BY ATTY. BATAS MAURICIO


LIFE INSPIRATIONS: “Do not pervert justice; do not show partiality to the poor or favoritism to the great, but judge your neighbor fairly….” (Leviticus 19:15, the Holy Bible, the New International Version).

                -ooo-

    QUESTIONS FOR NENE PIMENTEL: Former Sen. Aquilino “Nene” Pimentel Jr. is now being pushed to be appointed as chairman of the Commission on Elections after Jose A.R. Melo finally bows out of service in January 2011, but he may have to answer some nasty questions about his having crafted the Local Government Code of 1991.

    Barangay officials would like Nene to explain why he removed from the Code a provision in Presidential Decree 1508, the original Katarungang Pambarangay Law issued by President Marcos, which penalized anyone who refused to attend barangay hearings despite having been summoned to appear as a respondent.

    Under the Marcos law, anyone facing a suit who snubs the barangay is deprived of his right to defend himself when the case reaches the courts, but Pimentel’s Code removed this penalty, so that people no longer feel compelled to obey the barangay summons. Barangay officials now feel slighted by this disregard of their authority, courtesy of Nene’s Code.

                    -ooo-

    NENE’S CODE ANTI-PROPERTY OWNERS? Second, many property owners are now smarting from a provision in the same  Code of Nene which allows towns and cities to sell, at public auction, house and lots whose owners failed to pay their real property taxes, at a price much, much greater than the unpaid taxes.

    By way of an example, let us say that a property owner failed to pay the real property taxes for his house and lot, say, in the amount of P20,000. One would think that all that the owner would have to do is to pay this amount of P20,000, to satisfy his obligation.

But that is not so, because Pimentel’s Code, which inexplicably allows the sale of the property to the tune of hundreds of thousands of pesos more than the unpaid taxes, also requires the owner to pay, not only the P20,000 taxes, but even a two percent per annum interest on the hundreds of thousands of pesos which the house and lot fetched during the auction, effectively preventing them from recovering their properties which represent lifetime savings.

                    -ooo-

    QUESTIONS ALSO FOR UP LAW: If UP Law Dean Marvic Leonen and Prof. Harry Roque knew deep in their hearts that they themselves could be held liable for plagiarizing the work of others, why is it that they were so ferocious in attacking Supreme Court Associate Justice Mariano Del Castillo on charges that the magistrate committed the same act of plagiarizing?

    What is this, a case of “do not do what I do, but do what I say”? Or perhaps, Leonen and Roque could tell us the real reason for their apparently fearless attack, not only on Del Castillo, but even almost on the entire court?

    I am sure that Leonen and Roque and the entire UP Law faculty were motivated by reasons other than economic in their collective attack against the highest court of the land, but then, all of them owe an explanation to the Filipino people on this matter, to set the record straight. More on this next time.


---


Mga tanong kay Nene Pimentel at UP LawINSPIRASYON SA BUHAY: “Huwag mong babaligtarin ang katarungan; huwag kang kikiling sa mahihirap o sa mayayaman. Sa halip, husgahan mo ang iyong kapwa ng parehas…” (Levitico 19:15, Bibliya).

                -ooo-

    MGA TANONG PARA KAY NENE PIMENTEL: Isinusulong ngayon ng ilan ang pagluluklok kay dating Sen. Aquilino “Nene” Pimentel Jr. bilang kahaliling chairman ng Commission on Elections matapos ang panunungkulan ni Jose A. R. Melo sa Enero 2011, pero mukhang kailangang sagutin muna niya ang ilang matitinding tanong sa kanyang batas, ang Local Government Code of 1991.

    Nais ng mga opisyales ng barangay na magpaliwanag si Nene bakit inalis niya mula sa kanyang Code ang isang probisyong galing pa sa Presidential Decree 1508, ang naunang Katarungang Pambarangay Law sa panahon ng Pangulong Marcos, na  nagpapataw ng parusa sa mga tumatangging humarap sa barangay kahit sila ay nakahabla doon.

    Sa ilalim ng batas ni Marcos, sinumang may kasong ayaw humarap sa barangay ay inaalisan ng karapatang maipagtanggol pa ang kanyang sarili kung tumuloy ang kaso sa hukuman, pero nawala ito sa Pimentel Code, kaya naman binabalewala na ang mga patawag ng barangay ngayon. Naiinsulto tuloy ang mga barangay officials dahil sa pagbabalewalang ito, na dala ng batas ni Pimentel.

                    -ooo-

    NENE’S CODE, KONTRA SA MGA MAY-ARI NG BAHAY AT LUPA? Pangalawa, maraming mga may-ari ng mga lupa at bahay ang pinapahirapan ng Code ni Nene, sa isyu ng pagpayag nito sa mga bayan at mga lungsod na ipagbili sa subasta ang mga ari-ariang ang buwis ay hindi nababayaran sa halagang sobra ang laki sa halaga ng di nabayarang buwis.

    Naririto ang isang halimbawa: ipagpalagay nating ang isang property owner ay hindi nakapagbayad ng buwis sa kanyang bahay at lupa sa halagang P20,000. Siyempre, ang iisipin nito ay magbabayad lamang siya ng P20,000, ayos na ang kanyang obligasyon.

Pero hindi pala ganun kadali yun, dahil sa Code ni Pimentel pinapayagan nitong ipagbili ang ari-arian ng daan-daang libong piso, kaya’t upang huwag mawala sa may-ari ang kanyang ari-ariang naisubasta, hindi lamang yung P20,000 buwis ang dapat bayaran kundi pati na yung dalawang porsiyentong taunang interest sa daang libong halaga na napagbentahan nito. Dahil malaki ang halagang ito, di na makakabayad pa ang may-ari ng bahay.

                    -ooo-

    MGA TANONG DIN PARA SA UP LAW: Kung alam pala nina UP Law Dean Marvic Leonen at Prof. Harry Roque na maaari din pala silang papanagutin dahil sa pangongopya sa gawa ng iba o plagiarism, bakit kaya napakabagsik ng kanilang ginawang pag-atake laban kay Supreme Court Associate Justice Mariano Del Castillo na inaakusahan din nila ng plagiarism?

    Ano ito: isang kaso ng “gawin ninyo ang sinasabi ko, pero huwag ninyong gagawin ang ginagawa ko”? O marahil, kailangang ipaliwanag nina Leonen at Roque ang tunay na dahilan sa likod ng kanilang matapang ng banat, di lamang kay Del Castillo, kundi sa buong hukuman na rin?

    Naniniwala akong kumilos sina Leonen at Roque at ang buong UP Law faculty sa isyung ito hindi lamang sa pansarili nilang kapakinabangan, kundi batay sa iba pang magagandang dahilan, pero tungkulin nilang ipaliwanag ito ng mahusay sa buong sambayanan. May dugtong pa ito sa mga susunod.


-ooo-

BATAS INTERNET TV, BATAS INTERNET RADIO: Please watch BATAS INTERNET TV through the website www.batasmedia.com. We are on the air 24 hours a day, seven days a week.