LGUs’ role in academic excellence 


BY ATTY. BATAS MAURICIO

 

LIFE’S INSPIRATION: “…Train the child in the way that he should go, and he will never depart from it even when he grows old…” (Proverbs 22:6, the Holy Bible).

-ooo-

LGUs CAN IMPROVE THEIR STUDENTS’ PERFORMANCE: Our colleague from the Publishers’ Association of the Philippines, Johnny Nunez, sent me a report which proves that local government units can do miracles to improve the academic performance of students from their localities, if and when they set their hearts and minds to it.

Here is Johnny’s report: “Albay has posted a 42-step leap in the Department of Education’s 2010 National Achievement Tests (NAT), the results of which were released only recently. It has now entered the top 22 percentile of ranking NAT performers.

“From 106th in 2009, Albay now ranks 64th in the tests among the DepEd’s 205 Division Offices nationwide. Its new position is a long way up or 113 slots away from the 177th place it occupied in 2007 when Albay Gov. Joey Salceda first assumed the leadership of his province.

-ooo-

SALCEDA LAUDS ALBAY’S TEACHERS: “Salceda earlier said they were mighty proud in winning the championship of recent 2011 Palarong Bikol after 26 long years, but Albayanos will even be prouder if their province perform more exceptionally in the NAT.

“ `Despite the disasters that deprive our schoolchildren of instruction when we suspend classes or use classrooms for evacuation centers, and despite the initial 39% high poverty incidence which curtailed our capacity to provide greater learning resources, the collaboration of all education stakeholders in Albay must be credited for this grand performance,’ Salceda said of Albay’s splendid NAT performance.

“The governor congratulated the Albay Division Office and its officials led by Superintendent Alice Terell and the `hardworking and passionately committed corps of Albayano teachers.’ 

-ooo-

FOCUS ON IMPROVING STUDENTS’ PERFORMANCE: “The feat, Salceda noted, proves the value of the institutionalization of the Provincial Education Department by their Provincial Board led by Vice Gov. Harold Imperial. 

“ `The consistent execution of our recognition programs such as TOTAL, SEAL, TROPICAL, ‘Top sa NAT,’ Kadunong, and now ‘Kabakas’ to engage our barangay officials, has also greatly contributed to this achievement,’ he  added.

“ `All told, it demonstrates the benefit of adopting the Millennium Development Goals (MDG) as our own, and giving our NAT objective a laser-focused effort. Make it a serious goal and the rest follows,’ the governor stressed.”

---

Papel ng LGUs sa pag-aaral ng mga bata


INSPIRASYON SA BUHAY: “…Turuan ang bata sa landas na dapat niyang tahakin, at hindi na siya hihiwalay dito maging sa kanyang pagtanda…” (Kawikaan 22:6, Bibliya).

-ooo-

MGA LGUs, MALAKI ANG MAGAGAWA SA PAG-AARAL NG MGA BATA: Ang isa nating kasama sa Publishers’ Association of the Philippines, si Johnny Nunez, ay nagpadala ng ulat sa akin na nagpapatunay na ang mga pamahalaang lokal ay maaari palang gumawa ng milagro upang maging mahusay sa pag-aaral ang kanilang mga estudyante, kung kikilos lamang sila ng masigasig.

Naririto ang ulat ni Johnny: “Nakapagtala ng 42-antas ng pagtaas sa 2010 National Achievement Test (NAT) ng Department of Education ang Albay, batay sa mga resultang ipinalabas kamakailan lamang. Ang lalawigan ngayon ay kinikilala ng nasa ika-22 porsiyento ng mga nakakuha ng mataas na NAT scores.

“Mula sa ika-106 na puwesto noong 2009, may ranggong ika-64 na ang Albay sa ngayon, sa hanay ng 205 Division Offices ng DepEd sa bansa. Ang bagong puwestong ito ay malayong mataas ng 113 antas mula sa dating puwesto nitong ika-177 noong 2007, sa umpisa ng panunungkulan ni Albay Gov. Joey Salceda.

-ooo-

SALCEDA, PINAPURIHAN ANG MGA GURO SA ALBAY: “Nauna ng ipinahayag ni Salceda na ipinagyayabang nila ang pagiging kampeon ng Albay sa nakaraang 2011 Palarong Bikol, isang karangalang natamo nito matapos ang 26 na taon ng paghihintay, subalit mas masisiyahan ang mga Albayanos kung magiging mas maganda ang katayuan nito sa NAT.

“ `Sa kabila ng mga trahedya na nag-alis ng mga oras sa pag-aaral ng mga estudyante dahil ginamit ang kanilang mga silid-aralan bilang evacuation centers, at sa kabila ng 39 porsiyentong antas ng kahirapan ng lalawigan na nagbunga ng kasalatan sa gastusin para sa pangangailangan ng edukasyon, ang naging kooperasyon ng lahat sa Albay ay siyang tunay na ugat ng magandang NAT performance,” ayon kay Salceda.

“Binati ng gobernador ang Albay Division Office at ang mga opisyales nito, sa pangunguna ni Superintendent Alice Terell at ang mag `masisipag at matatalinong mga guron sa Albay.’

-ooo-

PAGTUTOK SA PAG-AARAL NG MGA BATA: “Ang tagumpay na ito, ayon pa kay Salceda, ay pagpapatunay sa kahalagahan ng pagkakatatag ng Provincial Education Department sa utos ng Albay Provincial Board, sa pangunguna ni Vice Gov. Harold Imperial.

 “ `Ang tuloy-tuloy na pagkilos sa larangan ng mga programang gaya ng TOTAL, SEAL, TROPICAL, `Top sa NAT’, Kadunong at Kabakas, upang makuha din ang tulong ng mga barangay, ay naging mahalagang sangkap din ng tagumpay na ito, dagdag pa ni Salceda.

“ `Sa kabuuan, ipinakita nito ang biyaya ng pagsunod sa Millennium Development Goals (MDG), at pagbibigay sa mga layunin ng lalawigan sa NAT ng tamang atensiyon. Ginawa naming seryoso ang mga layuning ito, at ang lahat ay nagsunuran na,’ ayon sa gobernador.