BY ATTY. BATAS MAURICIO

Pacquiao, next RP prexy? P1 M raised for ShelterBox

BUS STRIKERS ARE CURSED BY GOD: Radio reports aired Monday, November 15, 2010, while a metro-wide bus strike was in effect, indicate that Metro Manila residents got very angry at the bus owners who went on strike and caused hundreds and thousands of passengers to be stranded and unable to go to work, seeking the cancellation of their franchises.

I can only agree. Strikes and other mass actions will only aggravate the problem, not solve it. Our experience is that, strikes like this, which show that we as a people are fighting our government and the authorities, bring curses from God, as Romans 13:1-2 of the Holy Bible says.

This is what these verses say: “Every person is to be in subjection to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those which exist are established by God. Therefore whoever resists authority has opposed the ordinance of God; and they who have opposed will receive condemnation upon themselves….”

    -ooo-

PACQUIAO, NEXT RP PRESIDENT? Now, it has become an internationally-known fact: people’s champ Manny Pacquiao, fresh from a sensational victory over Mexican giant Antonio Margarito which gave him his eight world title, is angling to become president of the Republic of the Philippines.

New York Times sports writer Greg Bishop, just minutes after Pacquiao’s victory last Sunday, wrote: “…the current Congressman truly believes one day he will become president…”

 My point, on the other hand, is that there is there no prohibition, legal or otherwise, for a great boxing champion like Manny Pacquiao from becoming president someday.

The undeniable fact is that Pacquiao has already shown that he has what it takes to be good, and to be the best, even internationally unlike others who have become presidents in the past even without any achievement at all.

     -ooo-

 ROTARIANS RAISE P1 M FOR SHELTERBOX PHILS.: Filipino Rotarians who formally launched ShelterBox Philippines as an affiliate of ShelterBox UK last Saturday, November 13, 2010, in an effort to help providing disaster tents to Filipinos displaced by calamities, manmade or natural, raised more than P1 million in its initial fundraising drive also last Saturday.

 Lyne Abanilla, a past district governor of Rotary International and current trustee of ShelterBox Philippines, said the amount was contributed by Rotarians from the Central Luzon and Ilocos Regions. “But we need more contributions, and anyone wanting to donate can contact any Rotarian from the Philippines,” Abanilla said.

These donations will be used to assemble “shelter boxes” which will be donated to our countrymen who are driven out of their homes by heavy rains, floods and strong winds during calamities and disasters, added Past District Gov. Jess Nicdao, the first ShelterBox Philippines president.

---

Pacquiao, magiging RP prexy? P1 M para sa ShelterBox

 MGA NAG-STRIKE NA MGA BUS COMPANIES, ISINUMPA NG DIYOS: Galit ang ating mga kababayan sa Metro Manila noong Lunes, Nobyembre 15, 2010, dahil sa strike ng mga pampasehong bus sa kalunsuran, bunga na rin ng pagkaka-stranded ng daang libong mga pasahero at hindi nila pagkakapasok sa kani-kanilang mga trabaho.

Hiniling ng mga ito na kanselahin na ang mga prankisa ng mga nag-strike, at ako ay sumasang-ayon. Ang mga strike ay hindi naman nakakalutas ng mga problema, kundi nakakapagpalubha pa ito. Batay sa karanasan, ang mga strike na ito ay nagdadala pa ng sumpa ng Diyos.

Ayon sa Bibliya, sa Roma 13:1-2, ang lahat ng tao ay dapat magpasakop sa mga namamahala, sapagkat walang namamahalang hindi ang Diyos ang nagtatag, at ang mga lumalaban sa mga namamahala ay lumalaban sa Diyos at tatanggap ng parusa.

    -ooo-

PACQUIAO, SUSUNOD NA RP PRESIDENT? Ngayon ay alam na ng buong mundo: umaasam na maging pangulo ng Republika ng Pilipinas itong si people’s champ Manny Pacquiao, na kapapanalo laban sa higanteng Mejicanong si Antonio Margarito, at kakukuha ng kanyang ikawalong world title noong Linggo.

Ayon kay New York Times sports writer Greg Bishop sa isang artikulong isinulat niya ilang minuto lamang matapos talunin ni Pacquiao si Margarito: “…ang kasalukuyang Congressman ay tunay na naniniwalang magiging pangulo siya ng bansa sa hinaharap…”

 Ang aking punto naman ay ito: wala namang pagbabawal sa batas o saan pa man, para sa isang mahusay na kampeon sa boxing gaya ni Manny Pacquiao na maging presidente pagdating ng araw.

 Ang isang hindi maitatatwang katotohanan ay naipakita na ni Pacquiao na kaya niyang maging mahusay, kahit pa sa buong mundo, na taliwas naman sa ilang naging pangulo na ng bansa na wala man lamang maipagmamalaki.

     -ooo-

 ROTARIANS, NAKALIKOM NG P1 M PARA SA SHELTERBOX PHILS.: Ang mga Filipino Rotarians na nagtatag ng ShelterBox Philippines bilang kasapi ng ShelterBox UK noong Sabado, Nobyembre 13, 2010, ay nagdonasyon ng higit sa P1 milyon upang makatulong sa pagbibigay ng mga toldang pang-kalamidad sa ating mga kababayang nabiktima matapos ang isang fund raising noong ding araw na iyon.

 Ayon kay Lyne Abanilla, isang past governor ng Rotary International at kasalukuyang trustee ng ShelterBox Philippines, ang halaga ay nalikom mula sa Rotarians mula sa Central Luzon at Ilocos Regions. “Pero kailangan pa natin ng maraming kontribusyon, kaya’t sinumang nais tumulong ay maaaring makipag-ugnayan sa sinumang Rotarian,” dagdag pa ni Abanilla.

Ang mga donasyong ito ay gagamitin upang makabuo ng mga “shelter boxes” na ibibigay naman sa mga kababayan nating nawalan ng kanilang mga tahanan dahil sa ulan, baha at malakas na hangin o iba pang kalamidad, ayon naman kay Past District Gov. Jess Nicdao, ang unang ShelterBox Philippines president.

-ooo-

BATAS INTERNET TV, BATAS INTERNET RADIO: Please watch BATAS INTERNET TV and please listen to BATAS INTERNET RADIO through the website www.batasmedia.com. We are on the air 24 hours a day, seven days a week.