BY ATTY. BATAS MAURICIO


Foods to avoid on X’mas II; Obama fails as US prexy

 41 OFWs STRANDED IN US DUE TO ILLEGAL RECRUITMENT: Paging Foreign Affairs Secretary Alberto Romulo, Labor and Employment Secretary Rosalinda Baldoz, and perhaps, even President Aquino: as the highest officials of the Philippines who could do something to help overseas Filipino workers (OFWs) having troubles abroad, I urge you to immediately help some 41 OFWs who are now stranded in the United States as victims of illegal recruitment.

 Based on emailed reports coming from an Internet e-group called Fil-Am Forum (filam-forum@yahoogroups.com), the OFWs are now completely abandoned by their recruiter in Los Angeles, California (11 of them are there) and in Mississippi and New Orleans (30 of them are there), after they paid about P500,000.00 each as recruitment fees, for supposedly "direct-hire” jobs which turned out to be non-existent.

 These countrymen of ours, lionized as “new heroes” for without their dollar remittances the Philippines would have gone under economically years ago, are hungry and thirsty, and are literally starving day by day, and no one among our officials are doing something for them.

     -ooo-

 FOODS THAT SHOULD BE AVOIDED THIS X’MAS, PART II: Here is the second part of Dr. Gary Sy’s Facebook November 01, 2010 article, entitled “Foods that should be avoided this Christmas”, which we are re-publishing as  part of our public service: The following foods and drinks should be avoided if you have high blood pressure:

“Alcohol---the association between alcohol and high blood pressure is well documented both in population and clinical studies. An alcohol intake of about 80 g/day (equivalent to four pints of beer) has been shown to raise blood pressure particularly in patients with hypertension.

“Salt---a restriction in dietary sodium intake can reduce the incidence of hypertension. Studies have shown that there is a clear relationship between dietary salt intake and blood pressure, and people who consume less salt have a smaller rise in blood pressure with advancing age.

    -ooo-

OBAMA FAILS AS US PRESIDENT, AS PREDICTED HERE TWO YEARS AGO: The latest news from the Internet version of the Philippine Daily Inquirer, the Internet.net, as I was writing this piece, portrays the fear gripping US President Barack Obama and his Democratic Party on the possible rout of Democrats in Tuesday’s elections that could derail Obama’s plans for reform.

Just two years after Obama lorded it over in US politics, getting the biggest vote so far for an American president and making history as the first Black chief executive of the most powerful country on earth, it is clear he has failed.

Why? Modesty aside, I wrote that he would fail almost two years ago, and even sent Obama a copy of that article right after it was written. It would seem he failed to heed what the article contained. What was that? Read it here tomorrow, God willing.

-ooo-

Pagkaing iiwasan sa X’mas, II; Obama, bigo bilang US prexy


 41 OFWs STRANDED SA US DAHIL SA ILLEGAL RECRUITMENT: Panawagan po para kay Foreign Secretary Alberto Romulo, Labor Secretary Rosalinda Baldoz, at Pangulong Aquino: bilang pinakamatataas na opisyales ng Pilipinas na makakatulong sa mga overseas Filipino workers (OFWs) na may problema sa abroad, nakikiusap akong tulungan sana nila ang 41 OFWs na stranded ngayon sa Estados Unidos dahil sa illegal recruitment.

 Batay po sa mga ulat na nanggagaling sa Internet e-group na Fil-Am Forum (filam-forum@yahoogroups.com), inabandona na ng tuluyan ng kanilang recruiter ang mga OFWs sa Los Angeles, California (11 sila doon) at sa Mississippi at New Orleans (30 sila doon), matapos silang magbayad sa recruiter ng P500,000.00 bawat isa bilang recruitment fees, para sa mga trabahong “direct hire” na wala naman pala.

 Ang mga kababayan nating ito, na pinararangalan natin bilang “mga bagong bayani” sapagkat ang mga dolyares na kanilang kinikita ay nagtataguyod ng ekonomiya nating malaon na dapat nabangkarote, ay nagugutom at nauuhaw, dahil walang sinuman sa gobyerno ang tumutulong sa kanila.

     -ooo-

 MGA PAGKAING DAPAT IWASAN SA PASKO, PART II: Naririto po ang ikalawang bahagi ng artikulo sa Facebook ni Dr. Gary Sy na pinamagatang “Mga pagkaing dapat iwasan sa Pasko”, na inililimbag natin bilang serbisyo-publiko: “Ang mga sumusunod na pagkain at inumin ay dapat iwasan kung may high blood pressure:

“Alak---ang ugnayan sa pagitan ng alak at high blood pressure ay kilalang-kilala na sa mga pag-aaral sa populasyon at sa mga klinika. Ang pag-inom ng alak ng 80 g/araw (katumbas ng apat na bote ng beer) ay nakakapag-pataas ng blood pressure lalo na sa may hypertension.

“Asin---ang pagbabawas ng asin sa ating mga pagkain ay makakapagpababa ng hypertension. May mga pag-aaral na nagpapakitang may maliwanag na ugnayan ang pagkain ng asin at blood pressure, at ang mga taong kokonti lang kung gumamit ng asin ay hindi tinatamaan ng blood pressure kahit sa kanilang pagtanda.

    -ooo-

OBAMA, BIGO BILANG US PRESIDENT, GAYA NG ISINULAT NATIN: Habang isinusulat ko ito, lumabas mula sa Inquirer.net ang balitang binabalot ng takot si US President Barack Obama at ang kanyang Democratic Party sa posibleng malakihang talo ng kanilang partidio sa halalan noong Martes, na magbibigay problema sa mga programa sa pagbabago ng pangulo.

Halos dadalawang-taon pa lamang matapos mamayagpag si Obama sa politika sa US sa kanyang pagkakakuha ng pinakamalaking boto para sa isang pangulo ng Amerika at matapos siyang tanghaling unang pangulong itim ng pinaka-makapangyarihang bansa sa mundo, maliwanag na bigo siya sa pagiging pangulo.

Bakit? Nakakahiya mang sabihin, pero isinulat ko dalawang taon na ang nakakaraan na mabibigo si Obama sa kanyang mga pangarap bilang pangulo, at binigyan ko pa siya ng kopya nito. Lumilitaw na hindi niya pinakinggan ang nakasaad sa artikulo. Ano ito? Basahin po ninyo bukas, kung pahihintulutan ng Diyos.


-ooo-


BATAS INTERNET TV, BATAS INTERNET RADIO: Please watch BATAS INTERNET TV and please listen to BATAS INTERNET RADIO through the website www.batasmedia.com. We are on the air 24 hours a day, seven days a week.