Effect of GMA objections vs. SC justice


BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…He allowed no one to oppress them; for their sake he rebuked kings: `Do not touch my anointed ones; do my prophets no harm’… maintain justice in the courts…” (Psalms 105:14-15, Amos 5:15, the Holy Bible).

-ooo-

LEGAL EFFECT OF GMA’S OBJECTIONS VS. OMBUDSMAN NOMINEE: What is the effect, if any, of the objections which former President and now Pampanga Rep. Gloria Arroyo and former Justice Secretary Raul Gonzales raised against retiring Supreme Court Justice Conchita Carpio Morales, who is aspiring to be appointed as the country’s next Ombudsman?

Grave and debilitating, if we consider what Section 2, Rule 10, Rules of the Judicial and Bar Council (JBC 009, November 2000), provides. This section says: “In every case where the integrity of an applicant who is not otherwise disqualified for nomination is raised or challenged, the affirmative vote of all the Members of the Council must be obtained for the favorable consideration of his nomination.”

In other words, so that the JBC can even consider her as a nominee, Morales must get the nod first of all the members of the Council, in view of the objections to her integrity and impartiality. If she does not get the affirmative vote of all the Council’s members, she can not even be considered a nominee at all.

As of now, there are nine members of the JBC who comprise its full membership: Chief Justice Renato Corona, chairman, and Justice Secretary Leila de Lima, Sen. Francis Escudero, Iloilo Rep. Niel Tupas Jr., retired Supreme Court Justice Regino Hermosisima Jr., Atty. Jose V. Mejia, retired Court of Appeals Justice Aurora Santiago Lagman, Atty. Maria Milagros Fernan Cayosa, and Atty. Jose Midas Marquez, members.

-ooo-

SC JUSTICE NEEDS FULL JBC VOTE FOR OMBUDSMAN POST: The question, of course, is, will Morales get the votes of all these JBC members so that her nomination could be passed upon by the Council and her name later on submitted to the President? Your guess is as good as mine, but there are strong indications she may not be able to do so.

For one, Sen. Escudero already went public in saying that he concurs with the objections raised by former Ombudsman Aniano Desierto, to the effect that Morales maybe too old for the job at this point, she being 70 years of age already (that is why she is retiring from the Supreme Court). 

While age is an issue that does not dwell with integrity, we now have a fair inkling of how Escudero is going to vote. If Escudero sticks to his concurrence with Desierto’s objections, his negative vote alone already would be enough to throw Morales out of contention.

This is unfortunate, considering that she appears to be a favorite choice of President Aquino, with reports circulating that he had already in fact offered that position to her. But then again, Arroyo and Gonzales could not be expected to simply sit idly by as things that would put them in jeopardy develop, are they?

And then, again, one other member of the JBC is also widely expected to be cool, and would therefore object, to her appointment as Ombudsman, for one reason or another. Who is this member? Abangan ang susunod na kabanata!!!

---

Epekto ng GMA objections vs. SC justice


INSPIRASYON SA BUHAY: “Hindi Niya pinayagan ang sinuman na apihin sila, para sa kanilang kapakanan sinansala Niya ang mga hari: `Huwag ninyong sasalingin ang aking mga pinili; huwag ninyong sasaktan ang aking mga propeta’… panatiliin ninyo ang katarungan sa mga hukuman…” (Awit 105:14-15; Amos 5:15, Bibliya).

-ooo-

EPEKTO NG PAGTUTOL NI GMA OBJECTIONS VS. OMBUDSMAN NOMINEE: Ano ang epekto ng mga pagtutol nina dating Pangulo at ngayon ay Pampanga Rep. Gloria Arroyo at dating Justice Secretary Raul Gonzales laban sa nominasyon para maging Ombudsman ng paparetirong si Supreme Court Justice Conchita Carpio Morales?

Mabigat at nakakaperhuwisiyo, kung titingnan natin ang nakasaad sa Section 2, Rule 10, Rules of the Judicial and Bar Council (JBC 009, November 2000). Ayon dito, “Sa lahat ng kaso kung saan ang integridad ng isang aplikante ay tinututulan, ang pagsang-ayon ng lahat ng kasapi ng Council ay dapat munang makuha upang matuloy ang konsiderasyon sa nominasyong tinututulan.”

Sa madaling salita, upang mapag-usapan man lamang ng JBC ang nominasyon, kailangang sang-ayunan muna si Morales ng lahat ng kasapi ng Council, upang mapawalang-bisa ang mga objections laban sa kanyang integridad at pakikipag-kampi. Kung hindi siya sasang-ayunan ng lahat ng Council members, ni hindi na siya maituturing na nominado para sa posisyon.

Sa ngayon, may siyam na miyembro ang JBC: Chief Justice Renato Corona, chairman, at Justice Secretary Leila de Lima, Sen. Francis Escudero, Iloilo Rep. Niel Tupas Jr., retiradong Supreme Court Justice Regino Hermosisima Jr., Atty. Jose V. Mejia, retiradong Court of Appeals Justice Aurora Santiago Lagman, Atty. Maria Milagros Fernan Cayosa, at Atty. Jose Midas Marquez.


-ooo-

SC JUSTICE, KAILANGANG BOTOHAN NG LAHAT NG JBC MEMBERS: Ang tanong ay ito: makukuha ba ni Morales ang buong siyam na boto ng mga JBC members upang ang kanyang nominasyon ay mapag-usapan man lamang at, pagdating ng panahon, ay maisumite sa Pangulo? Kanya-kanya tayo ng hula, pero mayroong mga bagay na nagpapakitang tila hindi niya makukuha ang kabuuang boto.

Una, nagsalita na sa publiko si Sen. Escudero noong isang linggo na katig siya sa mga pagtutol ni dating Ombudsman Aniano Desierto na nagsabing maaaring matanda na masyado si Morales para maging Ombudsman pa, sa kanyang edad na 70 anyos (edad ng pagreretiro sa serbisyo sa Supreme Court).

Bagamat ang edad ay hindi sakop sa isyu ng integridad, halos alam na natin kung papano boboto si Escudero. Kung paninindigan ng senador ang kanyang pagkatig sa mga pagtutol ni Desierto, ang boto lamang niya ay sapat na upang matigok si Morales sa nominasyon niya sa Ombudsman.

Nakakalungkot ito para sa kanya kasi lumilitaw na siya pa naman ang paborito ni Pangulong Aquino. May mga ulat na nga na inialok na ni PNoy kay Morales ang pagiging Ombudsman. Pero, hindi naman natin maaasahan si Arroyo at Gonzales na manahimik na lamang habang may mga kaganapang magdudulot sa kanila ng kapariwaraan, di ba?

At, panghuli, mayroon pang isang kasapi ng JBC na pinaniniwalaang matamlay at malamang ay tututol sa nominasyon ni Morales bilang Ombudsman, sa maraming kadahilanan. Sino ito? Abangan ang susunod na kabanata!!!