BY ATTY. BATAS MAURICIO


OBAMA PARTY ROUT, ALREADY EXPECTED TWO YEARS AGO: The rout that candidates from the Democratic Party of US President Barack Obama suffered in the hands of American voters Tuesday, November 3, 2010, is something that I expected to happen as early as two years ago, when Obama was inaugurated as the 44th American, and first Black, president.


    I wrote an article indicating my great worry then that Obama’s presidency will also fail, simply because in his speech celebrating his victory he failed to mention what God’s role will be in his administration. Here is that article, written November 6, 2008:

                    -ooo-

WORRIES ABOUT OBAMA VICTORY SPEECH: “Something worries me about the victory speech of US President-Elect Barack Obama. Something is telling me that there is something wrong somewhere, even if the whole word is now toasting his impressive win over his rival, John McCain.  There is something terribly missing in that speech.

    “While Obama tried hard to impart a ray of hope to Americans and to all the peoples of the world with his invocation of what he called as the `timeless creed that sums up the spirit of a people’, the phrase `yes, we can’, it is clear to me his presidency likewise may not be able to do something to solve the ills and maladies pervading his country, and for which very reason he was elected president.

    “Why? I don’t know if you noticed, but, whether wittingly or unwittingly, or whether it is brought about by the giddiness of victory or by some other factor, the 44th President of the United States of America, the one single individual who can make a difference in putting an end to the sufferings of all the world, glaringly failed to include God in his plan of governance.

                    -ooo-

    GOD HAS NO PART IN OBAMA GOV’T: “I listened intently to that speech while Obama was delivering it for the first time, live via CNN, and I read and re-read it again from the Internet thereafter, but, indeed, except for the usual mandatory invocation of God’s blessings upon America at the end of the speech, God seems not to have any part at all in how Obama will discharge his duties and responsibilities at the White House come January 2009.

    “And this is where my misgivings come in. The undeniable fact is that recent events have shown that, contrary to Obama’s `yes we can’ mantra, Americans no longer `can’, as it were.

    “See how America has become powerless to solve, by itself, the economic meltdown that has hit its oldest banks and other businesses, requiring it to accept the humiliation of  seeking the help of China, Russia and Middle East Countries?

                    -ooo-

    ELECTIONS 2008 ANOTHER USELESS EXERCISE: “At this point in its history, something is telling the United States and all Americans that, unlike in the past, they no longer can, by themselves, solve the ills of their nation, and that they have to turn to the true solution of all its woes, which is God.

    “If America, under Obama, does not realize this immutable truth that without God Americans can do nothing, Elections 2008 would have been another useless exercise.”

-ooo-


Talo ng Obama party: inaasahan noon pa man


    GRABENG TALO NG OBAMA PARTY, INASAHAN DALAWANG TAON NA ANG NAKAKARAAN: Ang grabeng pagkatalo ng mga kandidato ng Democratic Party ni US President Barack Obama sa kamay ng mga botanteng Amerikano noong Martes, Nobyembre 3, 2010, ay isang kaganapang inasahan ko ng mangyayari dalawang taon na ang nakakaraan, sa panahong pumapasok pa lamang si Obama bilang ika-44 na pangulo, at unang itim na presidente, ng Amerika.

    Sumulat ako noon ng isang artikulong nagpapahayag ng aking pagkabagabag na magiging bigo din ang Obama presidency, dahil sa simpleng rason: sa kanyang talumpati ng pagpapasinaya sa kanyang tagumpay, wala siyang binanggit na papel ng Diyos sa kanyang administrasyon. Naririto ang artikulong ito, na isinulat ko noong Nobyembre 6, 2008:

                    -ooo-

PAGKABAGABAG SA TALUMPATI NI OBAMA: “May bumabagabag sa akin sa talumpati ni US President-Elect Barack Obama. May kumakalampag sa isip ko na may problema sa nasabing talumpati, bagamat ang buong mundo sa ngayon ay nagpupuri na, sa pagkakapanalong ito ni Obama sa kanyang nakalabang si John McCain.

    “Sa tingin ko, may kulang sa mga sinabi ni Obama, bagamat pinagsumikapan niyang magbigay ng pag-asa sa mga kapwa niya Amerikano at sa lahat ng tao, sa pamamagitan ng paulit-ulit niyang pagsambit ng mga salitang `oo, kaya natin’.

At ang kakulangang ito ay siyang magsisilbing dahilan upang hindi din niya masosolusyunan ang mga mabibigat na problemang kinakaharap ng bansang Amerika sa ngayon.

Bakit ganito ang iniisip ko? Ewan ko kung napansin ninyo, pero sa talumpati kahapon ng ika-apatnapu’t apat na Pangulo ng Estados Unidos, ang nag-iisang lalaking may kapangyarihang kumilos upang tapusin na ang mga problema sa mundo, hindi nabanggit kung ano ang papel ng Diyos sa kanyang pamamahala.

                -ooo-

    WALANG PAPEL ANG DIYOS SA GOBYERNO NI OBAMA: “Maliban sa pagsambit ng `God bless America’ sa bandang hulihan na ng kanyang victory speech, walang ipinaliwanag si Obama kung papaanong gagampanan niya ang kanyang mga tungkulin at responsibilidad sa White House pagdating ng January 2009 ng naaayon sa mga utos at tuntunin ng Diyos.
   
    “At ito ang dahilan kaya ako nababagabag, kasi, hindi maitatatwang nawalan na ng kabuluhan ang salita ni Obamang `oo, kaya natin’, sapagkat nakikita na ng lahat na hindi na nga kaya ng mga Amerikanong magbigay-solusyon sa mga problema sa kanilang bansa at sa mundo sa ngayon.

    “Ang katibayang parang natiyope na ang mga Amerikano ay ang pagtanggap nito ng tulong, bagamat nakakahiya man, mula sa China, Russia at mga bansa sa Gitnang Silangan upang maitayong muli ang mga bangko at negosyong nabangkarote sa US dahil sa economic meltdown.

                    -ooo-

    HALALAN SA US NG 2008, BALEWALA: “Sa puntong ito ng kanilang kasaysayan, may nagsasabi sa Estados Unidos at sa lahat ng Amerikano na, hindi na katulad ng dati, nawalan na sila ng kakayahan, sa kanilang sarili lamang, na lutasin ang mga problema ng US at ng mundo, at kailangan na nilang kilalaning ang Diyos, wala ng iba, ang tunay na solusyon.

    “Kung ang America, sa ilalim ni Obama, ay hindi kikilala sa katotohanang kung wala ang Diyos walang magagawa ang Estados Unidos, magiging balewala din ang naganap na halalan sa taong ito ng 2008.”   

-ooo-


BATAS INTERNET TV, BATAS INTERNET RADIO: Please watch BATAS INTERNET TV and please listen to BATAS INTERNET RADIO through the website www.batasmedia.com. We are on the air 24 hours a day, seven days a week.