Palaro 2011 to proceed at Dapitan CityBY ATTY. BATAS MAURICIO

 LIFE’S INSPIRATIONS: “My salvation and my honor depend on God; he is my mighty rock, my refuge.” (Psalm 62:7, the Holy Bible).

-ooo-

ATENEO REMAINS OPPOSED TO RH BILL: The Ateneo De Manila University as an institution remains opposed to the proposed Reproductive Health Law, although some of its professors may have been expressing agreement with the bill.

This was the clarification made by President Bienvenido F. Nebres, S.J., last March 24, 2011, in reaction to a recent news report headlined “UP, Ateneo Profs call for passage of RH Bill”.

In a memorandum to the University community, Nebres said: “…the Ateneo de Manila University does not agree with the position of (some members of its faculty) of supporting the present bill… 

“…it is the considered opinion of our moral theologians that… there are certain positions and provisions in the bill which are incompatible with principles and specific positions of moral teaching which the Catholic Church has held and continues to hold…” Nebres added.

-ooo-

PALARO 2011 TO PROCEED AT DAPITAN CITY: There is no more turning back. The Palarong Pambansa 2011 will be held in Dapitan City come May, as  Department of Education officials led by Secretary Armin Luistro expressed satisfaction that preparations being made by Dapitan City and Zamboanga Del Norte officials are right on tract one hundred percent.

“The people of Dapitan and Zamboanga del Norte made a miracle in their preparations for the Palaro,” Luistro said, adding that “it is our consensus that the City of Dapitan, with the help of the provincial government and the people of Zanorte, created a miracle.” 

“I say that come hell or high water, the Palaro will be staged here because we are confident that everything is put in place. What I think worked is that the support was overwhelming. This Palaro is not just a project of the governor, or the congressman, or the city mayor. This is a project, a source of pride and excitement for all the people of Zanorte,” Luistro said.

  In a report to former Rep. Romeo Jalosjos Jr., chairman of the Palaro executive committee, Dapitan City Engineer Elmer Viloria meanwhile confirmed that as of today, 80 percent of all the facilities for the games have been completed and that, by May 8, everything will be complete.

-ooo-

GOD IS THE ONLY HOPE OF 3 PINOYS IN CHINA: Again, the only hope for salvation now for the three Filipinos facing execution in China by March 30 is God---but that is really the only hope we need during this time of grave peril and danger. The Bible teaches us to pray unceasingly, and that is what we must do now, as a nation, so God’ grace can come upon our hapless countrymen.


----


Palaro 2011, tuloy sa Dapitan CityINSPIRASYON SA BUHAY: “Ang aking kaligtasan at karangalan ay nakasalalay sa Diyos; siya ang aking matibay na moog, ang aking tanggulan.” (Awit 62:7, Bibliya).

-ooo-

ATENEO, NANANATILING TUTOL SA RH BILL: Nanatiling tutol sa panukalang Reproductive Health Law ang Ateneo de Manila University, bilang isang institusyon, bagamat ang ilan sa kanyang mga propesor ay nagpahayag ng pagsang-ayon sa panukalang batas na ito.

Ito ang paglilinaw na ginawa ni G. Bienvenido F. Nebres, S.J., pangulo ng Ateneo, noong Marso 24, 2011, bilang sagot sa isang balitang nagsasabing “UP, Ateneo profs, humiling ng pag-apruba ng RH Bill.”

Sa isang memorandum sa mga taga Ateneo, sinabi ni Nebres: “…ang Ateneo De Manila University ay hindi katig sa naging posisyon ng ilan sa mga guro nito sa kanilang pagpapahayag ng pagsuporta sa RH Bill…

“…ayon sa pinag-aralang posisyon ng aming mga moral theologians… mayroon mga bahagi at probisyones ang bill na hindi akma at kumukontra sa mga prinsipyo at posisyon sa moralidad ng Simbahang Katoliko,..” dagdag pa ni Nebres.

-ooo-

PALARO 2011, TULOY SA DAPITAN CITY: Wala ng urungan pa. Ang Palarong Pambansa 2011 ay gaganapin sa Dapitan City sa darating na Mayo, kaalinsabay ng pagpapahayag ng kasiyahan ni Education Secretary Armin Luistro na nasa tamang direksiyon ang mga preparasyon ng mga opisyales ng Dapitan City at Zamboanga Del Norte.

“Ang sambayanan ng Dapitan at Zamboanga del Norte ay nakalikha ng isang milagro sa kanilang paghahanda para sa Palaro,” ayon kay Luistro, na nagsabi ding “naniniwala kaming ang Lungsod ng Dapitan, sa tulong ng pamahalaang panlalawigan ng Zanorte, ay nakagawa ng milagro.”

 “Maaari ko ng sabihin, ke bumagyo man o bumaha, itutuloy ang Palaro dito sapagkat kayang maisakatuparan ang mga preparasyon sa tamang oras. Ang naging ugat nito ay ang napakalaking suporta ng tao. Ang Palarong ito ay hindi na lamang proyekto ng gobernador, kongresman, o ng city mayor, kundi ng sambayanan ng Zanorte,” dagdag pa n Luistro.

Sa ulat kay dating Rep. Romeo Jalosjos Jr., ang chairman ng Palaro executive committee, sinabi naman ni Dapitan City Engineer Elmer Viloria na sa ngayon, 80 porsiyento na sa mga pasilidad ang kumpleto at, sa Mayo 8, ang lahat ay nakahanda na.

-ooo-

DIYOS, TANGING SUSI SA KALIGTASAN NG 3 PINOY SA CHINA: Muli, ang tanging pag-asa sa kaligtasan ng tatlong Pilipinong bibitayin sa China sa Marso 30 ay ang Diyos---na siya namang dapat ay tanging pag-asa sa panahon ng krisis. Ayon sa Bibliya, dapat tayong magdasal ng walang puknat, at ito ang dapat nating gawin ngayon, upang ang pagpapala ng Diyos ay dumating sa tatlong ito.
come upon our hapless countrymen.