BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…You may say to yourself, `My power and the strength of my hands have produced this wealth for me.’ But remember the LORD your God…If you ever forget the LORD your God…I testify against you today that you will surely be destroyed…” (Deuteronomy 8:17-19, the Holy Bible).

                    -ooo-

    PACQUIAO’S POWER: No, Manny Pacquiao is dead wrong. His boxing power is not “natural”, as he claimed during the February 12, 2011 press conference at the MGM Grand in Las Vegas, Nevada, USA, to promote his upcoming fight against Shayne Mosley.

    Whatever power he may have in his punches comes from God, as is everything else in his life. If Pacquiao is strong and victorious, it is only because God allows him to be strong and victorious, for some godly purpose.

    It is therefore a source of alarm that Pacquiao is starting to say he himself is strong, as if he himself alone who gave that strength to himself. He must not forget God is the one who has been sustaining him so far, because if he does, it is sure that as the sun rises in the east and sets in the west, his glorious days as a boxer would be over.

                    -ooo-

    TRILLANES MUST PROVE LEGALITY OF MA’S AFP CONTRACTS: Sen. Antonio Trillanes IV should do better than just admit that his mother also transacted with the AFP as a private supplier, to clear whether those transactions were not similarly tainted with corruption.

He should bring out documents to show the legality of the transactions, considering the perception that any contract with the AFP, at any given time, could be bloated, overpriced and graft-laden.

                -ooo-

PUT UP OR SHUT, ON GARCIA PROTECTOR: “Put up or shut up” could very well be the advice that everyone should give Sen. Antonio Trillanes IV and former Navy Commodore Rex Robles on the issue of who really is the protector of Maj. Gen. Carlos Garcia.

They should stop talking about the protector, unless they can come out with evidence as to his or her identity, and as to what he or she really did. Indeed, it is not right for them to be talking about this protector and yet be unwilling to identify him or her. This is unfair, most especially to the Filipino people.

                -ooo-

RABUSA ALSO FACES PLUNDER RAPS: So, Lt. Col. George Rabusa himself benefitted from the corruption in the military, as he has repeatedly admitted. Because of this, he is also going to be charged with and detained for plunder, together with whoever were his superior officers who pocketed hundreds of millions in AFP funds. Has anyone explained this to him?

---


Rabusa, haharap din sa plunder


INSPIRASYON SA BUHAY: “…Maaaring masabi mo sa iyong sarili, `Ang aking kapangyarihan at lakas ng aking mga kamay ang nagbigay ng yamang ito sa akin.’ Pero alalahanin mo ang Diyos… Kung lilimutin mo ang Diyos…sinasabi ko sa iyo ngayon na ikaw ay siguradong mawawasak…” (Deuteronomio 8:17-19, Bibliya).

                    -ooo-

    GALING NI PACQUIAO: Maling-mali si Manny Pacquiao. Ang kanyang galing sa boksing ay hindi “natural” gaya ng sinabi niya noong Pebrero 12, 2011 sa press conference sa MGM Grand sa Las Vegas, Nevada, USA, kung saan itinampok ang magiging laban niya kay Shayne Mosley.

    Anuman ang kapangyarihang mayroon sa mga suntok niya ay galing sa Diyos, gaya din ng lahat ng tinatamasa niya ngayon sa buhay. Kung malakas at matagumpay si Pacquiao sa ngayon, ito ay dahil lamang sa pinapayagan siya ng Diyos, para sa isang layuning maka-Diyos.

    Dahil diyan, nakakatakot na nag-uumpisang magsalita si Pacquiao na siya ay malakas, na para bang sa kanya lamang galing ang kalakasang ito. Hindi niya dapat kalimutan na ang Diyos ang nagtataguyod sa kanya. Kung lilimutin niya ang Diyos, siguradong tapos na ang kanyang paghahari sa boksing.

                    -ooo-

    TRILLANES, DAPAT PATUNAYAN ANG LEGALIDAD NG MGA TRANSAKSIYON NG INA SA AFP: May mas mahalagang dapat gawin si Sen. Antonio Trillanes IV sa isyu ng mga transaksiyones ng kanyang ina bilang private supplier sa AFP, upang liwanagin kung ang mga transaksiyones na ito ay hindi rin nabahiran ng korapsiyon.

Dapat maglabas siya ngayon ng mga dokumento at mga katibayan na legal nga ang mga transaksiyones na nabanggit, lalo at iisiping sa pananaw ng lahat, ang anumang kontrata sa AFP ay pinalaki, sinobrahan ang presyo, at hitik sa katiwalian.

                -ooo-

“MAGSALITA, O TUMAHIMIK NA”: “Magsalita na, o tumahimik na lamang”---ito ang dapat ipinapayo sa ngayon kina Sen. Antonio Trillanes IV at dating Navy Commodore Rex Robles sa isyu ng kung sino nga ba ang tunay na protektor ni Maj. Gen. Carlos Garcia.

    Dapat ay tumigil na sila sa pagsasalita ukol sa protektor na ito kung wala din lamang silang ebidensiyang ilalabas kung sino nga ito, o kung anuman ang kanyang ginawa. Hindi kasi tama na pinag-uusapan ang protektor subalit hindi naman kinikilala, at lalong hindi ito makatwiran para sa sambayanan.

                -ooo-

RABUSA HAHARAP DIN SA KASONG PANDARAMBONG: Tunay namang nabiyayaan din itong si Lt. Col. George Rabusa mula sa korapsiyon sa militar, gaya ng kanyang inaaming madalas. Dahil dito, mahahabla at madedetini din siya sa kasong pandarambong, kasama ang iba pang mga opisyales sa AFP na nagbulsa ng daang milyong pisong pondo. May nagpaliwanag na ba sa kanya ng bagay na ito?