“Pinoy Patriots”: attend First Friday mass

BY ATTY. BATAS MAURICIO

 LIFE INSPIRATIONS: “…And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests…” (Ephesians 6:18, the Holy Bible).

-ooo- 

“PINOY PATRIOTS” URGES FILIPINOS: ATTEND MASS: A big group is calling on everyone in the Philippines to attend the First Friday masses, or their equivalent in other religious groups, on April 2, and offer simultaneous prayers of thanksgiving and condolences---thanksgiving that the big earthquake and tsunami that hit Japan spared the country, and condolences to the victims in Japan.

The group is called “Pinoy Patriots”, and it counts as members a big number of governors, congressmen, mayors, legislative council members, businessmen, politicians from different political parties, civic-minded citizens, mediamen, and members of the police and the military across the country.

Former Tarlac Rep. Jose “Peping” Cojuangco Jr., uncle of President Aquino, heads the group. He is urging “Pinoy Patriots” members to go around in their respective localities and ask as many residents as possible to attend the masses and other religious worship on Friday, “because more people praying together give rise to stronger pleas to God”.

Cojuangco evidently recognizes that God’s mighty hand is the only salvation that Filipinos can depend on during these perilous times.

-ooo-

SO, WILLIE CRITICS, WHAT HAVE YOU DONE? I just have one question to those who are now ganging up on Willie Revillame---before Janjan, the six-year old boy who gamely acted the part of a “macho” dancer, appeared in “Willing Willie”, did anyone of them do anything to help Janjan, or any other poor Filipino, for that matter?

Yes, it is easy to condemn and stir up hatred against Willie now, especially the many who are arm-chair moralists and part-time crusaders, but the real issue is: what have you yourselves done to help our needy countrymen, at least those who are in Metro Manila?

The Bible has quotations against you: “Why do you look at the speck of sawdust in your brother’s eye and pay no attention to the plank in your own eye? You hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother’s eye….” (Matthew 7:3-6).

-ooo-

SCAM EMAILS: I continue to receive email messages saying that my email address won millions of dollars in special lotteries, or that I am being asked to dispose, in any way I want, millions of dollars in forfeited deposits, or that my Yahoo account needs updating requiring me to give my password. 

These are all scams, and I just ignore them. You must, too.
 
---

“Pinoy Patriots”: dumalo sa First Friday massINSPIRASYON SA BUHAY: “…At manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng pagkakataon para sa lahat ng kahilingan…” (Efeso 6:18, Bibliya).

-ooo- 

“PINOY PATRIOTS”: DUMALO SA FIRST FRIDAY MASS: Isang malaking grupo ang nananawagan sa lahat ng Pilipino na dumalo sa First Friday masses, o anumang katapat na gawain sa ibang relihiyon, sa Abril 2, at mag-ukol ng sabayang panalangin ng pasasalamat at pakikidalamhati---pasasalamat dahil hindi tumama sa Pilipinas ang lindol at tsunami sa Japan, at pakikidalamhati sa mga biktimang Hapones.

Ang grupo ay tinatawag na “Pinoy Patriots”, at kabilang dito ang malaking bilang ng mga gobernador, kongresista, alkalde, kasapi ng mga sangguniang bayan, negosyante, mga politiko sa iba’t ibang partido, mediamen, at mga pulis at militar sa iba’t ibang panig ng bansa.

Pinangungunahan ang grupong ito ni dating Tarlac Rep. Jose “Peping” Cojuangco Jr., na humiling sa mga kasapi ng “Pinoy Patriots” na umikot sa kanilang mga lugar at himukin ang mga residente doon na dumalo sa mga misa at iba pang pagtitipong pang-relihiyon sa Biyernes, “sapagkat ang mas maraming nananalangin at kaaya-aya sa Diyos.”

Ang panawagang ito ni Cojuangco ay pagpapatunay ng kanyang pagkilala sa malaking kapangyarihan ng Diyos upang siyang natatanging kaligtasan ng mga Pilipino sa mga gipit na kalagayan.

-ooo-

SO, MGA KRITIKO NI WILLIE, ANO NAMAN ANG NAGAWA NA NINYO? Mayroon lamang akong isang tanong sa mga bumibira ngayon kay Willie Revillame---bago lumitaw si Janjan, ang anim na taong gulang na batang lalaki na sumayaw bilang “macho” dancer sa “Willing Willie”, may nagawa na ba ang mga bumibirang ito upang tulungan si Janjan, o ang iba pang mahihirap?

Oo naman at madali para sa mga nakaupo-upo at sumulpot-diling mga crusaders na kondenahin at papag-alabin ang galit ng sambayanan kay Willie ngayon, pero ang tunay na isyu: kayo, ano na ba talaga ang nagawa ninyo upang ibsan ang pangangailangan ng ating mga kababayan, kahit man lamang ng mga naghihirap sa Metro Manila?

May mga isinulat ang Bibliya para sa inyo: “Bakit mo pinapansin ang muta sa mata ng iyong kapatid samantalang may putik naman ang iyong mga mata? Isa kang mapagpanggap. Unahin mo munang alisin ang putik sa iyong mga mata, upang mas malinaw mong makita ang muta sa mata ng iyong kapatid…” (Mateo 7:3-6).


-ooo-

SCAM EMAILS: Patuloy po akong nakakatanggap ng mga email na nagsasabing ang aking email address ay nanalo ng milyong-milyong dolyares sa mga espesyal na loterya, o di kaya ay pinapayagan akong magdispatsa ng ganunding karaming pera, o di kaya ay kailangang ayusin ang aking Yahoo account, kaya kailangang ibigay ko ang aking password.

Daya lang po ang lahat ng mga ito, kaya naman hindi ko na pinapansin. Kayo din, di ninyo dapat pansinin ang ganitong mga mensahe.