Mac Cabreros

Peb. 23, 2011

Tuition hike, iniumang

          Humigit-kumulang sa 400 kolehiyo at unibersidad ang nakatakdang magtaas ng bayarin lalo ng tuition ngayong academic year 2011-2012.

          Ito, ayon kay Vencer Crisostomo, national chair ng Anakbayan, nakarating na sa kanilang kaalaman na nagsimula nang nagsasagawa ng konsultasyon ang mga kolehiyo at unibersidad para sa tuition hike.

          “We expect more reports of fee increase proposals as the deadline for consultations is set on February 28,” pahayg ni Crisostomo.

          Dahil dito, hiniling ng grupo, kasama ang National Union of Students of the Philippines (NUSP) sa gobyerno lalo sa Commission on Higher Education (CHEd) na pagtuunan ng pansin ang nabanggit na problema.

          Ayon pa sa grupo, maraming istudyante lalo ang nasa poverty level ang tiyak hindi makakatuntong ng kolehiyo kapag tinaasan ang bayarin lalo ang tuition. Mac Cabreros
(Disclamer)
Bene Nota: The views and opinions expressed here by the author are personal to him, and do not reflect the views and opinions of the website owners and administrators. Any issue or complaint about the article must be addressed solely to the author, who is solely responsible for the article.