BY ATTY. BATAS MAURICIO


LIFE’S INSPIRATIONS: “Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your path…” (Proverbs 3:5-6, the Holy Bible).

                    -ooo-

TRILLANES ET. AL. MUST RENOUNCE FUTURE UPRISINGS: Now that Sen. Antonio Trillanes IV and 18 other former military men admitted they are guilty in illegally taking up arms against the government, they must be made to renounce likewise any similar uprising at any time in the future, whether they think officials are corrupt or not. Otherwise, they will remain as threats to peace and democracy in the Philippines.

                    -ooo-

    REVOKING GARCIA DEAL LEADS TO CONSTITUTIONAL CRISIS: If the Sandiganbayan already approved the plea to a lesser offense of former Maj. Gen. Carlos Garcia as Solicitor General Joel Cadiz is saying, there is really nothing more that the Aquino government can do about it, except to allow the former AFP comptroller to go scot-free, on account of the rule on double jeopardy.

Moves to set aside the Garcia deal by the government through the OSG will only give rise to a serious Constitutional crisis, because it is the Constitution itself which provides for the rule on double jeopardy, and any mangling of this rule will also mangle the Constitution.

                    -ooo-

SKYROCKETING PRICES DAMPEN OPTIMISM OF PINOYS: Now that prices of almost everything in this country are going up, I wonder if the optimism of many Filipinos before Christmas will remain, in view of a looming more hard-up life.

But, I wonder: was the pre-Christmas optimism of our countrymen based on anything solid and concrete? In other words, was there a basis for such optimism reflected by the surveys in the first place?

May answer is that all those talk about a better life was pure “hot air”, and a virtual baloney, without any solid foundation at all, because, really, with the supposed economic take-off not really dripping down to our people below and a more difficult life coming their way, there is nothing better to hope for and to be optimistic about, really.

                -ooo-

LISTENING TO, AND OBEYING GOD, KEY TO GOOD LIFE: Now, don’t get me wrong. We can all be optimistic, but optimism to be really beneficial, must be based on something tangible, something concrete and really reliable. Is there such a thing in the lives of Filipinos nowadays?

Yes, there is, and it is being optimistic in God---meaning that, we can count on a good and better life for 2011 if we rely on God, read His Word and obey His commands. We can be sure to be economically better, financially sounder, and physically and mentally healthier, if we remember to read the Bible and obey God’s commands.

                -ooo-

REACTIONS? FREE ADVICE? Call 0917 984 24 68 or 0922 833 43 96, or email me at batasmauricio@yahoo.com.

----

Trillanes, di na dapat magku-kudeta

    INSPIRASYON SA BUHAY: “Pagtiwalaan mo ang Diyos ng iyong buong puso, at huwag mong panghawakan ang iyong sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawa unahin mo Siya, at itatama Niya ang iyong mga landas…” (Kawikaan 3:5-6, Bbliya).

                    -ooo-

TRILLANES ET. AL., DAPAT MANUMPANG DI NA MAGKU-KUDETA: Ngayong umamin na sa ilegal na armadong pag-aklas sina Sen. Antonio Trillanes IV at 18 iba pa sa militar, kailangang manumpa na sila na hindi na sila mag-aaklas o magku-kudeta pa sa hinaharap, ke korap ang mga opisyales na namamahala o hindi. Kung di nila gagawin ito, mananatili silang banta sa kapayapaan at demokrasya sa Pilipinas.

                    -ooo-

    PAGBALEWALA SA GARCIA DEAL MAGDUDULOT NG CONSTITUTIONAL CRISIS:  Kung inaprubahan na nga ng Sandiganbayan ang pag-amin sa mas mababang krimen ni dating Maj. Gen. Carlos Garcia gaya ng sinasabi ni Solicitor General Joel Cadiz, wala na ngang magagawa pa ang gobyernong Aquino sa isyu, maliban na lamang na palayain na ng tuluyan si Garcia, dahil sa double jeopardy rule.

Ang anumang pagba-balewala sa naging kasunduan sa kaso ni Garcia na isinusulong ng OSG ay magdudulot lamang isang malalim na krisis sa Konstitusyon, sapagkat ang Konstitusyon mismo ang nagtatag ng double jeopardy rule, na nagsasabing di na pupuwedeng papanagutin pa ang isang akusado kung tapos na ang kanyang kaso.

                    -ooo-

PAGTAAS NG MGA PRESYO, MAGDUDULOT NG MAS MAHIRAP NA BUHAY SA MGA PINOY: Sa pagtaas ng presyo ng lahat ng bilihin at gastusin sa bansa, mananatili pa kaya ang magandang pananaw o optimism na ipinakita bago mag-Pasko ng mga Pilipino, lalo na at nakaamba sa kanilang lahat ang mas mahirap na buhay?

Pero, ito bang magagandang mga pag-asang ito bago mag-Pasko ng ating mga kababayan ay may matibay na batayan? Sa ibang salita, may basehan ba ang optimistikong pananaw na ito gaya ng ipinakita ng mga surveys?

Sa aking tingin, walang itong naging batayan, sapagkat dahil hindi talaga nararanasan ng mga mahihirap ang sinasabing pagbuti ng ekonomiya, tapos darating pa ang mahirap na buhay sa ngayon. Wala talagang dapag ipagsaya ang mga Pinoy.

                -ooo-

PAKIKINIG SA DIYOS, AT PAGSUNOD SA KANYANG MGA UTOS, SUSI NG MAGANDANG BUHAY: Sa ngayon, tayong lahat ay puwedeng mangarap ng mas mabuting buhay, pero para maabot ito, kailangang nakabatay ito sa mga kongkretong bagay. Mayroon bang kongkretong bagay na pagbabatayan ang mga pangarap ng mga Pilipino sa ngayon?

Meron naman, at ito ay ang pagiging optimistiko sa Diyos---ibig sabihin, makakaasa tayo ng mabuting buhay sa 2011 kung sasandal tayo sa Diyos, magbabasa ng Kanyang Salita at susunod sa Kanyang mga utos. Mas darami ang pera natin at magiging mas malusog tayong lahat kung magbabasa tayo ng Bibliya at susunod sa Diyos.

                -ooo-

REAKSIYON? LIBRENG TULONG? Tawag sa 0917 984 24 68 o 0922 833 43 96, o mag-email sa batasmauricio@yahoo.com.