Mac Cabreros

Mar 12, 2011

Bayanihan Spirit

          Dahil sa laki ng pinsala ang dulot ng malakas na lindol at nag-aalipuyong tsunamin, nanawagan ang iba’t ibang grupo na pairalin ang Bayanihan sa isipuso ng bawat Pilipino upang agapayan ang ating kababayan gayundin ang mga residente ng Japan.   

          “Sa ganitong situwasyon ng kalamidad, dapat ipakita natin ang bayanihang spirit,” pahayag ng Migrante International.

          Binanggit ng grupo na abot sa 20,000 ang Pinoy sa Northern Japan, kung saan karamihan ay nakapag-asawa ng Hapones, entertainers at factory workers.

          Bilang pagdamay at kahit payak na pag-alalay, naglabas ang Migrante International ng listahan na maaring magamit para makontak ng ating kababayan ang kanilang mahal sa buhay sa Japan na sinalanta ng malakas na lindol at mapaminsalang tsunami.

          Ayon sa Migrante International, dahil naapektuhan ang komunikasyon at mahirap ang tumawag sa telepono at maging sa selpon, maari nilang kontakin si Cesar Santoyo (Tokyo metropolitan area) Center for Jap-Filipino Children sa Email: sa_ryo@hotmail.com at CP +819017630290; Agalyn Nagase (Saitama) KAFIN Migrant Center sa Email: yih00161@nifty.ne.jp at CP +81 9092037195; Olive Akatsu (GABRIELA-Tokyo) sa Email: jaimie35jp@yahoo.com at Phone: +81 8010352808;

          Rev. Hajime Fujii (SENDAI – most affected by earthquake and tsunami) Email: malcom58@hotmail.co.jp, CP +81 9099444625 at +81 11-644-6844; Nestor Puno (NAGOYA) Migrante Japan sa Email: nestorpn@yahoo.com at CP +81 9017630290; Virgie Ishihara (NAGOYA) Filipino Migrant Center Email: chedishihara@yahoo.com at CP +81 9089558718 at Rossana Tapiru (Migrante – Nagoya Chapter) Email: sintakits@yahoo.com at CP +81 9041609447. Mac Cabreros
(Disclamer)
Bene Nota: The views and opinions expressed here by the author are personal to him, and do not reflect the views and opinions of the website owners and administrators. Any issue or complaint about the article must be addressed solely to the author, who is solely responsible for the article.