BY ATTY. BATAS MAURICIO

INCOMING ROTARY PRESIDENT TO VISIT RP: Kalyan Banerjee, the incoming president of Rotary International (RI) for 2011-2012, is coming to the Philippines on December 1, 2010, to honor Filipino Rotarians and their life-saving rescue, relief and rehabilitation efforts every time natural and other calamities devastate the country, and to encourage Rotarians to give more help to others when fatal disasters strike.

    Lyne Abanilla, a past district governor of RI District 3810 who was in the forefront of Rotary relief efforts during the super typhoons that killed hundreds of Filipinos and destroyed millions of pesos worth of crops and properties in 2009, said President Banerjee will lead the Philippine Council of Rotary Governors’ one-day “Conference on Rotary Concerns 2010”.

    The PCRG  is being chaired by Past District Gov. James Dee for Rotary Year 2010-2011.

    Slated to be held at the Crowne Plaza Hotel in Pasig City, the conference aims to come up with a memorandum of agreement or a covenant on disaster preparedness to be signed by and among the governors of the 10 Rotary International Districts in the Philippines and all government agencies which have a hand in disaster operations, Abanilla added.

                    -ooo-

    MOA BETWEEN ROTARY AND GOV’T DISASTER AGENCIES EYED: The proposed agreement will specify what areas of concern Rotarians in the different parts of the country can immediately attend to and address, side by side with government efforts to help the afflicted victims.

    “Due to climate change and other natural factors, the Philippines has been getting more than its usual share of destructive typhoons. Of late, forecasts or predictions of a major destructive earthquake that could hit any of the cities of the Philippines, particularly Metro Manila, are being published with increasing frequency,” a briefing paper prepared by the council of Rotary governors pointed out.

The same paper added that “since it is natural for Rotarians to become involved in rescue, relief, and rehab operations, it is better (for them) to be anticipatory and proactive, rather than merely reactive in their response to disasters”.

    The paper explained that there are greater advantages in being prepared to meet the challenges posed by disasters, and in giving help to other citizens to prepare for the worst.

                    -ooo-

    PERMANENT ROTARY DISASTER PLAN FOR RP UP: Rotary, one of the largest humanitarian service organizations in the world, is developing a permanent disaster relief plan to assist victims of natural calamities in the Philippines. 

Ranked as one of the most disaster-prone countries in the world by Brussels-based Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, the Philippines is also one of the most affected by climate change, with an average of 20 frequent and intense storms each year. 

“The disaster program we are developing is very relevant since after the tenth typhoon this year, we realized that a more strategic approach on a nationwide scale was needed in order to be more anticipatory and better prepared to respond to immediate humanitarian needs,” added Abanilla, a member of the Rotary Club of Intramuros, Manila.

---


Bagong Rotary prexy darating sa Phl Dec. 1


BAGONG ROTARY PRESIDENT, BIBISITA SA RP: Paparangalan sa Disyembre 1, 2010 ni Kalyan Banerjee, ang magiging pangulo ng Rotary International (RI) sa 2011-2012, ang mga Filipino Rotarians sa kanilang mahalagang sistema ng pagliligtas at pagtulong kapag dumarating ang mga kalamidad sa bansa, kasabay ng  paghimok sa mga ito na pag-ibayuhin pang lalo ang kanilang mga tulong pagdating ng mga trahedya.

    Ibibigay ni President Banerjee ang pagkilala sa isang pagpupulong ng Philippine Council of Rotary Governors para sa “Conference on Rotary Concerns 2010”, ayon kay Lyne Abanilla, ang past district governor ng RI District 3810 na isa sa mga nanguna sa Rotary relief efforts sa mga nabiktima ng mga super bagyong kumitil sa buhay ng maraming Pilipino at sumira sa milyong halagang mga ari-arian.

    Gagawin ang pulong na ito sa Crowne Plaza Hotel sa Pasig City, at ito ay naglalayong makapag-palabas ng isang kasunduan sa kahandaan sa mga kalamidad na lalagdaan ng mga gobernador ng sampung Rotary International Districts sa Pilipinas at lahat ng ahensiya ng gobyernong may kinalaman sa mga trahedya ng kalikasan, ayon naman kay Past District Gov. James Dee, ang tagapangulo ng PCRG sa 2010-2011.

                    -ooo-

    KASUNDUAN NG ROTARY AT GOV’T DISASTER AGENCIES IPINANUKALA: Ang kasunduang ito ay magtatakda ng eksaktong mga dapat bibigyang-pansin ng mga Rotarians sa iba’t ibang lugar sa bansa na maaari nilang agad-agad na matuguhan, kaagapay ang pagsusumikap ng gobyernong matulungan agad ang mga apektadong mamamayan.

    “Dahil sa pagbabago ng klima at iba pang dahilan, tinatamaan ang Pilipinas ng mas maraming mga mapanirang mga bagyo taon-taon. Sa ngayon, mayroon ding mga pampublikong pagtaya na tatamaan ng isang malakas at mapaminsalang lindol ang alinman sa mga lungsod ng Pilipinas, lalo na ang Metro Manila,” ayon sa isang papel mula sa council of Rotary governors ng Pilipinas.
   
    Ayon din sa papel na ito, “dahlia natural para sa mga Rotarians ang pagtulong sa mga pagliligtas at pagsasaayos ng mga nasalanta, mas maganda para sa kanila na makapaghanda na rin, kaysa sa mananatili silang naghihintay na lamang sa pagdating ng mga trahedya ng kalikasan.”

    Ipinaliwanag din ng nasabing papel na mas malaki ang bentaha sa pagiging preparado ng mga Rotarians sapagkat mas matutugunan nila ang mga hamon ng mga kalamidad, lalo na ang pagbibigay ng agarang tulong sa mga mamamayan at paghahanda din sa kanila para sa mga pangyayari.

                    -ooo-

    PERMANENTENG ROTARY DISASTER PLAN  PARA SA RP: Bilang pinakamalaking organisasyon sa buong mundo na nagbibigay ng tulong, ang Rotary ay nagtataguyod ngayon ng mga permanenteng plano upang maasistihan ang mga biktima ng natural na kalamidad sa Pilipinas.

Ang Pilipinas sa ngayon ay tinatayanang siyang pinaka-malapit sa mga trahedya, batay sa datos ng Brussels-based Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, na nagsasabi ding ang Pilipinas ang siyang pinaka-apektado ng climate change dahil nagkakaroon na ito ngayon ng hindi bababa sa 20 bagyo taon-taon.

“Ang binabalangkas naming disaster program ay napakahalaga dahil matapos ang ika-sampung bagyo ngayong taon, nakita naming kailangan talaga ng isang istratehikong pagkilos sa buong bansa upang lalong maging handa ang lahat upang tugunan ang pangangailangan ng mga biktima, dagdag pa ni Abanilla, na kasapi sa Rotary Club of Intramuros, Manila.

   

    -ooo-

BATAS INTERNET TV, BATAS INTERNET RADIO: Please watch BATAS INTERNET TV and please listen to BATAS INTERNET RADIO through the website www.batasmedia.com. We are on the air 24 hours a day, seven days a week.