Lawmakers must apologize to INC


BY ATTY. BATAS MAURICIO 


 LIFE’S INSPIRATIONS: “…You shall not give false testimony against your neighbor…” (Exodus 20:16, the Holy Bible).

-ooo-

LAWMAKERS MUST APOLOGIZE TO INC: Now that the House of Representatives finally impeached Ombudsman Merceditas Gutierrez, 212-46,  and set her up for trial by the Senate on charges that she betrayed public trust, Albay Rep. Edcel Lagman and Iloilo Rep. Niel Tupas should both apologize publicly to the Iglesia Ni Cristo (INC).

It appears that the INC, known for its political clout because of bloc voting among its members, should not have been dragged by the two, after all, in the House impeachment proceedings, for the simple reason that both of them knew there was no such move by INC leaders, officials and members, and yet they kept on repeating it.

Falsely saying something is a violation of the Ten Commandments of God, as indicated in our Life’s Inspirations, and that is what Lagman and Tupas appeared to have done with respect to their claims against the INC.

-ooo-

PARTISAN DIRECTIONS IN IMPEACHMENT: I am glad that Tupas, in his sponsorship speech before voting on the impeachment charges began, acknowledged that the process of impeaching Ombudsman Gutierrez was not based on any legalities, but was anchored only on partisan inclinations.

The fact is that, with this admission by Tupas using American doctrines, we should all stop our congressmen with their charade that their decision to impeach Gutierrez is based on law, since it is clear, as Tupas said, that they merely used their emotions, inclinations,  and partisan directions.

-ooo-

PARTISANSHIP IN IMPEACHMENT TO DESTROY OUR LEGAL SYSTEM: This is of course a very dangerous precedent, and one is that is likely to destroy our legal system, because it is clear that simply to justify the lust for Gutierrez’ head apparently to give in to public clamor, our lawmakers have conveniently set aside the well-defined Constitutional grounds for impeachment.

What are these grounds? Let us hear it from the Constitution itself, under Section 2 of Article XI: “The… Ombudsman may be removed from office on impeachment for, and conviction of, culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust…”

Now, with Tupas’ admission, we might as well throw the Constitution to the dogs because our lawmakers, who are supposed to lead in following the law, are not paying attention to it anyway.


----


Mga kongerista, dapat humingi ng tawad sa INCINSPIRASYON SA BUHAY: “… Huwag kang magsisinungaling laban sa iyong kapwa…” (Exodo 20:16, Bibliya).

-ooo-

2 MAMBABATAS, DAPAT HUMINGI NG TAWAD SA INC: Ngayong na-impeach na ng House of Representatives si Ombudsman Merceditas Gutierrez sa botong 212-46 at haharap na siya sa paglilitis ng Senado batay sa akusasyong niyurakan niya ang tiwala ng publiko, kailangan ng humingi ng tawad sina Albay Rep. Edcel lagman at Iloilo Rep. Niel Tupas sa Iglesia Ni Cristo (INC).

Lumilitaw na hindi na dapat pang isinangkot nina Lagman at Tupas ang INC sa proseso ng impeachment sa House sapagkat alam naman nilang wala namang pagkilos ang liderato, opisyales at mga kapatiran ng INC (na kilala sa kapangyarihan nito sa politika dahil sa sama-samang pagboto ng mga miyembro) ukol sa kaso ni Gutierrez, pero inulit-ulit pa nila ito.

Ang pagsasabi ng di totoo ay paglabag sa Sampung Utos ng Diyos, gaya ng sinasabi ng Inspirasyon sa Buhay natin ngayon, at ito ang lumilitaw na ginawa nina Lagman at Tupas laban sa INC.

-ooo-

PAGKILING AT NAISIN SA IMPEACHMENT: Natutuwa naman ako na sa talumpati ni Tupas upang isulong ang impeachment in Gutierrez, kinilala niya na ang proseso ng pagpapatalsik sa Ombudsman ay hindi nakabatay sa batas kundi tanging sa pagkiling lamang ng mga mambabatas.

Sa totoo lang, sa pag-aming ito ni Tupas na ibinatay pa niya sa mga batas sa Amerika, pigilan na natin ang ating mga kongresista sa kanilang pagsasabing ang kanilang desisyon sa Gutierrez impeachment ay batay sa batas, dahil maliwanag naman, ayon na rin kay Tupas, na ito ay batay lamang sa emosyon, naisin at pagkiling na iniutos lamang.

-ooo-

PAGKILING SA IMPEACHMENT, SISIRA SA SISTEMANG LEGAL: Ito ay totoong napakadelikadong pagkilos na maaaring makasira pa sa kabuuan ng ating sistemang legal, kasi malinaw na upang mapagbigyan lamang ang mga humiling na mapatalsik si Gutierrez, isinantabi na ng mga kongresista natin ang Saligang Batas sa mga batayan nito sa impeachment.

Ano ang mga batayang ito? Ayon sa Konstitusyon mismo, Sec. 2, Artikulo 11: “Ang… Ombudsman ay maaaring patalsikin sa puwesto sa pamamagitan ng impeachment matapos itong mapatunayang nagkasala ng paglabag sa Konstitusyon, pagtatraydor, panunuhol, katiwalian at korapsiyon, iba pang malalalang krimen at pagtatasil sa tiwala ng sambayanan…”

Sa pag-amin ni Tupas, mabuti pang itapon na natin ang Saligang Batas sa mga aso, dahil mismong ang mga mambabatas natin na dapat ay nangunguna sa pagsunod sa batas, ay hindi naman gumagalang sa mga ito.