BY ATTY. BATAS MAURICIO


LIFE’S INSPIRATIONS: “You have heard that it was said, ‘Love your neighbor and hate your enemy.’ But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven…” (Matthew 5:43-45, the Holy Bible).

                    -ooo-

    OFW WANTS TO BE BEHEADED NOW: It maybe a bad joke, or a sign of grave desperation that no one from the Philippines appear to care about his impending beheading in Saudi Arabia, but overseas Filipino worker (OFW) Dondon Celestino Lanuza is now requesting Filipino officials, through his Facebook account, to ask Saudi authorities to behead him already.

    Lanuza, who claims he has been in jail for more than 10 years or so already waiting for his death sentence to be carried out, said in his latest FB posting: “I’m requesting the Philippine Government to request the KSA to BEHEAD me ASAP! Wala din naman pumapansin sa panawagan ko sa kanila! Hirap na hirap na ako!”
                    -ooo-

    WHO SAYS ROSALES IS SYNDICATE PROTECTOR? If there was no military report linking Police General Roberto “Boysie” Rosales to any carjacking-cum-murder syndicate, where did the Philippine Daily Inquirer get its story naming Rosales and another ranking police officer as protectors of the supposed crime ring?

I am sure that the Inquirer reporter who wrote the story got his news somewhere, or from someone, although considering the present state of the law in the Philippines right now about naming a reporter’s sources of stories, Rosales may find it difficult to pry into the identity of his accusers so he could sue them later.

                -ooo-

ERAP PAID FOR REYES’ BYPASS OPERATION? Former Navy Commodore Rex Robles, a key leader of the 1986 Reform the Armed Forces Movement (RAM), dropped some bombshells during Monday’s Kapihan sa Diamond Hotel on the issue of military corruption during the time of former AFP chief of staff Angelo Reyes, disclosing that Reyes actually underwent a heart bypass operation during his term.

Robles claimed that Reyes managed to pay for his operation, and for the huge expenses for his subsequent recovery and rehabilitation, through money given him by former President Joseph Estrada. Yes, Robles said President Estrada gave Reyes money for his medical needs---the same president Reyes helped overthrow during EDSA II.

Veteran broadcaster Kit Kilatis tried to ask a question to clarify this matter further, but he was prevented from doing so when Sen. Edgardo J. Angara, one of the guests of the forum, arrived at the Kapihan and the attention of mediamen shifted to the lawmaker instead.

                -ooo-
                   
    PHYSICIANS VOW BIGGER SERVICE IN 2011: The Physicians for Peace Philippines, an affiliate of the Physicians for Peace USA, is strengthening its three principal programs---providing prosthesis to amputees, putting up an eye bank, and enabling those with eye defects to see more clearly through eye operations---in 2011, and would use these as a model for similar projects in other countries worldwide.

    Dr. Juan Montero, the founder of both Physicians for Peace USA and its Philippine counterpart, said the Philippines, through its officers led by its 2011 Chairman of the Board Rob Lane and Executive Director Lyne Abanilla, proved that medical programs can be effectively given to the poor even in the face of great financial want for the program proponents.


----OFW, nais ng mapugutan!


    INSPIRASYON SA BUHAY: “Narinig na ninyong sinabi, ` Mahalin mo ang iyong kapwa at magalit ka sa iyong kaaway’. Pero sinasabi ko sa inyo, mahalin ninyo ang inyong kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo ay maging tunay na anak ng inyong Amang nasa langit…” (Mateo 5:43-45, Bibliya).

                    -ooo-

    OFW, NAIS NG MAPUGUTAN: Maaaring isa itong masamang biro, o senyales ng kawalang pag-asa bunga ng wala man lamang ni isa sa Pilipinas na pumapansin sa kanyang napipintong pagpugot ng ulo sa Saudi Arabia, pero ang overseas Filipino worker (OFW) na si Dondon Celestino Lanuza ay nananawagan sa mga opisyales na Pilipino, sa pamamagitan ng kanyang Facebook account, na hilingin sa Saudi na siya ay mapugutan na nga.

    Ayon kay Lanuza na nagsasabing higit na siyang sampung taong nakakulong habang hinihintay ang pagpugot sa kanya: “hinihiling ko sa gobyernong Pilipino na hingin na sa KSA na pugutan na ako sa lalong madaling panahon. Wala din naman pumapansin sa panawagan ko sa kanila. Hirap na hirap na ako!”
                    -ooo-

    SINONG NAGSABING PROTEKTOR SI ROSALES? Kung walang report mula sa militar na nag-uugnay kay Police General Roberto “Boysie” Rosales sa anumang carjacking at murder syndicate, saan kinuha ng Philippine Daily Inquirer ang balita nitong nagtuturo kay Rosales at sa isa pang heneral bilang mga protektor ng nasabing sindikato?

Naniniwala akong ang Inquirer reporter na sumulat sa istoryang ito ay may pinagkunan ng balita, bagamat kung titignan natin ang batas ukol sa pagpapalabas ng news sources sa bansa ngayon, hindi naman mapipilit ni Rosales ang reporter upang kilalanin ang mga nag-aakusa sa kanya.

                -ooo-

ERAP, BINAYARAN ANG BYPASS OPERATION NI REYES? Nagpasabog ng pagbubunyag si dating Navy Commodore Rex Robles, isa sa mga haligi ng Reform the Armed Forces Movement (RAM) noong 1986, sa Kapihan sa Diamond Hotel noong Lunes, sa isyu ng korapsiyon sa militar sa panahon ni dating AFP chief of staff Angelo Reyes: sumailalim pala sa heart bypasss operation si Reyes noong siya ay nanunungkulan pa.

Ayon kay Robles, nakayanan ni Reyes ang mga gastusin para sa operasyon, pati na sa kanyang pagpapagaling, sa pamamagitan ng perang ibinigay sa kanya ng dating Pangulong Joseph Estrada. Si Estrada, na tinulungang mapatalsik ni Reyes noong EDSA II, ang siya pang tumulong sa Reyes, dagdag ni Robles.

Sinubukan ng beteranong brodkaster na si Kit Kilatis na liwanagin ang isyung ito, pero napigilan siya kasi dumating sa Kapihan si Sen. Edgardo J. Angara, isa sa mga panauhin sa forum, na siya ng pinagtuunan ng pansin ng mga mediamen.

                -ooo-
                   
    GRUPO NG MGA DUKTOR, NANGAKO NG MAS MALALAKING SERBISYO SA 2011: Palalakasin sa 2011 ng Physicians for Peace Philippines, isang kapatid na grupo ng Physicians for Peace USA, ang kanyang tatlong pangunahing mga serbisyo---pagbibigay ng mga artipisyal na paa o iba pang bahagi ng katawan sa mga naputulan, pagtatayo ng isang eye bank, at pagsasaayos ng mga depekto sa paningin---upang magamit itong modelo para sa mga kahalintulad na paglilingkod sa ibang bansa.

    Ayon kay Dr. Juan Montero, ang nagtatag ng Physicians for Peace Philippines at USA, pinatunayan ng Pilipinas, sa pamamagitan ng kanyang mga opisyales para sa 2011 na sina Chairman Robert Lane at Executive Director Lyne Abanilla, na puwede palang tugunin ang mga pangangailangang medikal ng mahihirap bagamat kapos sa pera ang isang grupo.