BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…Hate evil, love good; maintain justice in the courts. Perhaps the LORD God Almighty will have mercy on the remnant of Joseph” (Amos 5:14-15, the Holy Bible).

                    -ooo-

    QUESTIONS FOR CALOOCAN MAYOR ECHIVERRI: It would seem there are two reasons why Arnel Buenaflor, a gang member caught on camera aiming and firing at Caloocan City barangay councilman Rey Dagsa on New Year’s eve, wanted to kill, as he indeed killed, Dagsa.

    The first is revenge, allegedly because Dagsa himself tried to kill Buenaflor earlier, and the second is obedience to the orders of a gang boss who police said wanted Buenaflor liquidated and removed as an obstacle to the robbery and extortion activities of his gang in Caloocan City.

    There is not much that we can do, really, with respect to the first reason, but Caloocan City Mayor Recom Echiverri will have a lot of explaining to do with respect to the second reason for Dagsa’s murder: how come robberies, extortions and petty crimes seem to abound in his jurisdiction? Why is his city not doing anything about the gangs behind these crimes?

                    -ooo-

    PERMANENT CANCELLATION OF LICENSES OF ERRING DRIVERS URGED: Sen. Chiz Escudero should also work for the immediate and permanent cancellation of the driver’s licenses of any driver of a passenger vehicle which meets an accident that result in the death of any passenger, aside from increasing imprisonment for the erring driver to 20 years as he is proposing.

The reason why drivers continue to be reckless is that, even if they kill or maim people and destroy property, they can continue driving even right after causing accidents. Let’s remove the capacity of these reckless drivers to drive again and to earn for themselves and their families once they meet an accident, Sen. Chiz.

                -ooo-

GOD’S CURSES IN MAKATI KILLING: Two Biblical verses describing God’s curses for those who no longer listen to Him (read that, no longer read the Bible) and who no longer obey Him come to mind about the report that a Makati City drug-crazed labor killed his common-law-wife due to intense jealousy.

The first is found in Deuteronomy 28:15 and 28, which says if we no longer listen to God and no longer obey Him we shall suffer the curse of madness and confusion of the mind, while the second is found in Deuteronomy 28:15 and 30 which says those who do not listen to God and who do not obey Him will lose their spouses to infidelities.

                -ooo-

ROXAS TO BE NAMED EXECUTIVE SECRETARY: I guess that all the noise against President Aquino’s impending appointment of former Sen. Mar Roxas to the Cabinet are doomed: it is a foregone conclusion that Aquino will appoint Roxas, most probably as executive secretary who can really “troubleshoot”, to give way to Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. being appointed, in turn, as chairman of the Commission on Elections.

Well, Roxas is competent and qualified to be appointed to any position, and even to be elected as president of the country. Perhaps, those rooting for him should really pray that the guy will submit himself to God more, if divine blessings are to crown his pursuit for a higher office in the country.

-ooo-

    REACTIONS? FREE ADVICE? Call me at 0917 984 24 68 or 0922 833 43 96, or email me at batasmauricio@yahoo.com.

---


Roxas, executive secretary na!


INSPIRASYON SA BUHAY: “…Kamuhian ninyo ang masama, mahalin ninyo ang mabuti; panatiliin ang katarungan sa mga hukuman. Marahil, magdadalang-awa ang Makapangyarihang Diyos sa lahi ni Jose” (Amos 5:14-15, Bibliya).

                    -ooo-

    MGA TANONG KAY CALOOCAN MAYOR ECHIVERRI: Lumilitaw na mayroong dalawang dahilan kung bakit pinatay noong Bagong Taon si Caloocan City barangay councilman Rey Dagsa ni Arnel Buenaflor, isang miyembro ng gang na nakunan ng litrato habang inaasinta at pinapuputukan nito si Dagsa.

    Ang una ay paghihiganti sapagkat pinagtangkaang patayin din diumano ni Dagsa si Buenaflor noong mga nakakaraang araw, at ang pangalawa ay bilang pagsunod sa utos ng mga namumuno sa mga gang na nagnais patayin si Buenaflor upang alisin siya bilang balakid sa mga nakawan at pangingikil sa Caloocan City.

    Wala tayong magagawa ukol sa unang dahilan ng pagpatay kay Dagsa pero, sa pangalawang dahilan, maraming dapat ipaliwanag si Caloocan City Mayor Recom Echiverri sa isyu: bakit tila yata namamayagpag ang mga nakawan at pangingikil sa Caloocan? Bakit walang ginagawa ang lungsod laban sa mga gang na nasa likod ng mga krimeng ito?

                    -ooo-

    PERMANENTENG KANSELASYON NG MGA LISENSIYA NG MGA NAKAKAAKSIDENTENG DRIVERS HINILING: Kailangan ding isulong ni Sen. Chiz Escudero ang agaran at permanenteng kanselasyon ng mga lisensiya ng mga driver na nakaka-aksidente at nakakapatay o nakakapinsala ng kanilang mga pasahero o ng ibang tao, maliban sa pagpapahaba ng sentensiyang pagkakabilanggo sa mga ito ng hanggang 20 taon, gaya ng kanyang ipinapanukala.

Ang dahilan kung bakit patuloy sa kapabayaan sa pagmamaneho ang maraming drivers ay ito: kahit makapatay o makapinsala sila ng tao at makasira ng ari-arian, patuloy din silang nakakapagmaneho pa. Alisin natin ang kakayahang magmaneho at maghanap-buhay ng mga drivers na ito para sa kanilang sarili at sa kanilang mga pamilya, Sen. Chiz.

                -ooo-

MGA SUMPA NG DIYOS SA PATAYAN SA MAKATI: Dalawang bersikulo sa Bibliya na nagtatakda ng mga sumpa ng Diyos sa mga hindi na nakikinig sa Kanyang Salita at hindi na sumusunod sa Kanyang mga utos ang agad na pumasok sa aking isip sa balitang pinatay sa Makati City ng isang manggagawang lulong sa ilegal na droga ang kanyang kinakasama dahil sa selos.

Ang una ay ang Deuteronomio 28: 15 at 28 na nagsasabing padadalhan ng Diyos ng pagka-baliw at pagkasira ng isip ang mga hindi na nakikinig sa Kanya at hindi na sumusunod sa Kanyang mga utos, at ang pangalawa ay ang Deuteronomio 28 at 30, na nagsasabi namang iba ang sisiping sa mga asawa ng mga taong hindi na nakikinig at hindi na sumusunod sa Diyos.

                -ooo-

ROXAS, NONOMBRAHANG EXECUTIVE SECRETARY: Wala ng halaga pa ang mga ingay laban sa napipintong pagluluklok ni Pangulong Aquino kay dating Sen. Mar Roxas sa Gabinete: nonombrahan na nga ni Aquino si Roxas bilang executive secretary marahil, upang palitan si Paquito Ochoa Jr. na iluluklok namang chairman ng Commission on Elections.

Sa totoo lang, kuwalipikado at mahusay si Roxas kahit sa anupamang posisyon, at kahit bilang pangulo ng bansa. Marahil, iyong mga naniniwala sa kanya ay manalangin na ng puspusan upang isuko lalo ni Roxas ang sarili sa Diyos, upang ang pagpapala ng langit sa kanyang pagnanais na maging pangulo ay matupad.

-ooo-

    REAKSIYON? LIBRENG PAYO? Tawag sa 0917 984 24 68 o 0922 833 43 96, o mag-email sa batasmauricio@yahoo.com.