PNoy must go after other tax evaders

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “… The Father and I are one…” (the Lord Jesus Christ, in John 10:30, the Holy Bible).

-ooo-

PNOY MUST GO AFTER OTHER TAX EVADERS: Filipinos certainly welcome the issuance of warrants of arrest by the Court of Tax Appeals during the last few days against rich and influential persons who fraudulently avoid paying taxes, and many are starting to believe that the government, under President Aquino, is really dead serious in battling corruption.

Many are hoping however that the other big businessmen who are publicly known to be notorious in smuggling activities, those who refuse to pay billions of pesos in taxes yearly, and those who corrupt the high and the mighty in government with oodles of money, would be included in the President Aquino’s anti-graft drive in the days to come. 

-ooo-

P1 M REASONS TO KILL RAMGEN? Former Sen. Ramon Revilla Sr.’s grief must now be very tremendous for the brutal death of his son, Ramgen, but a bigger grief is sure to haunt him because his other children, siblings of the full-blood of the victim, are now being charged by the police for his murder in his Paranaque City home.

And while I commend the Paranaque City Philippine National Police for arresting Ramgen’s 18-year old brother, Ramon Joseph, and charging him for Ramgen’s death, the motive being bandied about for the killing---a supposed disagreement about the P1 million monthly allowance from the elder Revilla for Ramgen and his brothers and sisters---seems to me a shallow one.

I mean, P1 million a month for the support of nine brothers and sisters would amount to only about P110,000.00 per person. Certainly, this is no reason to kill one’s brother, and attempt the murder of his girlfriend. I repeat here what I said several columns ago: the police seem to be hiding---or refusing to disclose---something here, and I believe it is something real big.

-ooo-

RAMGEN KILLING: SOMETHING MORE THAN MEETS THE EYE: This is the reason why I agree with the grilling of the Paranaque City police chief carried out by a broadcaster of radio station DZMM of ABS-CBN in the morning of November 2, 2011, ostensibly because the broadcaster also felt that there is something more than meets the eye, as it were, in the Revilla case.

What this “something else” is beyond all of us at the moment, but, I can only agree with the radio host if he felt “shortchanged” with the ease with which the authorities charged Ramgen’s siblings for his killing, especially so, as the broadcaster said, there is no other evidence against the siblings except the malleable testimonies of witnesses who were not even at the crime scene.

-ooo-

DEADLY SIBLING RIVALRIES: The Bible provides us with another case of a deadly sibling rivalry in the story of Cain and Abel. That story tells us that jealousy and greed can be powerful motivations for a brother to kill a brother.

It would seem that man, from the time of Cain and Abel, has not really changed. Man will kill, even his own brothers and sisters, even for the flimsiest of reasons. Oh, really, what a tangled web we weave.


---

PNoy: habulin din ang iba pang tax cheats
INSPIRASYON SA BUHAY: “… Ang Ama at ako ay iisa…” (Ang Panginoong Jesus, sa Juan 10:30, Bibliya).

-ooo-

IBA PANG MANDARAYA SA BUWIS, DAPAT DING HABULIN NI PNOY: Natutuwa tiyak ang maraming Pilipino sa ngayon sa pagpapalabas ng mga warrants of arrest ng Court of Tax Appeals laban sa mga mayayaman at maimpluwensiyang mga tao na nandaraya upang hindi sila magbayad ng buwis, at, dahil diyan, marami na ang naniniwala na ang gobyerno, sa ilalim ng Pangulong Aquino, ay seryoso na nga sa paglaban sa korapsiyon.

Ngunit marami pa rin ang umaasa na ang iba pang mga malalaking negosyante at kilalang mga smugglers, kasama yung mga ayaw magbayad ng bilyong mga buwis taon-taon, at yung mga nangungurap ng mga matataas at malalakas sa gobyerno sa pamamagitan ng sandamakmak na pera, ay isasama na ng Pangulong Aquino sa kanyang kampanya sa mga darating na araw.

-ooo-

P1 M, DAHILAN UPANG PATAYAIN SI RAMGEN? Malaki ang dalamhati sa ngayon ni dating Sen. Ramon Revilla Sr. dahil sa naging brutal na kamatayan ng kanyang anak na si Ramgen, pero mas malaking pighati ang naghihintay sa kanya sapagkat ang iba pa niyang mga anak na kapatid mismo ni Ramgen ang siyang nakahabla sa ngayon upang papanagutin sa pamamaril at pananaksak kay Ramgen sa bahay nito sa Paranaque City.

At bagamat pinararangalan ko ang Paranaque City Philippine National Police sa pagkaka-aresto nito sa 18-taong kapatid ni Ramgen, si Ramon Joseph, matapos itong masampahan ng kasong murder para sa kamatayan ni Ramgen, tila mababaw para sa akin ang sinasabing motibo sa pagpatay---ang diumano’y di-pagkakaunawaan ni Ramgen at ng kanyang mga kapatid ukol sa P1 milyong buwanang sustento mula sa dating senador.

Kasi naman, ang P1 milyong buwanang suporta para sa siyam na magkakapatid ay nangangahulugan lamang ng halos P110,000.0 para sa bawat isang tao. Sa akin, hindi ito sapat na dahilan upang pumatay ng kapatid, at pagtangkaang patayin naman ang kanyang nobya. Uulitin ko ang sinabi ko na noon dito: tila may itinatago ang pulis sa kasong ito, at naniniwala akong malakihan ito.

-ooo-

RAMGEN KILLING: MAS MALALIM NA DAHILAN: Ito ng dahilan kaya sang-ayon ako sa panggigisang ginawa laban sa Paranaque City police chief ng isang broadcaster ng himpilang DZMM ng ABS-CBN noong umaga ng Nobyembre 2, 2011, lalo na at lumilitaw na parang nararamdaman din ng broadcaster na may mas malalim na dahilan sa kamatayan ni Ramgen.

Kung ano man ang “mas malalim na dahilan” na ito ay di ko pa matukoy, pero sumasang-ayon ako sa radio host kung ang pakiramdam niya ay para bagang nagkaroon ng shortcut sa agarang pagsasampa ng kaso laban sa mga kapatid ni Ramgen, lalo na, ayon sa broadcaster, at wala namang ibang katibayan laban sa mga kapatid na ito kundi ang mga testimonya ng mga testigo na maaaring magbago.

-ooo-

NAKAKAMATAY NA PAG-AAWAY NG MAGKAKAPATID: Maging ang Bibliya ay naglalaman ng mga kuwento ng mga nakakamatay na paglalaban-laban ng mga magkakapatid, at kabilang dito ang kuwento nina Cain at Abel. Ang kuwentong ito ay nagpapakita na napakalaking motibasyon sa pagpatay ng isang kapatid ang selos at pagkagahaman.

Sa aking tingin, hindi na talaga nagbago ang tao, mula pa sa panahon nina Cain at Abel. Papatay at papatay ang tao kahit na ng kanyang mga kapatid, kahit na batay lamang sa mga pinaka-payak na dahilan. Tunay nga, masalimuot masyado ang buhay na sinusuong natin.

-30-