February 17, 2011

 

KILATIS

PandayLipunan

 

PANGO AT PINOCCIO,

IPAGBAWAL SA OMBUDSMAN

 

KUSANG-PALO na mag-imbestiga at umaksiyon kung  may mag reklamo at magsampangkaukulangkaso, saanumangginawa o kinaligtaanggawinngisangopisyalngpamahalaan o empleayado, tanggapan o ahensya, kung angginawa o angkinaligtaanggawin ay lumalabasnalabagsabatas, hindimakatarungang, hindikanaisnais o walangpakinabang.

PAGSA-PUBLIKO ngmganilalamanngimbestigasyonkungkinakailanganng may kaukulangpag-iingat o pagsaalang-alangsakapakananngmgaakusado.

Ito kapwaPinoy, sa “bao-ng-niyog (in a nutshell)” angmgapangunahin at pinakamahalagangtungkulinng Office of the Ombudsman, na kung natutugunanlamang, ang MABUTING PAMAMAHALA  aytiyaknamakakamtan at hindinamagkakalitse-litseangbuhayngsambayanan.

Ngalang, angtungkulingito ay kaya lamanggawinng Ombudsman nahindi KASABWAT o TUTA ngmgagumagawang KAUNGASAN.

Huwagninyongminamaliitang PNP. Mayrun din kaming PPP.Pakilala, Paalala, at Paalam, ani, Sen. Lacson. Ngalang, kagyatsiyangkinorekngkanyang comptroller noon nangayon ay kongresistanarin, Rep. Romeo AcopngAntipolo City, naangnaturangpondo ay 44 at hindi 40 milyonlamang. May credit card pa natila “sky is the limit.”May pang gasodinnakahit 50 sasakyang pa natumatakboman 24 oras ay hindikayanglagukin. HINDI ITO NAAMOY NG MGA TAGA-OMBUDSMAN?Pangonga eh!?

BuwanngEnero 2009, dawitsa World Bank report  angasawani PGMA sa "bid fixing," sa DPWH. Inilagaysablastlistni WB country director Bert Hofmanangtatlong Filipino at apatnamgakompanyangTsino. Ibinahagi din nitoangbahaging report nanagdedetalyengnaturangkatiwalian,sa Ombudsman.Nag-alok pa ito (WB)ngtulongsagagawingimbestigasyonng Ombudsman. HINDI DIN ITO NAAMOY NG OMBUDSMAN? Kulit… pangonga!?

          Nagingbantog din anggoberno, sapamamahalani GMA, sabuongmundopagdatingsa KURAKUTAN, at ayonsapagkakasunod-sunod, itoang top tennamgaahensiya: BIR, Bureau of Customs, Department of Public Works and Highways, Department of Environment and Natural Resources, Department of Education, National Irrigation Association, Department of Health, Department of Interior and Local Government, National Power Commission at Bureau of Immigration.

Ngalang, walangniisasamgapunongbantay (salakay?) ngmgaahensiyangnabanggitangnakurot man langngpinong-pinosasingit,bilangparusa. HINDI DIN ITO NAAMOY NG OMBUDSMAN? Wei... pangongakasi!?

Balitang-balita din samgabarberya, tong-itstan, magingsamgaihaw-ihawangmgakarumaldumalnaanomalya: NBN ZTE Scandal; PanunuholsamgaKongresistaatGobernador (October 2007); Pagnanakawngsagradongboto,  2004 Elections (Hello Garci); JocJocBolante Case (Fertilizer Scam, P728 Million); Jose Pidal Bank Account (Unexplained Wealth, P200 Million); Nani Perez Power Plant Deal ($2 Million); Pagwaldasng Road User's Tax paraipambilingboto; Billion Peso Macapagal Boulevard (Overprice of P532 Million); Juetengate (Illegal Numbers game kickbacks); Tagong-yamanni Arroyo sa Germany (Exposed by Senator Cayetano); Hello Garci Generals; Billion Peso Poll Automation contract (P1.3 Billion); Northrail Project($503 Million); Maguindanao Results of 2007 Elections (Zubiri, Bedol); NAIA-3; Venable Contract (Norberto Gonzales); Swine Scam – baboynabinaboy pa – (Exposed by Atty. Harry Roque), at iba pa. HINDI DIN ITO NAAMOY NG OMBUDSMAN? May sipon?

          Si senadorMirriam ay kilalangkaalyadoni GMA. Ngalanghinditayosiguradokongsiya’yginagamit o siya’ysadyangnagpapagamit, sapagsusulongnanamanng Cha-Cha. Ang Cha-Cha ay isasamgaestratihiyaupangmalusutanngmga KAWATAN (nakalipasnaadministrasyon)angkanilangmgaginawangkasalanansabayan.

Sakalingmagtagumpayito, 99.9 percent naangmagigingpunongministro ay si GMA kungdi man isangkaalyado o tutanito. Kapagnangyariito, yarinanamanangsambayanang Pilipino.

          Paalalalangsasenadora, hindi Cha-Cha angprayuridadngayonngbayan. Huwagsanangmailihisangpokusngbayansapagtukoysamgaitinanimng dating pamahalaansagoberno (paramanatiliitongbulok), at angpagpatalsiksakanila. Silaangmga Zombies natinutukoyng dating sekretaryo, Angelo Reyes, nadapatkapunin.

SilaangnagbigayngbagongkahulugansaKataas-taasan, Kagalang-galangan, Katipunanngmgaanakngbata(KKK). Ito naangmakabago: KONEKSYON, KUWARTA, at KAPALMOKS.

Ikanganisekretari Reyes: “May mgataongkilalanangtaumbayannamga KAWATAN perolikasnamakakapaltalagaangmukha at pagala-gala pa. Ayokongmatuladsakanila, dahilangmabuhaynawalangdangal ay isangtrahedyanamasmasahol pa kaysakamatayan.”

 

-oOo-

 

Para sakomento, suhestiyon, o impormasyon: (0916)731-0183; email: kitkilatis@yahoo.com. Ang KILATIS ay matutunghayan din sa News Update. Panoorinang KILATIS, 4:30 to 5:30, LuneshanggangBiyernes, at PULONG-BALITAAN, 8 pm onwards, mag log on: www.batasmedia.com
(Disclamer)
Bene Nota: The views and opinions expressed here by the author are personal to him, and do not reflect the views and opinions of the website owners and administrators. Any issue or complaint about the article must be addressed solely to the author, who is solely responsible for the article.