BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his soul?” (Matthew 16:26, the Holy Bible).

                    -ooo-

    GODSPEED TO DISTRICT 3810 ROTARIANS: Godspeed to Rotary International District 3810 Gov. Tranquil Gervacio Salvador III and District 3810’s Global Presidents from Manila, Pasay City, Cavite and Occidental Mindoro who are now in Genting, Malaysia, assessing their mid-year performance for Rotary Year 2010-2011.

Mabuhay, and congratulations for a job well done. I know District 3810, with its able leaders and members can and will do more in giving “service above self” in the days to come.

                    -ooo-

    CONGRATS, MANAY GINA DE VENECIA: Congratulations likewise to Pangasinan Rep. Gina De Venecia who was unanimously elected Wednesday, January 19, 2011 as president of the Association of Lady Legislators (ALL), a group of 64 women-members of the House of Representatives.

ALL, whose ranks include former President and now Pampanga Rep. Gloria Macapagal Arroyo and former First Lady and now Ilocos Rep. Imelda Marcos, will pursue the putting up of “The Haven for the Disabled”, a home for special children. Mabuhay, Manay Gina and the lady congressmen with her at ALL!

                    -ooo-

    OVER-IMPORTATION A HEINOUS CRIME: The real question in the rice importation brouhaha is this: did our countrymen consume all of the imported grain or not? If Filipinos used up all the imported rice, no matter how they were brought in here, and no matter how steep the price may have been, should we not rather be thankful that we satisfied the need of our countrymen in their hour of need?

    If, on the other hand, these rice importations were not fully used and much of it were left merely to rot in the warehouses of the National Food Authority, this is a heinous crime of the highest order. Those responsible for it should be made to rot in jail posthaste.

    The apparent greediness of it all should remind the perpetrators of the warning given by the Lord Jesus, quoted above, that even if you gain the whole world, that would not mean anything if you lose your soul in hell in the meantime.

                    -ooo-

    CRIMES PROLIFERATE, LIFE IS DIFFICULT: The current spate of kidnappings, killings, drug trafficking, and scams like those we receive through e-mails saying someone from Burkina Faso, Africa or from some other unheard of places will give us millions of dollars, are symptomatic of only thing.

Life now is really difficult, and many people will do anything just to keep body and soul together. Enough of stories saying the country is now economically better and Filipinos have a better life today! These are simply not true.

-ooo-

REACTIONS? FREE ADVICE? Call me at 0917 984 24 68 or 0922 833 43 96, or email me at batasmauricio@yahoo.com.

---

Sobrang bigas, karumal-dumal na krimen


    INSPIRASYON SA BUHAY: “Ano ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong mundo kung mapapariwara naman ang kanyang kaluluwa sa impiyerno?”  (Mateo 16:26, Bibliya).
                    -ooo-

    MABUHAY SA DISTRICT 3810 ROTARIANS: Patnubayan nawa ng Diyos ang Rotary International District 3810, sa pamumuno ni District Gov. Tranquil Gervacio Salvador III at ng kanyang mga Global Presidents mula sa Manila, Pasay City, Cavite at Occidental Mindoro, na nasa Genting, Malaysia ngayon at nagsasagawa ng mid-year review ng kanilang mga proyekto.

Mabuhay, at congratulations sa napakahusay na pagkilos para sa Rotary Year 2010-2011. Alam kong marami pang magagawa ang District 3810 sa pagbibigay ng “paglilingkod ng higit sa sarili” sa mga darating na araw.

                    -ooo-

    CONGRATS, MANAY GINA DE VENECIA: Binabati at pinararangalan din natin si Pangasinan Rep. Gina De Venecia na nahalal bilang pangulo ng Association of Lady Legislators (ALL) noong Miyerkules, Enero 19, 2011. Ang ALL ay samahan ng 64 na mga babaeng kongresista sa House of Representatives.

Sa pamumuno ni Manay Gina, kikilos ang ALL upang maitayo ang “Haven for the Disabled” para sa mga batang may kapansanan. Mabuhay Manay Gina at sa mga kasama mo sa ALL!

                    -ooo-

    SOBRANG PAG-ANGKAT NG BIGAS, KARUMAL-DUMAL NA KRIMEN: Ang tunay na tanong sa isyu ng rice over-importation ay ito: nakain ba ang mga inangkat na bigas o hindi? Kung nakain ang imported rice (paano man dumating ito dito o gaano man kataas ang ibinayad natin para ito angkatin), hindi ba dapat magpasalamat tayo dahil natugunan natin ang pangangailangan ng sambayanan?

    Sa kabilang dako, kung ang bigas na ito ay di nagamit at nabulok lamang sa mga bodega ng National Food Authority, ito ay isang karumal-dumal na krimen. Dapat mabulok din sa kulungan ang mga gumawa ng krimeng ito.

    Ang kasakiman sa importasyong ito ay dapat magpaalala sa mga maysala sa babala ni Jesus na nakasulat sa taas nito, na bagamat makakamtan man nila ang mundo, balewala ito sapagkat mapapariwara naman ang kanilang mga kaluluwa sa impiyerno.

                    -ooo-

    MAHIRAP ANG BUHAY KAYA LUMALALA ANG KRIMINALIDAD: Ang lumalalang kidnapping, pagpatay, drug trafficking at panloloko gaya ng mga natatanggap natin sa email na nagsasabing bibigyan tayo ng milyong dolyares mula sa Burkina Faso, Africa, ay nagbabadya ng iisang bagay lamang.

Mahirap talaga ang buhay sa ngayon, at marami sa atin ang gagawa ng kahit na ano upang mabuhay lamang. Tama na ang mga kuwentong maganda na ang ekonomiya at buhay sa bansa ngayon. Hindi makatotohanan ang mga ito!

-ooo-

REAKSIYON? LIBRENG PAYO? Tumawag po sa 0917 984 24 68 o 0922 833 43 96, o mag-email sa batasmauricio@yahoo.com.