DSWD not acting to help kids in Phl?


BY ATTY. BATAS MAURICIO


 LIFE’S INSPIRATIONS: “…Be wise in the way you act toward outsiders; make the most of every opportunity. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone…” (Colossians 4:5-6, the Holy Bible).

-ooo-

DSWD NOT ACTING TO HELP KIDS IN PHL? There is one thing that convinces me that the child abuse case that the Department of Social Welfare and Development (DSWD) filed against Willie Revillame, over the Janjan macho dance episode in his TV 5 program “Willing Willie”, is merely for a show.

This is the inability or refusal or failure (call it whatever you may) of the DSWD to do something about the sorry plight of many very young children in many areas of the country, especially the kids from the Antipolo City area who risk their lives running after vehicles coming to the city, simply to offer parking spaces near the Basilica of the Our Lady of Peace and Good Voyage, for a measly fee.

Last Sunday afternoon, at the height of Typhoon Bebeng’s fury, the children went about their “job”, even if they were totally soaked and drenched, and even if their chins and teeth were endlessly chattering because of the very cold atmosphere. And no DSWD officer was in sight!

-ooo-

PACQUIAO MUST FOCUS ON POLITICS NOW? We join the Filipino nation in rejoicing over the victory of Sarangani Rep. Manny Pacquiao over American Shane Mosley. We however also join those who are expressing concern over the apparent deterioration of Pacquiao’s physical capabilities, which should make him consider quitting boxing and concentrating on politics instead.

-ooo-

RAPS VS. FINANCE OFFICIALS MUST BE SUPPORTED: The employees of the Bureau of Customs who sued Finance Secretary Cesar Purisima, Undersecretary Guillermo Parayno Jr., and Customs Commissioner Angelito Alvarez, before the Ombudsman deserves our full support. 

It is time that anomalies in the bureau should be fully exposed, and who would be the better source of information of these anomalies, other than the bureau’s employees themselves?

-ooo-

“GOD REMEMBERS YOUR SINS NO MORE”: Many of us seem unable to forgive ourselves for the sins we have committed. But did you know that God has vowed not to remember our sins anymore, because His Son, the Lord Jesus Christ, already paid for those sins?

In Hebrews 10:17 and in Jeremiah 31:34, the Bible says: “ `Their sins and lawless acts I will remember no more.” In Hebrews 10:18, the Bible adds: “And where these have been forgiven, there is no longer any sacrifice for sin…”

In Hebrews 10:12, 14, the Bible says: “But this Man (Jesus), after He had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God…For by one offering He has perfected forever…”


---


DSWD di kumikilos para sa mga batang Pinoy?INSPIRASYON SA BUHAY: “…Maging matalino kayo sa inyong pakikitungo sa mga dayuhan; gamitin ninyo sa inyong ikabubuti ang lahat ng panahon. Ang inyong mga salita ay dapat lamang puno ng pagpapala, may sapat na asin, upang matuto kayong sumagot ng wasto sa lahat ng tao…” (Colosas 4:5-6, Bibliya).

-ooo-

DSWD, DI KUMIKILOS UPANG TUMULONG SA MGA BATA? May isang bagay na nakakumbinsi sa akin ukol sa pagiging pakitang-tao lamang ng kasong pang-aabuso sa bata na isinampa ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) laban kay Willie Revillame may kinalaman sa Janjan macho dance episode ng kanyang TV program na “Willing Willie”.

Ito ay ang kawalan ng kakayahan o interest ng DSWD na tulungan ang maraming mga batang sobra ang pang-aabusong dinaranas sa maraming lugar sa Pilipinas, kasama na dito ang mga bata sa Antipolo City na sumusuong sa panganib sa paghahabol ng mga sasakyang pumapasok sa lungsod, upang maalukan lamang ang mga ito ng parking space malapit sa Basilica of the Our Lady of Peace  and Good Voyage at tuloy makahingi ng konting limos.

Noong Linggo ng hapon, habang binabayo ng Bagyong Bebeng ang Antipolo, ang mga batang ito ay walang tigil sa kanilang “trabaho”, bagamat sila ay basam-basa at bagamat nangangatog na ang kanilang mga baba at mga ngipin dahil sa lamig. Ni wala man lamang DSWD officer na tumulong sa kanila!

-ooo-

PACQUIAO DAPAT NG TUMUTOK SA POLITIKA LAMANG? Kasama tayo sa pagsasaya sa naganap na tagumpay ni Sarangani Rep. Manny Pacquiao laban sa Amerikanong si Shane Mosley. Pero katig tayo sa mga nagsasabing tila yata bumabagsak na ang kakayahang-pisikal ni Pacquiao, daan upang pag-aralan na niya ang pagtigil sa boxing at, sa halip, ay ang pagtutok niya sa pulitika ng totohanan.

-ooo-

DEMANDA VS. FINANCE OFFICIALS DAPAT SUPORTAHAN: Lahat tayo ay dapat sumuporta sa mga empleyado ng Bureau of Customs na nagsampa ng kasong katiwalian sa Ombudsman laban kina Finance Secretary Cesar Purisima, Undersecretary Guillero Parayno Jr., at Customs Commissioner Angelito Alvarez.

Panahon na talaga upang mahayag ang mga anomalya sa nasabing tanggapan, at sino pa nga ba ang tunay na nakakaalam at makakapagbunyag ng mga ito kesa sa mga empleyado doon?

-ooo-

“HINDI NA INAALALA NG DIYOS ANG ATING MGA KASALANAN”: Marami sa atin ang tila ba hindi nakakapagpatawad sa mga kasalanang nagawa na natin. Pero alam ba ninyong nangako ang Diyos na hindi na niya aalalahanin ang ating mga kasalanan sapagkat ang Kanyang Anak, ang Panginoong Kristo Jesus, ay siya ng nagbayad para sa mga kasalanang ito?

Sa Hebreo 10:17 at Jeremias 31:34, sinabi ng Bibliya: “ `Ang kanilang mga kasalanan at masasamang gawa ay hindi ko na aalalahanin pa.” Sa Hebreo 10:18, sinabi din doon ang ganito: “At dahil ang mga ito ay napatawad na, wala ng sakripisyong kailangan pa para sa kasalanan…”

Sa Hebreo 10:12, 14, binanggit naman ng Bibliya: “Ngunit ang Taong ito (si Jesus), matapos Niyang mag-alay ng isang sakripisyo para sa mga kasalanan ng panghabang panahon, ay naupo sa kanan ng Diyos…Dahil sa minsanang pag-aalay Niya, naging mahusay ng lahat…”