BY ATTY. BATAS MAURICIOLIFE’S INSPIRATIONS: “Honor your father and mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you…” (Exodus 20:12, the Holy Bible).

     -ooo-

 REP. GMA’S PART IN THE AFP CORRUPTION: By now, many of us have already put one and one together in the raging controversy over corruption in the military.

The scenario which is being conjured up in the minds of many now sees the possible involvement of former President Arroyo in the multi-million peso deals in the AFP which the Senate is investigating and which evidently caused former AFP Chief of Staff Angelo Reyes to take his own life.

 I am sure it is not going to be long before Mrs. Arroyo is going to be named, or, at the very least, indirectly implicated, as the “real protector” of Maj. Gen. Carlos Garcia, the former AFP comptroller accused of plundering some P300 million from AFP funds, and so I am of the position that she should now come out in the open and explain, reject, or categorically deny having colluded with Garcia.

     -ooo-

 HOT WEATHER, GOD’S CURSE, COMING: Did you notice how hot the weather in many parts of the country has become during the last few days? Temperatures have risen very sharply, and air conditioning systems in cars and houses seem unable to stem off the heat.

 Of course, our PAGASA (Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration) is saying that this rise in temperature will only be temporary, but I am convinced it is here to stay and cause suffering and destruction, because it is a curse coming from God written in the Bible.

 What part of the Bible? Read Deuteronomy 28:15 and 22-24, which say that if we no longer listen to God and obey His commands, curses will come upon us and overtake us, and among these curses are scorching heat and drought, and lack of rain.

     -ooo-

 PEPING’S BOOK: PHILIPPINES, FROM 1978 TO 1986: Former Tarlac Rep. and now Philippine Olympic Committee head Peping Cojuangco has written a book which showcases events that shaped the country’s history from 1978 to 1986---from the first time that an organized opposition to President Marcos’ rule was launched, up to the time that President Cory Aquino was installed president.

 Among the exciting revelations Peping will make in that book is that Cory never knew that she was actually going to be a candidate against Marcos in the snap elections of 1985, even when he was already busy organizing her campaign nationwide.

 Another is that Cory really did not want to run against Marcos until someone, a distant relative, told her not to run for President because the relative believed she was not qualified and competent to become president. This infuriated her so much that she then and there decided to run. Watch out for this book!


---


Libro ni Peping: Ph, mula 1978-1986


 INSPIRASYON SA BUHAY: “…Igalang mo ang iyong ama at ina, upang mamuhay ka ng matagal sa lupang ibibigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos…” (Exodus 20:12, Bibliya).

     -ooo-

 REP. GMA, MASASANGKOT SA KORAPSIYON SA AFP: Sa ngayon, marami na sa atin ang nakapagtugma-tugma na ng mga pangyayari sa kontrobersiya sa korapsiyon sa militar.

Ang pangitaing nabubuo sa isipan natin ay nagbabadya ng pagkakasangkot ng dating Pangulong Arroyo sa mga milyon-milyong pisong mga transaksiyon sa AFP na iniimbestigahan ng Senado, at siyang lumilitaw na naging dahilan ng pagkitil ni dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes sa kanyang buhay.

 Sigurado akong hindi na magtatagal at idadawit na nga ng tuluyan si Gng. Arroyo bilang siyang “tunay na protektor” ni Maj. Gen. Carlos Garcia, ang dating AFP comptroller na inakusahan ng pandarambong ng P300 milyong piso mula sa pondo ng AFP, kaya ipinapanukala kong maglabas na agad siya ng kanyang pagpapaliwanag o pagtanggi kaya sa isyu.

     -ooo-

 MAINIT NA PANAHON, SUMPA NG DIYOS: Napansin ba ninyo kung gaano kainit na ngayon ang panahon sa maraming bahagi ng bansa nitong mga nakakaraang araw? Napakataas na ng temperatura, at hindi na kaya ng air conditioning  na labanan ang matinding init.

 Oo naman at sinasabi ng PAGASA (Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration) na panandalian lamang ang pag-iinit na ito pero kumbinsido ako na permanente na ito, at magbibigay pa ng pagkalipol, sapagkat ito ay sumpa ng Diyos na nakasulat sa Bibliya.

 Anong bahagi ng Bibliya? Ito ay ang Deuteronomio 28:15 at 22-24, na nagsasabing dahil di na tayo nakikinig sa Diyos at di na sumusunod sa Kanyang utos, darating sa atin ang kanyang mga sumpa gaya ng matinding tag-init, tagtuyot at kawalan ng ulan.

     -ooo-

LIBRO NI PEPING: PILIPINAS MULA 1978-1986: May librong isinulat si dating Tarlac Rep. at ngayon ay Philippine Olympic Committee chairman Peping Cojuangco na nagtatampok ng mga pangyayaring lumilok sa kasaysayan ng bansa mula 1978 hanggang 1986---mula sa unang pagtatatag ng organisadong paglaban kay Pangulong Marcos hanggang mailuklok ang Pangulong Cory Aquino.

 Ang isa sa mga magagandang pagbubunyag ni Peping sa kanyang libro ay ang kawalan ng kaalaman ni Cory na siya pala ang kandidato laban kay Marcos sa snap elections ng 1985, bagamat paspasan na ang pag-oorganisa ni Peping ng kanyang kampanya sa buong Pilipinas.

 Ganundin, inilalarawan din sa libro ang tahasang pagtanggi ni Cory na kumandidato laban kay Marcos, na nagbago dahil may isang malayong kamag-anak nila ang nagsabi sa kanya na hindi siya kuwalipikadong maging presidente. Dito nagalit ng husto si Cory kaya nagdesisyon itong lumaban. Abangan ang librong ito.