Mike A, Gen. Lim, AFP bombs & P10 B fund

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “… The fear of the LORD is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding...” (Proverbs 9:10, the Holy Bible).

-ooo- 

WHY ARE THE BOMBS FALLING IN ZAMBOANGA SIBUGAY AND NOT BASILAN? And so, the Philippine Air Force and the Armed Forces of the Philippines are now dropping bombs to pulverize a suspected hideout of a breakaway faction of the Moro Islamic Liberation Front in a remote village in Payao, Zamboanga Sibugay. But then, why Zamboanga Sibugay? Were not the 19 soldiers killed in Basilan?

-ooo-

DYNAMICS ON THE P10 B AFP FUND: Military authorities should not be on the defensive in explaining the recent release of some P10 billion to the AFP for its modernization program. What is important is that, the fund could now be used to procure better military equipment to improve the AFP’s firepower, and make it more fearsome on the part of the enemies of the State.

It is just unfortunate, of course, that before the fund could be released, 19 officers and men of the Armed Forces had to sacrifice their lives first! Which leads some people to think: if the 19 soldiers were not killed, would the P10 billion fund have been released at all?

-ooo-

SUPERPOWERS IN THE MINDANAO WAR? Some of my friends are telling me that some superpowers interested in Mindanao maybe behind the criminal elements operating in the area, and are the ones actually preventing the Aquino government from resorting to an all-our war in the South.

I have also been told that if this all-out war is launched, it could mean the end of President Aquino’s presidency, in much the same way that the Estrada presidency was ended after his much-publicized all-our war against the Moro Islamic Liberation Front. Anyone care to comment on this?

-ooo-

MIKE A IS STILL RESPONDENT IN POLL FRAUD RAPS: Is the Department of Justice bound by the findings of a fact-finding panel that former First Gentleman Mike Arroyo had nothing to do with the fraud which allegedly attended the 2007 elections? The answer is yes, it is, especially because Justice Secretary Leila De Lima already upheld those findings.

But then, those finding certainly do not bind Sen. Aquilino “Koko” Pimentel III, who has a pending complaint against Mike. Mike therefore is still a respondent in that case, and even if he cries to high heavens now, there is nothing he can do except to defend himself in the on-going preliminary investigation being conducted by the DOJ.

-ooo-

GEN. LIM’S WARNING VS. COUPS: I really don’t know if the warning of Brig. Gen. Danilo Lim, now a deputy customs commissioner, against coup d’etats will be taken seriously by the military. Per official historical record, Lim was always  at the forefront of efforts to fight previous governments. Perhaps, his new position has changed his perspectives?

-ooo-

JESUS AS GOD AND SAVIOR: Here is another part of the Bible which calls Jesus Christ as God and Savior: 2 Peter 1:1-2: “Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ have received a faith as precious as ours: Grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord…”

---

Mike A, Gen. Lim, bomba & P10 B ng AFP

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Ang takot sa Diyos ay ugat ng karunungan, at ang pagkilala sa Nag-iisang Banal ay kaunawaan…” (Kawikaan 9:10, Bibliya).

-ooo- 

BAKIT ZAMBOANGA SIBUGAY ANG BINOBOMBA AT HINDI BASILAN? Binobomba na nga ng Philippine Air Force at ng Armed Forces of the Philippines upang pulbusin ang isang pinaghihinalaang taguan ng sinasabing breakaway faction ng Moro Islamic Liberation Front sa isang malayong lugar sa Payao, Zamboanga Sibugay. Pero, bakit Zamboanga Sibugay? Hindi ba sa Basilan pinatay ang 19 na sundalo ng AFP?

-ooo-

MGA ISYU SA P10 B AFP FUND: Hindi dapat defensive ang mga autoridad ng militar sa pagpapaliwanag nila ng pagkakapalabas ng P10 bilyong pondo para sa modernization program ng AFP. Ang mahalaga, magagamit na ang malaking perang ito para makabili ng mas mahusay na gamit ang militar at maging mas malakas ang AFP upang lalo itong katatakutan ng mga kalaban ng Estado.

Nakakalungkot nga lamang, siyempre, na  bago naipalabas ang pondo, kinailangan munang magbuwis ng buhay ang 19 na sundalo at mga opisyales ng Armed Forces! Daan upang mag-isip tuloy ang ilan: kung hindi ba napatay ang 19 na ito, maipapalabas kaya ang P10 bilyon para sa AFP?

-ooo-

SUPERPOWERS SA GIYERA SA MINDANAO? Ilan sa aking mga kaibigan ang nagsasabi sa akin na ilang superpowers na may interest sa Mindanao ang maaaring nasa likod ng mga elementong kriminal sa lugar, at maaaring siyang pumipigil sa gobyernong Aquino upang maglunsad ng isang “all-out” war sa Hilagang Pilipinas.

Nasabihan din ako na kung maglulunsad nga ng giyera ang Pangulo, mangangahulugan ito ng katapusan ng gobyernong Aquino, kagaya din diumano sa naging katapusan ng administrasyong Estrada matapos niyang inilunsad ang todong giyera laban sa Moro Islamic Liberation Front. May nais bang magbigay ng komento sa isyung ito?

-ooo-

MIKE A, KASAMA PA DIN SA KASO NG DAYAAN: Sakop ba ang Department of Justice ng naging resulta ng imbestigasyon ng isang fact-finding panel na nagsasabing walang kinalaman si dating First Gentleman Mike Arroyo sa dayaan noong 2007 elections? Ang sagot ay oo naman, lalo na at tinanggap at kinilala na ang mga resultang ito ni Justice Secretary Leila de Lima.

Pero, hindi nasasakop ng resultang ito si Sen. Aquilino “Koko” Pimentel III, na nagsampa ng sariling kaso laban kay Mike, na ngayon ay nakabimbin pa. Dahil diyan, kasama pa din si Mike sa usapin, kaya kahit magpalahaw man siya ng iyak, wala siyang ibang magagagawa kundi harapin ang nagaganap na preliminary investigation sa DOJ. 

-ooo-

BABALA NI GEN. LIM VS. KUDETA: Ewan ko kung siseryosohin ng militar ang babala laban sa mga kudeta ni Brig. Gen. Danilo Lim, kasalukuyang deputy customs commissioner. Ayon kasi sa kasaysayan, nanguna si Lim sa mga pagkilos upang labanan ang mga nakalipas na gobyerno. Pero, napalitan na ba ang mga pananaw ni Lim ng kanyang bagong posisyon?

-ooo-

JESUS, DIYOS AT TAGAPAGLIGTAS: Nariritong muli ang isa pang bahagi ng Bibliya na tumatawag kay Jesus bilang Diyos at Tagapagligtas: 2 Pedro 1:1-2: “Si Simon Pedro, alipin at apostol ni Kristo Jesus, sa mga nakatanggap ng pananampalatayang kasing-halaga ng aming pananampalataya, sa pamamagitan ng pagiging matuwid ng aming Diyos at Tagapagligtas na si Kristo Jesus: ang pagpapala at kapayapaan ay sumainyo…”