BY ATTY. BATAS MAURICIO

PLANT TREES, EARN EUROS: Rino Solberg and his company, Better Globe Group of Norway, have come up with an ambitious yet fully-achievable plan to combat climate change and global warming: planting trees where the planters earn euros (the European money) at the same time.

    In a speech before members of the Rotary Club of Intramuros under Rotary International District 3810 Thursday, November 25, 2010, Rino said the plan---planting and earning in one fell swoop---is in fact already in place and is being implemented in various parts of the globe, and he is in the Philippines to entice Filipinos to join the program.

    Here is how Rino’s plan works: anyone wanting to fight climate change and global warming can donate or invest (how to call it does not really matter) P1,000.00 to Better Globe Group. The money donated or invested would then be used to plant and grow one mahogany tree and another tree variety.

    For a period of 15 to 20 years that the tree is being grown, the donor or investor is going to earn a total of P10,500.00 or so for every P1,000.00 he donated or invested. This amount is going to be given to him on a yearly basis starting on the fifth year of the donation or the investment. Interested? Call me at 0917 984 24 68 or email me at batasmauricio@yahoo.com.

                    -ooo-

    LIFE’S INSPIRATIONS AT www.batasmedia.com: “He told his disciples what it would cost to follow him. And He promised that He would never leave them alone, even in their time of tribulation.  Not a hair of your head will perish (Luke 21:18, the Holy Bible). The disciple who walks with Christ may lose their body but not their soul…” Read more of this, under “Meditation” by Bobot Apit, at the Internet website www.batasmedia.com.

                    -ooo-

    PROBE CHED FIRST: There should be no reason for officials and students of state colleges and universities alike to go on strikes and other mass actions to protest budget cuts for education being proposed by the Aquino government, as they did last Thursday, November 25, 2010.

    That is, if only they asked the Commission on Higher Education first to stop its practice of collecting “profit participation fees” from the tuition and other fees being paid by the students to their schools, and then paying these fees to CHED top officials. Indeed, why deplete the schools’ funds just so CHED officials can fatten their private pockets?

                    -ooo-

    SARMIENTO FOR COMELEC CHAIRMAN: Now that Chairman Jose Melo of the Commission on Elections is leaving the poll body by January 31, 2011, I propose the appointment of a career commissioner, Rene Sarmiento, as the next Comelec chief. Sarmiento not only is the most senior commissioner, he is also one of the most respected officials of the agency for a long time now.

    Sarmiento’s appointment as Comelec chair will serve as an incentive for all others at the Comelec to work better. Then, I will also propose the appointment as new commissioner the body’s current legal chief, lawyer Ferdinand Rafanan who, though controversial, is highly qualified, academically and morally.

    -ooo-


Magtanim at kumita ng euros; Sarmiento, ok na poll chief


    MAGTANIM NG PUNO, KUMITA NG EUROS: Mayroong mahusay na plano itong si Rino Solberg at ang kanyang Norway company Better Globe Group upang labanan ang climate change at global warming sa buong mundo: pagtatanim ng puno kung saan ang nagtatanim ay kumikita ng euros (pera sa Europa).

    Sa kanyang talumpati sa Rotary Club of Intramuros ng Rotary International District 3810 noong Huwebes, Nobyembre 25, 2010, sinabi ni Rino na ang ganitong sistema---pagtatanim at pagkita ng sabay---ay ginagawa na sa ngayon sa iba’t ibang panig ng mundo, at nais niya itong magawa din sa Pilipinas.

    Naririto ang sistema ni Rino: ang sinumang nagnanais tumulong sa kampanya laban sa climate change at global warming ay maaaring magdonasyon o mamuhunan ng P1,000.00 sa Better Globe Group. Ang perang ito ay gagamitin upang maitanim at mapalaki ang isang mahogany tree at isa pang puno.

    Sa loob ng 15 hanggang 20 taon na pinalalaki ang puno, ang nagbigay ng pera ay kikita ng P10,500.00 sa bawat P1,000.00. Ibibigay sa kanya ang perang ito taon-taon, umpisa sa ikalimang taon ng kanyang pagkakabigay ng pera. Interesado kayo? Tawagan ako sa 0917 984 24 68 o mag-email kayo sa batasmauricio@yahoo.com.

                    -ooo-

    INSPIRASYON SA BUHAY SA www.batasmedia.com: “Sinabi niya sa kanyang mga disipulo kung ano ang halaga sa pagsunod sa kanya. At ipinangako niyang hindi niya sila iiwan, kahit sa panahon ng kanilang pagdurusa. Wala ni isa mang buhok ninyo ang mapapariwara (Lucas 21:18, Bibliya). Ang katawan ng alagad na susunod kay Kristo ay maaaring mawala subalit maililigtas niya ang kanyang kaluluwa…” Basahin ang kabuuan nito, sa “Meditation” ni Bobot Apit, sa www.batasmedia.com.

                    -ooo-

    IMBESTIGAHAN MUNA ANG CHED: Hindi talaga dapat nag-aklas ang mga opisyales at mga estudyante ng mga state colleges and universities upang protestahan ang pagbabawas ng kanilang mga budget na ipinapanukala ng gobyernong Aquino, gaya ng ginawa nila noong Huwebes, Nobyembre 25, 2010.

    Iyun ay kung hiniling lang muna sana nila sa Commission on Higher Education na tigilan na nito ang ginagawa nitong pangongolekta ng “profit participation fees” mula  sa mga tuition fees ng mga estudyante, at paggamit sa mga fees na ito bilang dagdag na sahod o allowance ng mga CHED officials. Bakit nga naman ginagamit ng CHED officials ang mga pondo ng mga estudyante?

                    -ooo-

    SARMIENTO PARA COMELEC CHAIRMAN: Ngayong aalis na nga mula sa Commission on Elections si Chairman Jose Melo sa Enero 31, 2011, ipinapanukala kong manombrahan bilang kahaliling hepe ng poll body ang isang matagal ng nasa Comelec, si Commissioner Rene Sarmiento. Hindi lamang pinaka-senior si Sarmiento sa mga commissioners doon, isa din siya sa mga pinaka-respetadong opisyal ng poll body.

    Ang pagluluklok kay Sarmiento bilang Comelec chief ay magsisilbing pabuya sa mga nasa Comelec upang maging maayos ang kanilang mga trabaho. Tapos, ipinapanukala ko din ang pagluluklok bilang bagong commissioner nito ang kanyang kasalukuyang legal chief, si Atty. Ferdinand Rafanan, na bagamat kontrobersiya ay kuwalipikado naman sa larangan ng akademika at moralidad.


    -ooo-

BATAS INTERNET TV, BATAS INTERNET RADIO: Please watch BATAS INTERNET TV and please listen to BATAS INTERNET RADIO through the website www.batasmedia.com. We are on the air 24 hours a day, seven days a week.