PPP

PINOY PROTECTION PACKAGE

18 D Mahiyain corner Mapagkawanggawa

Teachers Village, Diliman, Quezon City

0917 984 24 68 / 0922 833 43 96

 

                                                                                01 September 2010

 

Mga Kababayan:

 

Salamat sa Diyos sa ngalan ni Jesus.

 

Sa pag-aaral ng DSWD ng ating pamahalaan, walo sa sampung pamilyang Pilipino ang hindi naghahanda sa pagyao ng kanilang mga mahal sa buhay. Kung may namamayapang kamag-anak ang ating mga kababayan, hindi nila alam kung saan kukuha ng perang gagamitin para sa kabaong, serbisyo at iba pang gastusin.

 

Kaawa-awa po ang ganitong kalagayan ng mga Pilipino, pero mayroon na pong paraan upang mapaghandaan ang ganitong problema anumang oras na ito ay dumating. Maging kasapi ng PINOY PROTECTION PACKAGE, at tamasahin ang mga benepisyo ng pagiging kasapi nito.

 

SA HALAGANG ISANLIBO LIMANGDAANG PISO (P1,500.00) TAON-TAON, MAYROON NA PONG LIBRENG KABAONG, LIBRENG SERBISYO O LIBRENG CREMATION, AT SA MGA KASO NG AKSIDENTE, MAYROON PONG LIBRENG ISANDAANG LIBONG PISO (P100,000.00) NA PANGGASTOS ANG PAMILYA.

 

Ito po ang PINOY PROTECTION PACKAGE (PPP), na isang pagsasama-sama ng iba’t ibang grupo upang tumulong sa mga kababayan nating maghanda para sa mga problema at trahedya, sa halagang P1,500.00 lamang bawat taon, at ITO PO AY INIAALOK NAMIN SA INYO AT SA INYONG GRUPO.

 

Kaakibat po nito, ang PINOY PROTECTION PACKAGE (PPP) ay magbibigay din po ng libreng payong legal, libreng payo sa mga problema sa pamilya, pag-aasawahan, sa gawain, libreng tulong para sa mga problema sa mga ahensiya ng gobyerno at mga pribadong tanggapan, at sa lahat ng iba pang mga problema sa araw-araw na buhay, kasama na ang mga bagay sa pananampalataya.

 

Panghuli, nagbibigay din po ang PINOY PROTECTION PACKAGE ng pagkakataong kumita ang mga miyembro nito na maibabahagi sa ibang tao ang mga benepisyong ito.

 

Maaari po kayong tumawag sa 433 75 49 o 433 7553, o sa aking numero 0917 984 24 68 o 0922 833 43 96. Maaari na rin po ninyong sagutin ang mga impormasyong kailangan sa likod nito.

 

Nawa’y pangunahan tayo ng Diyos sa lahat ng sandali.

 

Gumagalang,

 

 

MELANIO MAURICIO JR., a.k.a.  ATTY. BATAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PINOY PROTECTION PACKAGE

 

I. PROTEKSIYON SA MGA PROBLEMANG LEGAL AT MGA PROBLEMA SA BUHAY:

 

*Libreng payong legal, para sa mga kasapi sa lahat ng dako ng Pilipinas.

*Libreng payo sa mga problema sa pamilya, pag-aasawahan, sa gawain, sa mga problema sa iba’t ibang ahensiya ng gobyerno, at sa lahat ng iba pang mga problema sa araw-araw na buhay, kasama na ang mga bagay sa pananampalataya, para sa mga kasapi sa lahat ng dako ng Pilipinas.

*Libreng tulong sa mga problema sa mga ahensiya ng gobyerno, o sa mga pribadong opisina.

 

 

II. PROTEKSIYON MULA SA BIGLAANG PAGKAWALA

 

II.A. PROTEKSIYON A

 

*Kabaong -(Matibay na kahoy; buong salamin ang taas; designed crafted handles, supports & corners; beautiful cloth interior).

*Pagsasaayos at preserbasyon ng katawan para sa burol.

*Mga instrumento para sa burol.

*Kapilya para sa 3 araw na burol.

*Permit para sa libing o paglilipat ng bangkay.

*Karo para sa libing.

 

 

II.B. PROTEKSIYON B

 

*Cremation.

*Lalagyang-bakal para sa abo.

*Permit para sa cremation.

*Pagkuha ng katawan mula sa lugar patungo sa crematorium.

 

III. PROTEKSIYON LABAN SA MGA GASTUSIN SA SANDALI NG KAWALAN:

 

*P100,000.00 accidental death o dismemberment insurance.

 

IV. MGA KONDISYONES UPANG MATAMASA ANG MGA PROTEKSIYON:

 

*Walang pirmang kailangan, walang medical examination.

*Pagbabayad ng taunang bayarin sa halagang P1,500.00<>

*Filipino citizen, nasa pagitan ng 10-65 anyos<>

 

<>Maaari po itong mapag-usapan pa.

                                              Iklik dito para makapag apply!