BY ATTY. BATAS MAURICIO


LIFE’S INSPIRATIONS: “…Jesus said, `If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free’ ” (John 8:31-32, the Holy Bible).

                    -ooo-

    HAIL TO THE NEW COMELEC CHIEF: President Aquino’s choice of lawyer Sixto Brillantes as the next chairman of the Commission on Elections is outstanding.

With election laws at the tip of his fingers, and his integrity and credibility as an election expert beyond reproach and totally untainted, Chairman Brillantes will be one of the best poll chiefs ever. Congratulations to both President Aquino and Chairman Brillantes on this one. Mabuhay!!!

                    -ooo-

    LP MUST TRAIN MORE GOD-FEARING LEADERS: The Liberal Party has every reason to celebrate its 65th anniversary on January 19, 2011, because it is from its ranks that the country’s incumbent President came. It must remember however that it was not only because President Aquino ran under the LP banner that he won. Something more clinched the victory for the President.

The party must therefore strive harder to develop more leaders from around the country who can inspire Filipinos to greater service and dedication to duty and, if I may add, fear and love of God, if it wants to continue its leadership role in Philippine politics for the next 65 years.

                -ooo-

    TUNISIANS OUST PRESIDENT, BUT FACE MORE DIFFICULT LIVES: To the Tunisians who just ousted their president, I really do not know whether they can be congratulated or not.

While a corrupt leader may have been ousted by them in a generally-non-violent rebellion, still the process of change was accomplished through an overthrow of a leader, something that is abhorred both by Christian and other spiritual groups, because it is an act that brings about more hardships and troubles, as what they are experiencing now.

                -ooo-

KINKS IN THE PEACE PROCESS: The “Kapihan sa Sulo” last Saturday, January 15, 2011, dropped a bombshell that could shatter the peace talks: one of the speakers told the media covering the forum that in the Philippines, there are really no rebels, or Abu Sayaff bandits, or MILF and MNLF members.

The speaker, a young military officer said: the rebels or bandits are actually followers, bodyguards, henchmen or simple kibitzers of local politicians who have been armed by powerful firearms and ammunitions that came from the government itself.

The speaker said the government, through the AFP, was the one that gave out the firearms to the politicians (who in turn distributed them to their followers) as accommodation and assistance, in an effort to fight lawless elements in their regions. However, the politicians’ followers never returned the firearms, and instead used them later for their own interests.

                -ooo-

    REACTIONS? FREE ADVICE? Call 0922 833 43 96 or 0917 984 24 68 or email me at batasmauricio@yahoo.com.

----

Tinik sa usapang pang-kapayapaan


INSPIRASYON SA BUHAY: “…Sinabi ni Jesus, `Kung mananatili kayo sa aking mga turo, tunay nga kayong mga tagasunod ko. Dahil diyan, sasainyo ang katotohan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo’ ” (Juan 8:31-32, Bibliya).

                    -ooo-

    MABUHAY ANG BAGONG COMELEC CHIEF: Napakahusay ang ginawang pagpili ng Pangulong Aquino kay Atty. Sixto Brillantes bilang hahaliling bagong chairman ng Commission on Elections.

Magiging isa si Chairman Brillantes sa mga pinaka-mahuhusay na pinuno ng Comelec, dahil na rin sa katotohanang nasa dulo lamang ng kanyang mga daliri ang mga batas sa halalan, at ang kanyang integridad at kredibilidad bilang dalubhasa sa eleksiyon ay walang kapintasan. Binabati natin ang Pangulong Aquino at Chairman Brillantes. Mabuhay!!!

                    -ooo-

    LP, DAPAT HUMUBOG NG MAS MARAMING LIDER: Dapat naman talagang magdiwang ang Liberal Party sa kanyang ika-65 anibersaryo sa Enero 19, 2011, sapagkat sa hanay nito nagmula ang kasalukuyang Pangulo. Pero dapat din nitong alalahanin na hindi lamang dahil LP ang Pangulong Aquino noong ito ay tumakbo kaya siya nanalo. May ibang dahilan kaya nanalo si PNoy.

Dahil diyan, kailangang magsumikap ang LP na humubog ng mas maraming lider mula sa iba’t ibang panig ng bansa, lalo na yung mga hihikayat ng mga Pilipino na maging tapat sa paglilingkod, at, sa aking tingin, yung may mga takot at pagmamahal sa Diyos, kung nais nitong manatiling lider sa politika sa susunod pang 65 taon.

                -ooo-

    PANGULO NG MGA TUNISIANS, PINATALSIK: Sa mga Tunisians na kapapatalsik lamang ng kanilang pangulo, hindi ko alam kung dapat silang batiin o hindi.

Bagamat ang sinipa nilang lider ay korap, at idinaan nila ang pagpapatalsik dito sa mapayapang rebelyon, ang prosesong ito ng pagpapalit ng liderato ay hindi pa rin katanggap-tanggap sa mga grupong Kristiyano at iba pang samahan, sapagkat ito ay lalo lamang nagbunga ng mas mahirap ng buhay, gaya ng nararanasan nila sa ngayon.

                -ooo-

TINIK SA USAPANG PANGKAPAYAPAAN: Bomba kumbaga ang ibinagsak sa usapang pangkapayapaan ng Kapihan sa Sulo noong Sabado, Enero 15, 2011. Ayon sa isang nagsalita sa forum, wala naman talagang mga rebelde, Abu Sayaff o mga kasai ng MILF o MNLF sa bansa.

Ayon sa nagsalita na isang batam-batang opisyal ng militar: ang mga nakikita nating mga  bandido o rebelde ay mga tagasunod, bodyguard o mga kibitzer lamang ng mga lokal na politiko, na nabigyan ng malalakas na armas na galing din sa gobyerno.

Idinagdag pa ng opisyal na ang gobyerno, sa pamamagitan ng AFP, ang siyang nagbigay ng mga armas sa mga politiko, na nagpamudmod naman ng mga ito sa kanilang mga tagasunod, bilang tulong sa paglaban ng mga politikong ito sa mga masasamang-loob sa kanilang lugar. Kaya lang, hindi na nasosoli sa gobyerno ang mga armas na ito, at nagagamit na lamang sa pansariling interest.

                -ooo-

    REAKSIYON? LIBRENG PAYO? Tawag po sa 0922 833 43 96 o 0917 984 24 68 o mag-email sa akin sa batasmauricio@yahoo.com.