Why PNoy’s ratings are going down

BY ATTY. BATAS MAURICIO

 
LIFE’S INSPIRATIONS: “…maintain justice in the courts…” (Amos 5:15, the Holy Bible).

-ooo-

WHY PNOY’S RATINGS ARE GOING DOWN: I guess some people at the Department of Labor and Employment, Philippine Overseas Employment Administration, Overseas Workers Welfare Authority, and the Department of Foreign Affairs, are simply sleeping on their jobs.

While President Aquino keeps hammering on the status of our overseas Filipino workers (OFWs) as “new heroes” without whose dollar remittances this country would have gone bankrupt a long time ago, nobody from these offices seem to share that feeling of the Chief Executive.

No wonder then that President Aquino’s satisfaction ratings, as reported by the latest Social Weather Station survey, went down by a whooping and unprecedented 13 percent for the period March 4 to 7---his own people are making sure our countrymen are dissatisfied with him.

-ooo-

EXAMPLE OF GOV’T INACTION THAT HURTS PNOY: One poignant example of inaction on the part of the DOLE, POEA, DFA and OWWA pertains to the complaint aired in 2004 yet by a group of OFWs deployed in Chad, Africa, regarding benefits not being paid to them by their employer.

The OFWs emailed to me that they reported their concerns to the Philippine Ambassador to Libya (there is no Philippine embassy in Chad) in 2004, but the government did not do anything at all. The same ambassador went back to Chad in 2011 and was reminded of the OFWs’ problems, but nothing has been moving up to now.

In the meantime, this has left the OFWs, their family members, their friends and associates, and all their neighbors here, cursing President Aquino, who seem unable to do anything himself. How then will the President’s satisfactory rating not go down steeply---and even more steeply in the days to come?

-ooo-

QUESTIONS ABOUT LACSON’S REAPPEARANCE: And so, Sen. Panfilo Lacson finally showed up at the Senate once again, resumed his duties as a lawmaker, all after justice was finally given him with the double murder charges against him for the Dacer-Corbito murder cases were dismissed by the Court of Appeals.

We are happy for Lacson, but, if he were not a Senator of the Republic and an ally of the powers-that-be, would the kind of justice he sought---the justice that set him free from the murder cases against him---been given to him?

I mean, there are many other victims of frame-ups, trumped-up charges, and simple double standards which see the rich and the powerful manipulating the prosecutorial and judicial systems, but who are unable to do anything. Where are they supposed to go? What are they supposed to do?


---


Dahilan ng mababang ratings ni PNoy

INSPIRASYON SA BUHAY: “…panatiliin ninyo ang katarungan sa mga hukuman…” (Amos 5:15, Bibliya).

-ooo-

DAHILAN NG MALAKING BAWAS SA RATINGS NI PNOY: Sa aking tingin, marami sa mga tao sa Department of Labor and Employment, Philippine Overseas Employment Administration, Overseas Workers Welfare Authority, at Department of Foreign Affairs, ang natutulog lagi sa pansitan.

Bagamat madalas ng sinasabi ng Pangulong Aquino na “bagong bayani ng bansa” ang mga overseas Filipino workers (OFWs) dahil kung wala ang kanilang ipinapadalang mga dolyares sa bansa ay matagal na sana tayong nabangkarote, lumilitaw na wala ni isa man sa mga tanggapang ito ang nakiki-ayon sa Pangulo.

Hindi tayo dapat magtaka kung ganun kung bakit ang satisfaction ratings ng Pangulo, gaya ng iniulat ng Social Weather Station, ay nabawasan ng sobrang laki, 13 porsiyento, para sa Marso 4 hanggang 7---ang sarili niyang mga kasamahan sa gobyerno ay tila ba kumikilos upang magalit sa kanya ang sambayanan.

-ooo-

HALIBAWA NG GOV’T INACTION NA MASAMA PARA KAY PNOY: Ang isang malagim na halimbawa ng ganitong estilo ng kapabayaan ng DOLE, POEA, DFA at OWWA ay ang reklamong ipinarating noon pang 2004 ng isang grupo ng mga OFWs na nagtatrabaho sa Chad, Africa, ukol sa mga benepisyong di binabayaran sa kanila ng kanilang employer.

Nag-email sa akin ang mga OFWs na ito at iniulat nilang ang kanilang mga reklamo ay ipinarating nila sa Philippine Ambassador to Libya (walang embahada ng Pilipinas sa Chad) noon ngang 2004 pa, pero walang ginawa ang gobyerno. Ang ambassador na ito ay bumalik sa Chad noong 2011 at sinabihan ulit ukol sa mga suliranin ng mga OFWs, pero wala ding nangyayari.

Samantala, ang ganitong kapabayaan ang siyang nagiging dahilan upang pagmumurahin ang Pangulo ng mga OFWs, ng kanilang mga kapamilya, kaibigan, kapitbahay at mga kakilala, dahil wala nga daw siyang nagagawa. Sa ganitong sitwasyon, papaanong di bababa ang ratings ni PNoy?

-ooo-

MGA TANONG SA MULING PAGLUTANG NI  LACSON: Sa ngayon, nagpakita ng muli sa Senado si Sen. Panfilo Lacson at nagsimulang magtrabaho ulit bilang mambabatas, matapos siyang magawarang ng katarungan sa pamamagitan ng pagkaka-urong ng Court of Appeals ng double murder charges laban sa kanya sa Dacer-Corbito murder cases.

Lubos ang ating pagbati kay Lacson, pero, kung hindi kaya siya Senador ng Republika at kaalyado ng mga makapangyarihan, ang uri ba ng katarungang hinanap niya para sa sarili---ang mapawalang-sala siya sa kasong pagpatay---ay makakamit kaya niya?

Kasi naman, maraming biktima ng frame-up at mga gawa-gawang demanda, at mga maniobrahan ng katarungan kung saan ang mga mayayaman at mga maykapangyarihan ay nakakapagmanipula sa prosekusyon at sa hudikatura, na wala namang pag-asang magkamit ng katarungan. Saan sila tutungo? Ano ang gagawin nila?