HB 4146 unconstitutional


BY ATTY. BATAS MAURICIO 


 LIFE’S INSPIRATIONS: “…For God will bring every deed into judgment,  including every hidden thing, whether it is good or evil…” (Ecclesiastes 12:14, the Holy Bible).
-ooo-

CONGRATULATIONS, JUSTICES: May I take this opportunity to congratulate the newly-appointed justices of the Court of Appeals, who represent the hardworking judges of the Regional Trial Courts (RTC) and who really deserve to be appointed to higher positions in the judiciary, including the Supreme Court itself.

First in my list is Justice Carmelita Salandanan Manahan, from the Manila RTC, who is a fellow member of the Rotary Club of Intramuros. Then, congratulations are also in order for Justices Zenaida Galapate Laguilles from the Makati City RTC and Justice Melchor Sadang from the Cavite RTC.
I also congratulate Justices Victoria Isabel Paredes from the Caloocan City RTC, Abraham Borreta of Pasig City RTC, Pamela Ann Maxino of the Pampanga RTC and Gabriel Ingles of Cebu City RTC.

I know all of them will do better in their new positions and, obeying God’s commandment in the Holy Bible, in its Amos 5:15, for them to “…maintain justice in the courts…”, they will even reach the Supreme Court in no time at all.

-ooo-

CONGRATS, TOO, SEN. LACSON: Congratulations also to Sen. Panfilo Lacson who now appear to have won his legal battle over the Dacer-Corbito murder cases after the Court of Appeals lifted the warrant of arrest issued against him by the Manila RTC. I guess he should “bury the past” as it were, and continue with his work at the Senate.

While there are others who disagree with the appellate court’s favorable decision for Lacson, the courts have spoken, and so it is our duty, not only as citizens of the Republic but as men and women who believe in God’s justice, to accept Lacson’s acquittal.

This should not, however, prevent anyone from continuing to pray to God for His own verdict, and trust that God will uphold truth, justice and fairness at all times, and will judge everything, if not here in this world, then in the life hereafter.

-ooo-

HB 4146 UNCONSTITUTIONAL: I really do not know how House Bill 4146, approved by the House of Representatives last Tuesday, will pass the Constitutional test which mandates the election of officials for the Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) in every three years. 

No law violating the Constitution would be valid, even if passed by the House, by the Senate and signed by the President. And that is exactly what House Bill 4146 consists of---an egregious violation of the 1987 Constitution, pure simple. I guess they should amend the Constitution first.


---


HB 4146, labag sa Konstitusyon

INSPIRASYON SA BUHAY: “…Lahat ng ating gawa, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos…” (Mangangaral 12:14, Bibliya).
-ooo-

PAGABATI SA MGA JUSTICES: Binabati ko ang mga bagong hirang na mga justices ng Court of Appeals, na siyang kumakatawan sa mga masisipag na mga hukom ng Regional Trial Courts (RTC) na dapat talagang mailuklok sa mas mataas na posisyon sa hudikatura, kasama ang Korte Suprema mismo.

Una sa aking listahan ay si Justice Carmelita Salandanan Manahan, ng Manila RTC, na kasama ko sa Rotary Club of Intramuros. Tapos, binabati ko din sina Justices Zenaida Galapate Laguilles ng Makati City RTC, at Justice Melchor Sadang ng Cavite RTC.
Pagbati din ang aking ipinaabot kina Justices Victoria Isabel Paredes ng Caloocan City RTC, Abraham Borreta ng Pasig City RTC, Pamela Ann Maxino ng Pampanga RTC at Gabriel Ingles ng Cebu City RTC.

Lahat sila ay makakatulong sa kanilang mga bagong posisyon at, sa pagsunod sa utos ng Diyos mula sa Bibliya (Amos 5:15) na panatiliin ang katarungan sa mga hukuman, nakakasigurado akong makaka-akyat din sila sa Korte Suprema.

-ooo-

CONGRATS DIN, SEN. LACSON: Binabati din natin si Sen. Panfilo Lacson sa kanyang panalo sa kasong Dacer-Corbito murder cases, matapos na balewalain na ng Court of Appeals na ipinalabas laban sa senador ng Manila RTC. Dapat ay kalimutan na niya ang nakaraan, kumbaga, at ipagpatuloy na lamang niya ang gawain sa Senado.

Bagamat mayroong mga di katig sa naging desisyon ng hukuman pabor kay Lacson, nagsalita na ang mga hukuman, kaya tungkulin nating lahat, di lamang bilang mamayan kundi mga taong may pananampalatay sa katarungan ng Diyos, na tanggapin ang nangyari sa senador.

Kaya lang, hindi ito dapat pumigil sa iba na magpatuloy ng panalangin sa Diyos para sa Kanyang sariling hatol, at magpatuloy sa pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang katotohanan, katarungan at pagiging parehas sa lahat ng oras, at sa Kanyang paghuhukom, hindi man sa lupa ay sa langit.

-ooo-

HB 4146, LABAG SA KONSTITUSYON: Hindi ko talaga nakikita kung papaanong lulusutan ng House Bill 4146 (na inaprubahan na ng House of Representatives noong Martes) ang utos ng Saligang Batas na magkaroon ng halalan sa Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) minsan sa tatlong taon.

Walang batas na lumalabag sa Konstitusyon ang maaaring magkabisa, bagamat ipinasa ng Kamara at ng Senado, at pinirmahan ng Pangulo. At yan, eksamente, ang kalagayan ng House Bill 4146---isang paglabag sa Saligang Batas ng 1987. Sa tingin ko, dapat amiyendahan muna nila ang Konstitusyon.