: Sometimes, it becomes very difficult for many of us to do the same things we do everyday. This makes what we do some kind of a routine, lessening or removing altogether the excitement and thrill of doing things, compelling us to become ordinary and routinary in many things.

But there is a way of spicing up things. “And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him,” Colossians 3:17 of the Bible tells us. Indeed, if we lift up everything to God, not only do we strive to do better, but God grants us the grace to become the best.

---

Mga tanong para kay BOC chief Alvarez


INSPIRASYON SA BUHAY: “Kung ganun, hikayatin at patatagin ninyo ang loob ng isa’t isa, gaya ng inyong ginagawa…” (1 Tesalonica 5:11, Bibliya).

-ooo-

MGA TANONG KAY BOC CHIEF ALVAREZ: Muli, magbibigay-daan po ako sa mga reaksiyon sa mga isinulat natin sa kolum na ito, upang ipakita ang ating pasasalamat sa mga taong hindi lamang nagbabasa ng ating mga artikulo kundi nagbibigay-oras pa para isulat ang kanilang mga pananaw. 

Mula kay Atty. Berteni “Toto” Causing, isang peryodista at radio announcer, ukol sa isyu natin sa mga smuggling cases na isinampa ni Customs Commissioner Angelito Alvarez: “Atty. Batas, kaya bang isama ni Lito Alvarez sa imbestigasyon ang Air 21 at FedEx ukol sa isyu ng smuggling?

“Si Lito Alvarez, kasama ang mga dating Customs chief na sina Bert Lina at Guillero Parayno, ay nagmamay-ari din ng Air 21 at FedEx. Huwag kalilimutan na ipinadala ni Lynard Bigcas ang mga nakaw na motorsiklo at mga sasakyan na kinalas muna ang mga bahagi nito, at pagkatapos ay ipinadala sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga Balikbayan boxes na ibiniyahe ng Air 21 at FedEx.” May reaksiyon po ba kayo, Commissioner Alvarez?

-ooo-

GOBYERNO, NAGBIBIGAY NG TUITION FEES SA MGA PRIBADONG PAARALAN? Mula naman kay Rod Kapunan, isa ding peryodista, ukol naman sa isyu ng “profit participation” bilang allowances ng mga opisyales ng state colleges and universities at ng Commission on Higher Education: “Dapat ding tutukan ang batas na nagbibigay ng tulong sa pagbabayad ng tuition fee ng mga mahihirap na estudyante na nasa mga pribadong eskuwelahan.

 “Kung ang mga magulang ng mga mahihirap na estudyante ay walang pera, mas mabuting ipasok na lamang nila ang kanilang mga anak sa mga pampublikong paaralan kung saan ang pera nila ay magagamit ng mas mahusay, kasama ang pera ng iba pang hindi kayang tustusan ang mga anak sa mga pribadong paaralan.

 “Kung natatakot ang mga pribadong paaralan na ang bilang ng kanilang mga estudyante ay bababa dahil sa mataas na tuition, problema iyon na sila din ang may gawa. Dapat ay sabihan silang magsarado na lang, at hindi dapat silang sinusustentuhan ng gobyerno lalo na at hindi sila pinagbabayad ng mga buwis.

“Tunay nga, nakagastos na ng isang bilyong piso ang gobyerno bilang tuition fees ng mga estudyante sa mga pribadong kolehiyo at unibersidad, at ito ay di parehas, lalo na at walang pondo ang gobyerno para sa mga itatayong pampublikong  eskuwelahan, ayusin ang mga luma at sira-sirang mga kuwarto, magbigay ng mga libro, upuan at laboratory equipment sa mga nasa public schools. Ang batas na ito ay hindi lamang tiwali, ito ay nakakasira pa ng isip!”

-ooo-

PAGKILOS PARA SA DIYOS:  May mga pagkakataong tila napakahirap para sa marami sa atin ang patuloy na gumagawa ng mga bagay na yun at yun din araw-araw. Nagiging palasak na ang mga paulit-ulit na gawaing ito, at tila wala ng kasiyahan pa sa paggawa sa kanila.

Pero may paraan pala upang mapasaya natin ang mga gawain natin. “At anuman ang gagawin ninyo, ke sa pagkilos o sa salita, gawin ninyo ito sa pangalan ng Panginoong Jesus,” ayon sa Colosas 3:17 ng Bibliya. Tunay nga, kung itataas natin ang lahat sa Diyos, hindi lamang kikilos tayo ng mahusay, kundi bibigyan pa tayo ng pagpapala ng Diyos upang tayo ay maging pinaka-mahusay.