BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “Dare a man rob God? Yet you are robbing me! And you say, `How do we rob you?’ In tithes and offerings! You are indeed accursed, for you, the whole nation, rob me. Bring the whole tithe into the storehouse…and try me in this, says the Lord of hosts: shall I not open for you the floodgates of heaven to pour down blessing upon you without measure?” (Malachi 3:8-10, the Holy Bible).

     -ooo-

 PING LACSON RESURFACES, LAMBASTS ENVIOUS AND OPPORTUNIST-FRIENDS: After a long silence, Sen. Panfilo “Ping” Lacson has resurfaced, lambasting “envious” and “opportunistic” friends who “drop out on your way up” and “drop out on your way down”, and praising friends “who will be there for you through thick and thin, come hell or high water”.

 But he made all of these only through his FaceBook account named “Ping Lacson” in a post on Thursday, November 12, 2010, at about 6:50 p.m., using his IPhone.

 Lacson’s full post: “Somebody said not too long ago, `There are only two kinds of friends in this world - those that are envious drop out on your way up; the opportunistic ones drop out on your way down. I'd say, there is a rare third kind - those who will be there for you through thick and thin, come hell or high water. Thank God I am right.’ ”

     -ooo-
 ABS CBN MUST FIND OUT WHO IS BUYING “BOTCHA” IN TIME FOR CHRISTMAS: I am congratulating ABS CBN for its continuing exposes against the sale of “botcha”, or pork coming from pigs which died before being butchered, in public markets in the whole country now. But, it must try to dig deeper and find out why the sale of “botcha” remains brisk, especially during the Christmas season.
 Why are people continuing to sell meat from “double dead” pigs? Who is buying “botcha”? There seems to me a big and profitable market for such kind of meat, not just from individual consumers alone, but more especially from sectors who need huge amounts of meat for their processed food products in time for Christmas.
 This is the reason why many sectors are issuing out warnings even now, even if the Bureau of Foods and Drugs of the Department of Health is ominously silent on the issue: do not serve processed food products at Christmas time. Instead, buy fresh meat and then cook them yourselves.

     -ooo-

 REVILLAME’S GENEROSITY CAUSES TRAFFIC JAMS: Willie Revillame has, by now, proven to all and sundry that he is the current “darling of TV viewers” with his TV5 show, “Willing Willie”, what with soaring survey ratings showing his program ahead even of the traditionally “strong” shows featuring news and public affairs.

 However, he must be wary about what people in Quezon City are now griping about: during the airing of his program, all traffic enforcers along the highway infront of TV5 have been leaving their posts and are converging instead infront of the station, waiting for a chance to see Willy in person.

 Why? I suppose they are hoping to partake later of Willie’s famed generosity to anyone who will greet him, and therefore bring home a few hundred pesos from the comedian.


---

KAKAMPI MO ANG BATAS.SAPOL. 13 NOVEMBER 2010


Ping Lacson lumitaw na; gusto ninyo ng “botcha”?


 INSPIRASYON SA BUHAY: “Makatwiran bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi, ngunit pinagnanakawan ninyo ako. `Sa papaanong paraan?’ tanong ninyo. Sa mga ikapu at handog!  Nakasumpa ang buong bayan dahil pinagnanakawan ninyo ako. Dalhin ninyo ang inyong buong ikapu…at subukan ninyo ako dito, ayon sa Diyos, kung hindi ko buksan ang pintuan ng langit at ibuhos sa inyo ang pagpapalang hindi masusukat…” (Malakias 3:8-10, Bibliya).

     -ooo-

 PING LACSON RE-SURFACES, LAMBASTS ENVIOUS AND OPPORTUNIST-FRIENDS: Matapos ang mahabang panahon, lumitaw muli si Sen. Panfilo “Ping” Lacson, at kanyang binabatikos ang mga “mainggitin” at mga “oportunistang” mga kaibigan na “nang-iiwan kung ikaw ay umaakyat sa tagumpay at  kung ikaw ay bumabagsak”, kasabay ng pagbati sa mga kaibigang “nananatiling tapat sa lahat ng sandali, ke dumating man ang impiyerno o ang delubyo.”

 Pero isinakatuparan niya ito sa pamamagitan lamang ng kanyang FaceBook account na may pangalang “Ping Lacson”, kung saan siya ay naglagay ng isang maikling kalatas noong Huwebes, Nobyembre 12, 2010, alas 6:50 ng gabi, gamit ang kanyang IPhone.

 Naririto ang kalatas ng senador: “May nagsabi noon, `mayroon lamang dalawang uri ng kaibigan---yung mga mainggitin na nang-iiwan kung ikaw ay umaakyat sa tagumpay, at yung mga oportunistang nang-iiwan kung ikaw ay bumabagsak.’ Sa akin, mayroong pangatlong uri---yung mga nananatiling tapat sa lahat ng sandali, ke dumating man ang impiyerno o ang delubyo. Salamat sa Diyos, ako ay hindi nagkamali.’ ”

     -ooo-
 ABS CBN, DAPAT IMBESTIGAHAN KUNG SINO ANG BUMIBILI NG “BOTCHA” PARA SA PASKO: Binabati ko ang ABS CBN sa patuloy na pagbubulgar nito laban sa bentahan ng “botcha”, o karne na nagmula sa mga baboy na namatay na muna bago sila kinatay, sa mga pampublikong pamilihan sa buong bansa. Pero, kailangang usisain din ng network kung bakit nananatiling malakas ang benta ng “botcha”, lalo na sa panahon ng Kapaskuhan.
 Bakit patuloy na maraming nagbebenta ng “double dead” na mga baboy? Sino ang bumibili ng “botcha”? Tila may malakihang merkado ng ganitong klase ng mga karne, hindi lamang sa mga ordinaryong mamimili, kundi lalo na sa mga sektor na nangangailangan ng maraming karne upang gamitin sa kanilang mga processed food products para sa Kapaskuhan.

 Ito ang dahilan kung bakit maraming mga grupo na ang naglalabas ng babala, bagamat nanahimik sa isyu ang Bureau of Foods and Drugs ng Department of Health: huwag maghahanda ng mga processed food products sa Pasko. Sa halip, bumili ng mga sariwang karne at iyon na lamang ang iluto at ihanda.

     -ooo-

 REVILLAME, DAHILAN NA NG TRAPIKO: Napatunayan na sa lahat ni Willie Revillame na siya na ngayon ang pinakapaborito ng mga manonood sa TV sa kanyang TV5 show, ang “Willing Willie”, gaya ng ipinapakita ng mga nagtataasang survey ratings kung saan ang kanyang palatuntunan ay nakaka-angat na kahit na sa mga tradisyunal na “malalakas” na mga programang may kinalaman sa balita at public affairs.

 Kaya lang, dapat din niyang pag-ukulan ng pansin ang inerereklamo ng mga tao sa Quezon City sa ngayon: kasi, pag umeere na siya, ang lahat ng traffic enforcers doon sa highway sa harap ng TV5 ay nag-aalisan sa kanilang mga puwesto at nagtutungo na lamang sa harap ng himpilan at naghihintay na makita ng personal si Willy.

 Bakit? Sa akin tingin, umaasa silang sila man ay makaka-ambos sa tanyag na pagka-mabigayin ni Willie, lalo na sa mga taong bumabati sa kanya, upang makapag-uwi sila ng kahit na ilang dadaaning piso man lamang mula sa komedyante.


-ooo-

BATAS INTERNET TV, BATAS INTERNET RADIO: Please watch BATAS INTERNET TV and please listen to BATAS INTERNET RADIO through the website www.batasmedia.com. We are on the air 24 hours a day, seven days a week.